CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Tám Điều Giác Ngộ

Tiêu đềsắp xếp tăng dần
Thanh tịnh giữ đạo
Tám điều giác ngộ - 8.6. Ban tặng hạnh phúc
Tám điều giác ngộ - 8.5. Chịu khổ thay người
Tám điều giác ngộ - 8.4. Cứu người và giúp đời
Tám điều giác ngộ - 8.3. Nuôi tâm đại thừa
Tám điều giác ngộ - 8.2. Khổ đau trong sinh tử
Tám điều giác ngộ - 8.1. Phần 8 : Phát tâm đại thừa
Tám điều giác ngộ - 7.8. Từ bi háo độ
Tám điều giác ngộ - 7.7. Giới đức sáng ngờ
Tám điều giác ngộ - 7.6. Thanh tịnh giữ đạo
Tám điều giác ngộ - 7.5. Chí nguyện thong dong
Tám điều giác ngộ - 7.4. Bay một bát
Tám điều giác ngộ - 7.3. Trong đời không nhiễm đời
Tám điều giác ngộ - 7.2. Năm dục nguy hại
Tám điều giác ngộ - 7.1. Sống đời thanh cao
Tám điều giác ngộ - 6.7. Không ghép kẻ xấu
Tám điều giác ngộ - 6.6. Không ghiềm lỗi cũ
Tám điều giác ngộ - 6.5. Không phân biệt đối xử
Tám điều giác ngộ - 6.4. Bồ tát giúp đời
Tám điều giác ngộ - 6.3. Gặp nhiều trở ngại
Tám điều giác ngộ - 6.2. Nghèo khổ dễ oán
Tám điều giác ngộ - 6.1. Chương 6: Dâng tặng niểm vui
Tám điều giác ngộ - 5.8. Đạt niềm vui lớn
Tám điều giác ngộ - 5.7. Hóa độ chúng sanh
Tám điều giác ngộ - 5.6. Diễn thuyết vô ngại
Tám điều giác ngộ - 5.5. Trí tuệ lớn mạnh
Tám điều giác ngộ - 5.4. Học rộng hiểu nhiều
Tám điều giác ngộ - 5.3. Chánh niệm của bồ-tát
Tám điều giác ngộ - 5.2. Tái sinh do vô minh
Tám điều giác ngộ - 5.1. Học rộng hiểu nhiều - Văn tư tu
Tám điều giác ngộ - 4.6. Vượt ngục ngũ uẩn
Tám điều giác ngộ - 4.5. Dẹp sạch các ma
Tám điều giác ngộ - 4.4. Vẫy chào phiền não
Tám điều giác ngộ - 4.3. Tinh tấn hướng thiện
Tám điều giác ngộ - 4.2. Lười biếng đọa lạc
Tám điều giác ngộ - 4.1. Nỗ lực chuyển hóa - Nỗ lực là nhu cầu
Tám điều giác ngộ - 3.7. Trí tuệ là sự nghiệp
Tám điều giác ngộ - 3.6. Giữ tâm với đạo
Tám điều giác ngộ - 3.5. Hài lòng và biết đủ
Tám điều giác ngộ - 3.4. Bồ-tát không còn tham
Tám điều giác ngộ - 3.3. Tham nhiều tội nhiều
Tám điều giác ngộ - 3.2. Tâm tham cầu không đáy
Tám điều giác ngộ - 3.1. Từ bỏ thói đời - Nên bỏ thói đời
Tám điều giác ngộ - 2.6. Chuyển hóa tính dục

Video mới nhất

Học chân lý Phật, hành chân lý Phật và truyền chân lý Phật - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 19-09-2017.
Cách Trị Liệu Của Đức Phật - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi - Canada ngày 21-05-2017.
Tri ân Người khai sáng trí tuệ - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc lần 28 tại chùa Giác Ngộ, ngày 17-09-2017.
Mười Điều Tự Nhắc Mỗi Ngày - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do thầy Nhật Từ giảng tại đạo tràng Phật tử Lê - Canada ngày 23-05-2017.
Vấn đáp: Xả niệm thanh tịnh- Trải nghiệm tâm từ bi - TT. Thích Nhật Từ
Các câu hỏi về: 1/ Xả niệm thanh tịnh 2/ Thực tập chánh niệm 3/ Làm sao để tu thiền tiến bộ? 4/ Trải nghiệm tâm từ bi 5/ Hiến mô tạng cho y học 6/ Kinh Pali trong giáo dục Phật học 7/ Thờ phượng của người Phật tử Đã được Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Long Hoa, Canada, ngày 25-05 và Đạo tràng Giác Ngộ, Canada, ngày 30-05-2017.
Giác Ngộ Thoát Khổ Đau - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do thầy Nhật Từ giảng tại đạo tràng Giác Ngộ - Hoa Kỳ, ngày 30-05-2017.
Đạo Phật là gì - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Miến Điện, Canada, ngày 25-05-2017
Vấn đáp: Thiền Vipassana - Quý trọng hạnh phúc gia đình - TT. Thích Nhật Từ
Các câu hỏi về: 1/ Thiền Vipassana 2/ Quý trọng hạnh phúc gia đình 3/ Phương pháp chuyển hóa tâm thức 4/ Cốt lõi của đạo Phật 5/ Vượt qua vọng tưởng 6/ Ý thức phụng sự, công quả 7/ Tự ái sai lầm là tự sát 8/ Tuyên bố vô ngã của đức Phật 9/ Thiền-Pháp môn của đại chúng, nỗi sợ chết của người già 10/ Hoằng pháp cho cộng đồng Việt tại Canada 11/ Sống đạo của người tại gia Đã được Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Miến Điện, Canada, ngày 25-05-2017.