CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Lời khai thị của thiền sư Lai Quả

Tiêu đề
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 101
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 100
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 099
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 098
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 097
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 096
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 095
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 094
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 093
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 092
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 091
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 090
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 089
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 088
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 087
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 086
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 085
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 084
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 083
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 082
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 081
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 080
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 079
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 078
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 077
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 076
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 075
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 074
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 073
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 072
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 071
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 070
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 069
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 068
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 067
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 066
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 065
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 064
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 063
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 062
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 061
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 060
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 059
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 058

Video mới nhất

TT. Thích Nhật Từ trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình Việt Nam về hiến tạng, hiến xác cho y học
TT. Thích Nhật Từ trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình Việt Nam về hiến tạng, hiến xác cho y học.
Hạnh phúc nhân đôi - TT. Thích Nhật Từ
Hạnh phúc nhân đôi -TT. Thích Nhật Từ | Pháp Thoại Mới Nhất 2018 Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 31-03-2018
TT. Thích Nhật Từ trả lời phỏng vấn báo Thanh Niên tại chùa Giác Ngộ
TT. Thích Nhật Từ trả lời phỏng vấn báo Thanh Niên tại chùa Giác Ngộ.
TT. Thích Nhật Từ trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình Việt Nam về hiến tạng, hiến xác cho y học
TT. Thích Nhật Từ trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình Việt Nam về hiến tạng, hiến xác cho y học.
Từ tiềm năng đến hiện thực - TT. Thích Nhật Từ
Từ tiềm năng đến hiện thực - TT. Thích Nhật Từ | Pháp Thoại Mới Nhất 2018 Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Kim Cang, Hàn Quốc, ngày 08-04-2018.
Lập nghiệp để thành công, học Phật để hạnh phúc - TT. Thích Nhật Từ
Lập nghiệp để thành công, học Phật để hạnh phúc - TT. Thích Nhật Từ. Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Dược Sư, Hàn quốc, ngày 07-04-2018.
Tín ngưỡng Quan Âm và phép tu nhĩ căn viên thông - TT. Thích Nhật Từ
Tín ngưỡng Quan Âm và phép tu nhĩ căn viên thông - TT. Thích Nhật Từ Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 04-04-2018
Vượt qua nghiệp thị phi, chỉ trích oán thù - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Hạnh Lâm, Tây Ninh, ngày 03-04-2018