CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Lời khai thị của thiền sư Lai Quả

Tiêu đềsắp xếp tăng dần
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 101
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 100
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 099
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 098
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 097
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 096
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 095
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 094
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 093
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 092
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 091
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 090
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 089
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 088
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 087
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 086
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 085
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 084
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 083
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 082
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 081
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 080
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 079
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 078
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 077
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 076
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 075
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 074
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 073
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 072
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 071
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 070
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 069
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 068
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 067
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 066
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 065
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 064
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 063
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 062
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 061
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 060
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 059
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 058

Video mới nhất

Phât Pháp Soi Đường - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Vạn Phúc, Hà Tĩnh, ngày 02-05-2017.

Cuộc đời Đức Phật Thích Ca - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Tượng Sơn, Hà Tĩnh, ngày 01-05-2017.

Pháp học và Pháp hành - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc lần thứ 19 tại chùa Giác Ngộ, ngày 14-05-2017.

Đức Phật - Nhà cách mạng vĩ đại - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Bửu Quang, ngày 07-05-2017

Vấn đáp: Những điều Phật tử cần làm - Giá trị xuất gia - TT. Thích Nhật Từ

Các câu hỏi:
1/ Những điều Phật tử cần làm
2/ Ngộ nhận về ý nghĩ tu tại tâm
3/ Quả vị Phật trong kinh Đại thừa
4/ Thực tập Bát chánh đạo
5/ Khái quát về Tâm-Ý-Thức
6/ Kinh Liễu Nghĩa và Bất Liễu Nghĩa
7/ Giá trị của xuất gia
8/ Hiến xác cho y học
9/ Giáo dục Phật giáo Việt Nam
10/ Hoài bảo xuất gia
11/ Hiện tượng lạc thiền
12/ Trường phái ăn chay
13/ Trách nhiệm và cam kết trước khi xuất gia
14/ Thực phẩm chay
Được Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 2 tại chùa Giác Ngộ, ngày 04-05-2017

Thông điệp Phật đản 2017 của Tổng Thư ký LHQ - TT. Thích Nhật Từ

TT. Thích Nhật Từ tuyên đọc và phân tích Thông điệp Phật đản năm 2017 của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres vào ngày 10/05/2017 (nhằm ngày 15/4 Đinh Dậu) tại Chùa Giác Ngộ

Học hạnh của Đức Phật - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Diệu Pháp, Bình Thạnh, ngày 06-05-2017

Trái tim của Phật - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Việt Nam Quốc Tự, ngày 08-05-2017.