CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Lời khai thị của thiền sư Lai Quả

Tiêu đềsắp xếp tăng dần
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 101
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 100
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 099
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 098
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 097
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 096
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 095
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 094
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 093
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 092
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 091
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 090
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 089
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 088
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 087
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 086
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 085
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 084
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 083
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 082
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 081
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 080
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 079
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 078
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 077
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 076
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 075
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 074
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 073
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 072
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 071
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 070
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 069
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 068
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 067
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 066
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 065
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 064
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 063
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 062
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 061
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 060
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 059
Lời khai thị của thiền sư Lai Quả - Điều 058

Video mới nhất

Đừng để quá muộn màng - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Hạnh Sơn, Đồng Nai, ngày 23-04-2017

Thiền chỉ và thiền quán - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Thiền lần 3 tại chùa Giác Ngộ, ngày 23-04-2017

Phật giáo và lối sống xanh - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Pháp Vân, Hà Nội, ngày 15-04-2017

Bảy chữ hạnh phúc - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong lễ Hằng Thuận tại chùa Giác Ngộ, ngày 15-04-2017.

Kinh Đại Chuyển Pháp Luân - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Vườn Nai, ngày 24-02-2017

Vượt qua bệnh tự ái - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Tịnh xá Ngọc Pháp, Nha Trang, ngày 02-03-2017

Tương lai trong tầm tay - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 11-04-2017.

Chất lượng cuộc sống doanh nhân theo Phật giáo

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Trường Thọ Spa, Hải Phòng, ngày 09-04-2017.