PHÁP ÂM ĐẠO PHẬT NGÀY NAY

Home | Đại Tạng Kinh | Kinh Luật Luận | Nghi Thức | Pháp Thoại Chủ Đề Sách | Truyện | Hình Ảnh | Nhạc | Thông Báo | Kết Nối

 

 PHÁP THOẠI CỦA THẦY NHẬT TỪ TẠI HOA KỲ, HẠ 2008

 

NGÀY & GIỜ ĐỊA ĐIỂM VÀ ĐỀ TÀI

 

         13-7-08:  11h00 Mười bốn điều Phật dạy 4 (điều 13-14). Chùa An Lạc, 901 S Saticoy Ave, Ventura, CA93004. Tel: 805-659-9845  
         16-7-08:  10h00 Sám hối nghiệp chướng | Phần 2. Chùa Liên Hoa, 6233 Fairbanks, Las Vegas, Naveda 89103  
         18-7-08:  10h00 Niệm Phật viên thông. - Kinh Niệm Phật ba-la-mật, chương 5. Chùa Phật Tổ, 905 Orange Ave, Long Beach, CA90813. Tel: 562-599-5100  
         19-7-08:  10h00 Phương pháp niệm Phật viên thông | phần 2 - Kinh Niệm Phật ba-la-mật, chương 5. Chùa Phật Tổ, 905 Orange Ave, Long Beach, CA90813. Tel: 562-599-5100  
         20-7-08:  10h00 Quan Âm vô úy. Chùa Linh Sơn, 16 Ruthven Ave, Worcester, MA01606, Boston. Tel: 508-853-8120  
         22-7-08:  18h00 Chùa Trúc Viên  
         26-7-08:  08h30 Kinh Phước Đức 1: Môi trường và giao tiếp | phần 2 (Điều phước lành 1-2). Chùa Phước Hậu, 1575 W Oklahoma Ave, Milwaukee, WI 53215, Wisconsin. Tel: 414-383-1155  
         26-7-08:  13h30 Kinh Phước Đức 2: Lập nghiệp và hiếu thảo | phần 2 (Điều phước lành 3-4). Chùa Phước Hậu,  
         26-7-08:  20h00 Kinh Phước Đức 3: Hành xử và quan hệ | phần 2 | phần 3 (Điều phước lành 5-6) Đạo tràng Trí Bảo, Chicago  
         27-7-08:  10h00 Kinh Phước Đức 4: Hạt giống phước lành (Điều phước lành 7). Chùa Quang Minh, 4429 N Damen Ave, Chicago, IL60625. Tel: 773-275-6859  
         30-7-08:  19h00 Kiến giải và tri thức | phần 2 | phần 3. Đạo tràng Tâm Cát, Santa Ana  
         31-7-08:  19h00 Kinh Phước Đức 5: Hạnh phúc trong thản nhiên | phần 2 (Điều phước đức 10), Chùa Vạn Phước, San Diego  
         01-8-08:  19h00 Kinh Phước Đức 6: Con đường an vui | phần 2 (Điều phước đức 8). Chùa Vạn Phước, San Diego  
         02-8-08:  10h00 Kinh Phước Đức 7: Sống trong hạnh phúc | phần 2 (Điều phước đức 9). Phước Huệ Thiền Tự, 2625 72Nd Street East, Tacoma, WA. 98404. Tel: (253)-536-4996  
         03-8-08:  10h00 Tâm hiếu là tâm Phật. Phước Huệ Thiền Tự, 2625 72Nd Street East, Tacoma, WA. 98404. Tel: (253)-536-4996  
         04-8-08:  19h30 Không nói một lời nào | phần 2. Phước Huệ Thiền Tự, Tacoma  
         07-8-08:  19h00 Phật giáo và môi trường | phần 2. Chùa Hoa Nghiêm, 9105 Backlick Rd, Fort Belvioir, VA 22060. Tel: 703-781-4306  
         08-8-08:  19h00 Không lầm nhân quả | phần 2. Đạo tràng Diệu Liên - Le Bledo, VA 22060. Tel: 703-781-4306  
         09-8-08:  10h00 Điều ngự giác hoàng Trần Nhân Tông. Tiểu Trúc Lâm Yên Tử, 3125 Riverview Drive, Triangle, Va 22172. Ph: (703)221-8991  
         09-8-08:  19h00 Tự do trong đạo Phật | phần 2. Chùa Hoa Nghiêm, 9105 Backlick Rd, Fort Belvioir, VA 22060. Tel: 703-781-4306  
         10-8-08:  12h00 Hạnh hiếu là hạnh Phật. Chùa Hoa Nghiêm, 9105 Backlick Rd, Fort Belvioir, VA 22060. Tel: 703-781-4306  
         10-8-08:  15h00 Đạo Phật ngày nay | phần 2 | phần 3. Chùa Hoa Nghiêm, 9105 Backlick Rd, Fort Belvioir, VA 22060. Tel: 703-781-4306  
         13-8-08:  17h00 Ở đời vui đạo | phần 2 | phần 3. Đạo tràng Diệu Anh, Philadelphia  
         14-8-08:  18h00 Tu nhà, tu chợ, tu chùa | phần 2 | phần 3 - vấn đáp. Đạo tràng Minh Thanh và Diệu Ngộ, Philadelphia  
         15-8-08:  19h00 Phước sinh Tịnh Độ | phần 2. Chùa Phước Hải, Charlotte, NC  
         16-8-08:  19h00 Cầu an khánh tuế | phần 2.  Chùa Phước Hải, Charlotte, NC  
         17-8-08:  10h00 Đạo làm cha mẹ | phần 2: thuật đối thoại PG | phần 3: chuyển hóa tham sân si. Chùa Phước Hải, Chalortte, NC  
         20-8-08:  19h00 Tuổi trẻ và pháp môn | phần 2. Đạo tràng Tỉnh Giác, westminster  
         21-8-0819h00 Mười điều tâm niệm - điều 1: Tu trong bệnh tật | điều 2: Tu trong hoạn nạn. Đạo tràng Quảng Từ, San Jose  
         22-8-0819h00 Tu mau kẻo trễ | phần 2. Đạo tràng Minh Tâm, San Jose  
         23-8-0810h00 Mười điều tâm niệm - Điều 3: Sở học thấu đáo | điều 4: xây dựng đạo hạnh. Đạo tràng Từ Bi Nguyện, San Jose  
         23-8-0820h00 Mười điều tâm niệm - Điều 5-7: Thái độ lập nghiệp | vấn đáp. Chùa Duyên Giác, San Jose  
         24-8-0820h00 Mười điều tâm niệm - Điều 8-10: Ân nghĩa và oan trái | phần 2. Chùa Đức Viên, San Jose  
         25-8-0819h00 Vẫy tay chào | phần 2. Đạo tràng Chính Đức, San Diego  
     

VẠCH TRẦN ÂM MƯU CHỐNG THẦY NHẬT TỪ TRONG CHUYẾN HOẰNG PHÁP HOA KỲ 2008

 
         09-8-08 ĐĐ Thích Nhật Từ và Các Xóm Đạo Washington D.C. Trần Chung Ngọc  
         10-8-08 Ma Quân Quấy Nhiễu Sư Tăng [Nhưng Thất Bại !] Trần Chung Ngọc  
         23-8-08 Tản Mạn Về “THÓI ĐỜI ĐỐI KHÁNG” Trần Chung Ngọc  
         22-8-08 Đại Đức Thích Nhật Từ Minh Mẫn  
     

 

   Danh mục pháp thoại năm 2004    Danh mục Kinh Trung Bộ và Cuộc Sống
   Danh mục pháp thoại tại Hoa Kỳ 2004    Danh mục Kinh A-di-đà (Thế Giới Cực Lạc)
   Danh mục pháp thoại tại Hoa Kỳ 2005    Danh mục Kinh Dược Sư (Dược Chất Tâm Linh)
   Danh mục pháp thoại năm 2006    Danh mục Kinh Địa Tạng (Dộng Tan Cửa Ngục)
   Danh mục pháp thoại tại Úc châu 2006    n Tế Thập Loại Chúng Sinh
   Danh mục pháp thoại năm 2007    Sư phạm giáo lý Phật giáo (Cao cấp giảng sư 2006)
   Danh mục Logic Học Phật giáo 2007    Kinh Na-tiên đàm đạo (Đối thoại triết học)
   Danh mục pháp thoại năm 2008    Danh mục Kinh Niệm Phật Ba-la-mật
 
   
 
http://www.tusachphathoc.comOther websites  (Trang Web khác)
 
 Địa chỉ: Thích Nhật Từ, Chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP.HCM. Tel: (0084-8)-908153160. Email: thichnhattu@yahoo.com
Các địa chỉ thỉnh miễn phí các bài giảng (pháp âm hay pháp thoại) về Phật giáo của pháp sư Thích Nhật Từ
* HOA KỲ: Linh Chi , 1537 W. Saint Andrew Place, Santa Ana, CA92704. Tel: (714)-434-7445.
An Hạnh, 4941 Eberly Dr., San Jose, CA. 95111,  USA. Tel: (408)-281-2047. Cell: (408)-326-9758.
Diệu Hiền: 1952 Waverly Ave, San Jose, CA 95122. Tel: 408-347-0875.
Quang Minh - Chúc Diễm: Tel: 510-531-6627.  
Quảng Bình: (cell) 773-412-3353.  
Tâm Đức: 18 Catherine Rd, Framingham, MA01701. Tel: (978)-979-4216
Diệu Anh: 3 Douglas Rd, Lansdale, PA 19446. Tel: 215-692-4640 (Cell).    
Minh Thanh - Diệu Ngộ: 449 Church Rd, Lansdale, PA 19446. Tel: 215-362-8257 (Cell) 
* ÚC CHÂU: Đạo tràng Giác Định, 5 Jeanes St, Beverley SA. 5009, Australia. Tel: (041)-780-4357
Ananda Nguyễn, 7/44 North St, AS Cotvale, 3032, Victoria, Australia. Tel: 93709928 (Home); 043-988-7737 (Mobile)
Phù Hồng Ngọc, 80 Kurung Drive, St Albans, 3021, Victoria, Australia. Tel: 93108281 (Home)
* CANADA: Bảo Chân, 50 Lynn Williams St Suite 502, Toronto, On M6C 3R9, Canada Tel: 416-516-5894
| Website: http://www.tusachphathoc.com và  http://www.buddhismtoday.com