CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Tám Điều Giác Ngộ

Tiêu đềsắp xếp tăng dần
Thanh tịnh giữ đạo
Tám điều giác ngộ - 8.6. Ban tặng hạnh phúc
Tám điều giác ngộ - 8.5. Chịu khổ thay người
Tám điều giác ngộ - 8.4. Cứu người và giúp đời
Tám điều giác ngộ - 8.3. Nuôi tâm đại thừa
Tám điều giác ngộ - 8.2. Khổ đau trong sinh tử
Tám điều giác ngộ - 8.1. Phần 8 : Phát tâm đại thừa
Tám điều giác ngộ - 7.8. Từ bi háo độ
Tám điều giác ngộ - 7.7. Giới đức sáng ngờ
Tám điều giác ngộ - 7.6. Thanh tịnh giữ đạo
Tám điều giác ngộ - 7.5. Chí nguyện thong dong
Tám điều giác ngộ - 7.4. Bay một bát
Tám điều giác ngộ - 7.3. Trong đời không nhiễm đời
Tám điều giác ngộ - 7.2. Năm dục nguy hại
Tám điều giác ngộ - 7.1. Sống đời thanh cao
Tám điều giác ngộ - 6.7. Không ghép kẻ xấu
Tám điều giác ngộ - 6.6. Không ghiềm lỗi cũ
Tám điều giác ngộ - 6.5. Không phân biệt đối xử
Tám điều giác ngộ - 6.4. Bồ tát giúp đời
Tám điều giác ngộ - 6.3. Gặp nhiều trở ngại
Tám điều giác ngộ - 6.2. Nghèo khổ dễ oán
Tám điều giác ngộ - 6.1. Chương 6: Dâng tặng niểm vui
Tám điều giác ngộ - 5.8. Đạt niềm vui lớn
Tám điều giác ngộ - 5.7. Hóa độ chúng sanh
Tám điều giác ngộ - 5.6. Diễn thuyết vô ngại
Tám điều giác ngộ - 5.5. Trí tuệ lớn mạnh
Tám điều giác ngộ - 5.4. Học rộng hiểu nhiều
Tám điều giác ngộ - 5.3. Chánh niệm của bồ-tát
Tám điều giác ngộ - 5.2. Tái sinh do vô minh
Tám điều giác ngộ - 5.1. Học rộng hiểu nhiều - Văn tư tu
Tám điều giác ngộ - 4.6. Vượt ngục ngũ uẩn
Tám điều giác ngộ - 4.5. Dẹp sạch các ma
Tám điều giác ngộ - 4.4. Vẫy chào phiền não
Tám điều giác ngộ - 4.3. Tinh tấn hướng thiện
Tám điều giác ngộ - 4.2. Lười biếng đọa lạc
Tám điều giác ngộ - 4.1. Nỗ lực chuyển hóa - Nỗ lực là nhu cầu
Tám điều giác ngộ - 3.7. Trí tuệ là sự nghiệp
Tám điều giác ngộ - 3.6. Giữ tâm với đạo
Tám điều giác ngộ - 3.5. Hài lòng và biết đủ
Tám điều giác ngộ - 3.4. Bồ-tát không còn tham
Tám điều giác ngộ - 3.3. Tham nhiều tội nhiều
Tám điều giác ngộ - 3.2. Tâm tham cầu không đáy
Tám điều giác ngộ - 3.1. Từ bỏ thói đời - Nên bỏ thói đời
Tám điều giác ngộ - 2.6. Chuyển hóa tính dục

Video mới nhất

Phât Pháp Soi Đường - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Vạn Phúc, Hà Tĩnh, ngày 02-05-2017.

Cuộc đời Đức Phật Thích Ca - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Tượng Sơn, Hà Tĩnh, ngày 01-05-2017.

Pháp học và Pháp hành - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc lần thứ 19 tại chùa Giác Ngộ, ngày 14-05-2017.

Đức Phật - Nhà cách mạng vĩ đại - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Bửu Quang, ngày 07-05-2017

Vấn đáp: Những điều Phật tử cần làm - Giá trị xuất gia - TT. Thích Nhật Từ

Các câu hỏi:
1/ Những điều Phật tử cần làm
2/ Ngộ nhận về ý nghĩ tu tại tâm
3/ Quả vị Phật trong kinh Đại thừa
4/ Thực tập Bát chánh đạo
5/ Khái quát về Tâm-Ý-Thức
6/ Kinh Liễu Nghĩa và Bất Liễu Nghĩa
7/ Giá trị của xuất gia
8/ Hiến xác cho y học
9/ Giáo dục Phật giáo Việt Nam
10/ Hoài bảo xuất gia
11/ Hiện tượng lạc thiền
12/ Trường phái ăn chay
13/ Trách nhiệm và cam kết trước khi xuất gia
14/ Thực phẩm chay
Được Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 2 tại chùa Giác Ngộ, ngày 04-05-2017

Thông điệp Phật đản 2017 của Tổng Thư ký LHQ - TT. Thích Nhật Từ

TT. Thích Nhật Từ tuyên đọc và phân tích Thông điệp Phật đản năm 2017 của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres vào ngày 10/05/2017 (nhằm ngày 15/4 Đinh Dậu) tại Chùa Giác Ngộ

Học hạnh của Đức Phật - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Diệu Pháp, Bình Thạnh, ngày 06-05-2017

Trái tim của Phật - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Việt Nam Quốc Tự, ngày 08-05-2017.