CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Lời khai thị của thiền sư Lai Quả

Tiêu đềsắp xếp tăng dần
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 101
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 100
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 099
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 098
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 097
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 096
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 095
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 094
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 093
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 092
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 091
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 090
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 089
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 088
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 087
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 086
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 085
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 084
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 083
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 082
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 081
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 080
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 079
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 078
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 077
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 076
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 075
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 074
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 073
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 072
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 071
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 070
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 069
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 068
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 067
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 066
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 065
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 064
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 063
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 062
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 061
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 060
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 059
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 058

Video mới nhất

TT. THÍCH NHẬT TỪ trả lời vấn đáp cho nhóm tín hữu Công giáo
TT. THÍCH NHẬT TỪ trả lời vấn đáp cho nhóm tín hữu Công giáo - 13-1-2018.
PPNCPH 12: Xác định phương pháp và nghiên cứu phổ biến - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM cơ sở 1, ngày 30 - 11- 2017
Thực tập viết khung sườn luận án - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM cơ sở 1, ngày 29-11-2017
Thiền Chỉ Và Thiền Quán - Ni Sư Thích Nữ Liễu Pháp
Pháp thoại do Ni sư Thích Nữ Liễu Pháp giảng trong khóa tu Thiền Tứ Niệm Xứ lần 12, tại chùa Giác Ngộ , ngày 31-12-2017
Tháo Dây Oan Trái - Giữ Đời Thong Dong - TT. Thích Nhật Từ
Tháo Dây Oan Trái - Giữ Đời Thong Dong | TT. Thích Nhật Từ Lễ giới thiệu bộ sách của Thầy Nhật Từ và tọa đàm: Tháo dây oan trái-Giữ đời thong dong, với sự góp mặt của Tổng biên...
Giữ Bản Thân Như Giữ Thành Trì - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ , ngày 31-12-2017
Lắng Nghe Hiểu Và Thương - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Vạn Phước, Cà Mau, ngày 07-01-2018
Hãy Tự Làm Phước Cho Chính Mình - TT. Thích Nhật Từ
Hãy Tự Làm Phước Cho Chính Mình - TT. Thích Nhật Từ . Pháp Thoại Mới Nhất 2018 Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Đông Thiền, Bến Tre, ngày 06-01-2018