CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Tám Điều Giác Ngộ

Tiêu đềsắp xếp tăng dần
Thanh tịnh giữ đạo
Tám điều giác ngộ - 8.6. Ban tặng hạnh phúc
Tám điều giác ngộ - 8.5. Chịu khổ thay người
Tám điều giác ngộ - 8.4. Cứu người và giúp đời
Tám điều giác ngộ - 8.3. Nuôi tâm đại thừa
Tám điều giác ngộ - 8.2. Khổ đau trong sinh tử
Tám điều giác ngộ - 8.1. Phần 8 : Phát tâm đại thừa
Tám điều giác ngộ - 7.8. Từ bi háo độ
Tám điều giác ngộ - 7.7. Giới đức sáng ngờ
Tám điều giác ngộ - 7.6. Thanh tịnh giữ đạo
Tám điều giác ngộ - 7.5. Chí nguyện thong dong
Tám điều giác ngộ - 7.4. Bay một bát
Tám điều giác ngộ - 7.3. Trong đời không nhiễm đời
Tám điều giác ngộ - 7.2. Năm dục nguy hại
Tám điều giác ngộ - 7.1. Sống đời thanh cao
Tám điều giác ngộ - 6.7. Không ghép kẻ xấu
Tám điều giác ngộ - 6.6. Không ghiềm lỗi cũ
Tám điều giác ngộ - 6.5. Không phân biệt đối xử
Tám điều giác ngộ - 6.4. Bồ tát giúp đời
Tám điều giác ngộ - 6.3. Gặp nhiều trở ngại
Tám điều giác ngộ - 6.2. Nghèo khổ dễ oán
Tám điều giác ngộ - 6.1. Chương 6: Dâng tặng niểm vui
Tám điều giác ngộ - 5.8. Đạt niềm vui lớn
Tám điều giác ngộ - 5.7. Hóa độ chúng sanh
Tám điều giác ngộ - 5.6. Diễn thuyết vô ngại
Tám điều giác ngộ - 5.5. Trí tuệ lớn mạnh
Tám điều giác ngộ - 5.4. Học rộng hiểu nhiều
Tám điều giác ngộ - 5.3. Chánh niệm của bồ-tát
Tám điều giác ngộ - 5.2. Tái sinh do vô minh
Tám điều giác ngộ - 5.1. Học rộng hiểu nhiều - Văn tư tu
Tám điều giác ngộ - 4.6. Vượt ngục ngũ uẩn
Tám điều giác ngộ - 4.5. Dẹp sạch các ma
Tám điều giác ngộ - 4.4. Vẫy chào phiền não
Tám điều giác ngộ - 4.3. Tinh tấn hướng thiện
Tám điều giác ngộ - 4.2. Lười biếng đọa lạc
Tám điều giác ngộ - 4.1. Nỗ lực chuyển hóa - Nỗ lực là nhu cầu
Tám điều giác ngộ - 3.7. Trí tuệ là sự nghiệp
Tám điều giác ngộ - 3.6. Giữ tâm với đạo
Tám điều giác ngộ - 3.5. Hài lòng và biết đủ
Tám điều giác ngộ - 3.4. Bồ-tát không còn tham
Tám điều giác ngộ - 3.3. Tham nhiều tội nhiều
Tám điều giác ngộ - 3.2. Tâm tham cầu không đáy
Tám điều giác ngộ - 3.1. Từ bỏ thói đời - Nên bỏ thói đời
Tám điều giác ngộ - 2.6. Chuyển hóa tính dục

Video mới nhất

PPNCPH5: Những điều nên tránh trong cách đặt tựa đề luận văn, luận án - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN cơ sở 1 TPHCM, ngày 27-10-2017.
PPNCPH4: Xác định vấn đề cần nghiên cứu - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN cơ sở 1 TPHCM, ngày 24-10-2017.
PPNCPH3: Tiến trình nghiên cứu - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN cơ sở 1 TPHCM, ngày 24-10-2017.
PPNCPH2: Thành phẩm- Tiêu chuẩn và đề tài nghiên cứu - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN cơ sở 1 TPHCM, ngày 23-10-2017.
Tuổi trẻ: Kiến thức-Tình yêu và sự nghiệp - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Cảnh Linh, Hải Dương, ngày 29-10-2017.
Vấn đáp: Tu học Phật tại chùa, pháp tu Tam thời hệ niệm - TT. Thích Nhật Từ
Các câu hỏi về: 1/ Tu học Phật tại chùa 2/ Pháp tu Tam thời hệ niệm 3/ Thuyết luân hồi-tái sinh 4/ Tùy duyên và Nhân duyên 5/ Ý nghĩa câu niệm Phật 6/ Cư sĩ có nên lập...
Pháp Phật nhiệm màu - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Vẽ, Hải Phòng, ngày 29-10-2017.
PPNCPH1: Khái niệm và phương pháp nghiên cứu Phật học - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại GHPGVN cơ sở 1 TPHCM, ngày 23-10-2017.