PHÁP ÂM ĐẠO PHẬT NGÀY NAY

Home | Đại Tạng Kinh | Kinh Luật Luận | Nghi Thức | Pháp Thoại Chủ Đề Sách | Truyện | Hình Ảnh | Nhạc | Thông Báo | Kết Nối

 

SIÊU ĐỘ VONG LINH

 (VĂN TẾ THẬP LOẠI CHÚNG SINH CỦA NGUYỄN DU)

Thích Nhật Từ giảng

   Văn tế thập loại cô hồn của Nguyễn Du, phần I (chùa Giác Ngộ, 23-8-06)

   Bài 2: Lập đàn siêu độ (chùa Giác Ngộ, 6-9-06)

   Bài 3: Tế vua quan và mệnh phụ (chùa Pháp Quang, 16-9-06)

   Bài 4: Tế tướng soái, thương gia và văn sĩ (chùa Giác Ngộ, 21-9-06)

   Bài 5: Tế các hương hồn lạc loài (chết chìm, chết lính, gái lầu xanh và kẻ ăn xin) - Chùa Giác Ngộ, 5-10-06

   Bài 6: Độ các hương linh hoạnh tử (Chùa Giác Ngộ 21-10-06)

 
©  Buddhism Today Incorporated | Hướng dẫn download | Quy định tác quyền | Cúng dường
Địa chỉ: Thich Nhat Tu, Chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP.HCM. Tel: (0084-8)-908153160.
Các địa chỉ thỉnh miễn phí các bài giảng (pháp âm hay pháp thoại) về Phật giáo của pháp sư Thích Nhật Từ
* HOA KỲ: Đạo tràng Linh Chi , 1537 W. Saint Andrew Place, Santa Ana, CA92704. Tel: (714)-434-7445
Đạo tràng An Hạnh, 4941 Eberly Dr., San Jose, CA. 95111,  USA. Tel: (408)-281-2047. Cell: (408)-326-9758.
Đạo tràng Diệu Hiền: 1952 Waverly Ave, San Jose, CA 95122. Tel: 408-347-0875. Email: nhut_n@sbcglobal.net
Đạo tràng Quang Minh - Chúc Diễm: Tel: 510-531-6627. Email: adidalac@yahoo.com 
Đạo tràng Quảng Bình: (cell) 773-412-3353. Email: chucluong_huethanh@yahoo.com 
Đạo tràng Tâm Đức: 18 Catherine Rd, Framingham, MA01701. Tel: (978)-979-4216
Đạo tràng Diệu Anh: 3 Douglas Rd, Lansdale, PA 19446. Tel: 215-692-4640 (Cell). Email: dieuanh01@comcast.net   
Đạo tràng Minh Thanh - Diệu Ngộ: 449 Church Rd, Lansdale, PA 19446. Tel: 215-362-8257 (Cell) 
* ÚC CHÂU: Đạo tràng Giác Định, 5 Jeanes St, Beverley SA. 5009, Australia. Tel: (041)-780-4357
Ananda Nguyễn, 7/44 North St, AS Cotvale, 3032, Victoria, Australia. Tel: 93709928 (Home); 043-988-7737 (Mobile)
Phù Hồng Ngọc, 80 Kurung Drive, St Albans, 3021, Victoria, Australia. Tel: 93108281 (Home)
* CANADA: Bảo Chân, 50 Lynn William St, Apartment 502, Toronto, ONT M6K3R9, Tel: 416-516-5894
Email: buddhismtodayinc@yahoo.com | Website: http://www.tusachphathoc.com và  http://www.buddhismtoday.com
R: #039; TEXT-DECORATION: none" href="http://buddhismtoday.com/chung/index-vn.htm"> http://www.buddhismtoday.com