PHÁP ÂM ĐẠO PHẬT NGÀY NAY

Home | Đại Tạng Kinh | Kinh Luật Luận | Nghi Thức | Pháp Thoại Chủ Đề Sách | Truyện | Hình Ảnh | Nhạc | Thông Báo | Kết Nối

 

PHÁP THOẠI CỦA THẦY NHẬT TỪ TẠI HOA KỲ, HẠ 2007

 

NGÀY & GIỜ ĐỊA ĐIỂM VÀ ĐỀ TÀI NGƯỜI ĐÁNH MÁY
         15-6-07:  19h30 Chữ Hoà trong đạo Phật - phần 2. Đạo tràng Phổ Hoà, San Jose. An Châu
         16-6-07:  14h00 Duy Thức 1: Chủ thể và đối tượng - phần 2. Đạo tràng Chúc Hảo 3694 Lucas Dr. San Jose, CA 95148. Tel.(408) 528-8919 Cao Văn Duy
         16-6-07:  19h00 Tuổi trẻ và tình yêu  - phần 2 - phần 3. Đạo tràng Minh Tâm. 1714 Magnolia Tree Ct. San Jose, CA 95122. Tel.(408) 298-0118 Diệu Nghiêm
         17-6-07:  10h00 Chuyển hoá tâm thức. Đạo tràng Duyên & Quang. Tel. (510) 599-0850 Thùy Dương
         17-6-07:  15h00 Ý nghĩa tu đức. Chùa Đức Viên Mc Laughlin Ave, San Jose, CA 95121. Tel: 408-993-9158 Tuệ Bửu
         19-6-07:  09h00 Ngũ quán Quan Âm - phần 2. Quan Âm Tịnh Xá. 1134 Robert Rd., San Jose. Tel: 408-998-0986 Trâm Anh
         19-6-07:  18h30 Hạnh nguyện Địa Tạng - phần 2. Đạo tràng Hạnh Giao.1101 S. Winchester Blvd. #D138, San Jose, CA 95128. Tel.(408) 608-5632 Diệu An
         20-6-07:  18h30 Triết lý về đất - phần 2 - phần 3. Đạo tràng Từ Bi Nguyện, 4279 Ruby Ave, CA 95148. Tel: 408-274-5373.

Phan Van Dinh

         21-6-07:  19h00 Cận tử nghiệp - phần 2 Chùa Phổ Minh, 2751 21 St Ave, Sacramento, CA 95820. Tel: 916-739-6344

Anh Kiệt

         22-6-07:  19h00 Pháp đàm về sinh tử - phần 2 Chùa Phổ Minh, 2751 21 St Ave, Sacramento, CA 95820. Tel: 916-739-6344 Nguyễn Sang
         23-6-07:  10h00
Tư duy và chuyển hoá (Nhà hàng Andy Nguyễn, Sacramento)
 
         22-6-07:  19h00 Cứu người tội khổ - phần 2. Tu viện Viên Chiếu, 9094 Calvine Rd, Sacramento, CA 95829. Tel: 916-688-9479. Phương Anh
         24-6-07:  18h30 Tứ vô lượng tâm 1: Từ bi - phần 2 - phần vấn đáp. Chương trình phát thanh Đuốc Tuệ, P.O. Box 9871, Fountain Valley, CA. 92708, Santa Ana. Hoa Tâm
         25-6-07:  10h30 Tương lai Phật giáo - phần 2 (Trả lời phỏng vấn Đuốc Tuệ) Đồng Quang
         26-6-07:  19h00 Duy Thức 2: Bản chất tâm thức - phần 2 (Chùa Đức Viên, Mc Laughlin Ave, San Jose, CA 95121. Tel: 408-993-9158).

Thanh Thảo

         27-6-07:  19h00 Duy Thức 3: Phẩm chất và hoàn cảnh - phần 2 (Chùa Đức Viên)

Phương Nhàn

         28-6-07:  19h00 Duy Thức 4: Thức Mạt-na - phần 2 (Chùa Đức Viên, San Jose)

Trực Tâm

         29-6-07:  19h00 Duy Thức 5: Chuyển hoá thức Mạt-na - phần 2 (Chùa Đức Viên, San Jose).

Thái Bình
 

         30-6-07:  19h00 Duy Thức 6: Bản chất ý thức - phần 2. Chùa Đức Viên

Phúc Viên Hiếu

         01-7-07:  10h00. Duy Thức 7: Loại hình ý thức - phần 2. Chùa Đức Viên, San Jose.

Diệu Phúc

         01-7-07:  15h00 Duy Thức 8: Bản chất nhãn thức. Chùa An Lạc, San Jose.

Diệu Long

         03-7-07:  15h00 Tâm và hành vi - phần 2 (Đạo tràng Diệu Huệ, 441, 25th Ave, First floor, Room # 1, San Francisco)

Quang Tín

         07-7-07:  14h00 Trí tuệ và đời sống. Chùa Linh Sơn, 16 Ruthven Ave, Worcester, MA01606, Boston. Tel: 508-853-8120

Quảng Ba

         07-7-07:  19h00 Hôn nhân và hạnh phúc - phần 2 (nhân ngày hôn nhân thế kỷ 21). Chùa Linh Sơn, 16 Ruthven Ave, Worcester, MA01606, Boston. Tel: 508-853-8120 Minh Cường
         08-7-07:  10h00 Quan Âm Diệu Thiện - phần 2. Chùa Linh Quang, 821 Ridge Rd (563 HWY) Telford, PA18969, Pennsylvania. Tel: 215-234-0903 Nguyên Thanh
         08-7-07:  14h00 Kết hôn với Phật pháp - phần 2. Chùa Giác Lâm, 131 Nyack Ave, Lans Downe, PA19050, Pennsylvania. Tel: 610-626 Ngọc Anh
         08-7-07:  19h00 Chết và tái sinh - phần 2. Đạo tràng Minh Thanh và Diệu Ngộ, Philadelphia. Khanh Lam
         11-7-07:  19h00 Bên kia cửa tử. Chùa Quang Minh, 4429 N Damen Ave, Chicago, IL60625. Tel: 773-275-6859 Đỗ Điền Sơn
         12-7-07:  18h00 Hạnh phúc trong già và chết - phần 2. Chùa Phước Hậu, 1575 W Oklahoma Ave, Milwaukee, WI 53215, Wisconsin. Tel: 414-383-1155 Huỳnh Ngọc Hạnh
         13-7-07:  20h00 Tuổi trẻ: Tiềm năng và hiện thực - phần 2. Chùa Trúc Lâm, 7020 N Western Ave, Chicago, IL60645. Tel: 773-274-2723. Minh Thường
         14-7-07:  15h00 Chân dung Phật tử. Đạo Tràng Pháp Hoa, Santa Ana. Hoa Tâm
         15-7-07:  15h00 Hỷ xả - phần 2 - phần vấn đáp. Chương trình phát thanh Đuốc Tuệ, Santa Ana. Vannie Pham
         16-7-07:  15h00 Phật giáo Việt Nam: Cơ duyên và phát triển (Trả lời phỏng vấn Đuốc Tuệ, Santa Ana)

Diệu Huệ

         18-7-07:  13h00 Vượt qua chướng duyên - phần 2 (Chùa Liên Hoa, Las Vegas)

Kim Hiếu

         20-7-07:  19h00 Câu chuyện đạo lý - vấn đáp. Chùa Hải Đức, 2101 Pickettville Road, Jacksonville, FL 32236-0097. Tel: 904-781-4183

Trúc Uyên

         21-7-07:  09h00 Tôi và chúng ta. Chùa Hải Đức, Jacksonville Thiện Lợi
         21-7-07:  14h00 Nương tựa tâm linh - phần 2. Chùa Hải Đức, Jacksonville Thanh Ngọc
         22-7-07:  11h00 .Lập nghiệp. Chùa Hải Đức, Jacksonville Thúy Loan
         26-7-07:  19h00 Phước Huệ song tu - phần 2. Phước Huệ Thiền Tự, 2625 72Nd Street East, Tacoma, WA. 98404. Tel: (253)-536-4996 Diệu Nhi
         28-7-07:  11h00 Ba tuệ giác lớn - phần 2. Chùa Phật Tổ, 905 Orange Ave, Long Beach, CA90813. Tel: 562-599-5100. Hai Phan
         29-7-07:  11h00 Lắng nghe và trị liệu. Chùa An Lạc, 901 S Saticoy Ave, Ventura, CA93004. Tel: 805-659-9845 Lê Minh Luân
         29-7-07:  15h00 Quyết nghi về tứ vô lượng tâm và ngoại cảm - phần 2 - phần 3. Đuốc Tuệ, P.O. Box 9871, Fountain Valley, CA. 92708, Santa Ana. Diệu Liên
         03-8-07:  19h00 Thâm nhập kinh tạng - phần 2. Thiền viện Minh Đăng Quang, 14634 Bellaire Blvd, Houston, TX77083. Tel: 281-988-9989 Diệu Phúc
         04-8-07:  14h00 Tứ đức Quan Âm - phần 2. Chùa Việt Nam, 10002 Synott Rd, Sugar Land, Houston, TX77478. Tel: 281-575-0910 Thuý Liên
         04-8-07:  19h00 Đem Phật về nhà - phần 2. Thiền viện Minh Đăng Quang, 14634 Bellaire Blvd, Houston, TX77083. Tel: 281-988-9989 Thanh Ngọc
         05-8-07:  10h30 Thẻ xanh Tịnh Độ - phần 2. Chùa Tịnh Luật, 31155 Bunting Rd, Waller, TX 77484, Houston. Tel: 936-931-5427 Nhật Ngọc
         05-8-07:  19h00 Sống hạnh Tăng thân - phần 2. Chùa Viên Thông, 10533 Fisher Rd, Houston, TX77041-4043. Tel: 713-896-4976 Đồng Quang
         07-8-07:  21h00 Giả từ nỗi đau mất mát (Chùa Việt Nam, Houston) Nguyên Đoan
         08-8-07:  19h00 Rũ bỏ trói buộc - phần 2 - phần 3 (Chùa Phước Hải, Charlotte, NC) Van Le
         09-8-07:  19h00 Chuyển hoá phàm ngu - phần 2. (Phẩm Ngu, Kinh Pháp Cú), Chùa Phước Hải, Charlotte, NC. Thuý Liên
         11-8-07:  19h00 Tinh thần Bồ-tát tại gia - phần 2  - vấn đáp  (Chùa Phước Hải, Charlotte) Hồng Lành
         12-8-07:  12h00 Giả từ nỗi đau thất tình. Chùa Hoa Nghiêm, 9105 Backlick Rd, Fort Belvioir, VA 22060. Tel: 703-781-4306 Ngọc Ân
         12-8-07:  14h30 Cõi âm, cõi dương - phần 2 - phần 3 (Chùa Hoa Nghiêm, Washington DC) Diệu Long
         12-8-07:  19h30 Hỗ trợ cõi âm - phần 2 (Đạo tràng Washington DC) Tuệ Bửu
         13-8-07:  19h30 Thực tập và hạnh phúc - phần 2 (Đạo tràng Washington DC) Ngọc Phương
         14-8-07:  17h00 Để được an vui - phần 2 (Phẩm An Vui, Kinh Pháp Cú). Đạo tràng An Hạnh, San Jose, 4941 Eberly Dr., San Jose, CA. 95111,  USA. Tel: (408)-281-2047 Nguyễn Minh
 
 
 

Các bài pháp thoại dưới đây chỉ là tuyển tập những bài giảng từ năm 2004 trở đi, mà thầy Nhật Từ đã có dịp chia sẻ trong những dịp hoằng pháp trong nước cũng như Hoa Kỳ và Úc châu. Các bài giảng trước đó, do vì chất lượng âm thanh thâu quá kém nên không được giới thiệu trong trang này. Mỗi danh mục có nhiều bài giảng. Để download các bài giảng trong mỗi danh mục, quý vị phải mở từng danh mục ra và download từng bài giảng trong danh mục đó.

Các pháp thoại đã được đánh máy trong năm 2006
 
http://www.tusachphathoc.comOther websites  (Trang Web khác)
 
 Địa chỉ: Thích Nhật Từ, Chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP.HCM. Tel: (0084-8)-908153160. Email: thichnhattu@yahoo.com
Các địa chỉ thỉnh miễn phí các bài giảng (pháp âm hay pháp thoại) về Phật giáo của pháp sư Thích Nhật Từ
* HOA KỲ: Linh Chi , 1537 W. Saint Andrew Place, Santa Ana, CA92704. Tel: (714)-434-7445.
An Hạnh, 4941 Eberly Dr., San Jose, CA. 95111,  USA. Tel: (408)-281-2047. Cell: (408)-326-9758.
Diệu Hiền: 1952 Waverly Ave, San Jose, CA 95122. Tel: 408-347-0875.
Quang Minh - Chúc Diễm: Tel: 510-531-6627.  
Quảng Bình: (cell) 773-412-3353.  
Tâm Đức: 18 Catherine Rd, Framingham, MA01701. Tel: (978)-979-4216
Diệu Anh: 3 Douglas Rd, Lansdale, PA 19446. Tel: 215-692-4640 (Cell).    
Minh Thanh - Diệu Ngộ: 449 Church Rd, Lansdale, PA 19446. Tel: 215-362-8257 (Cell) 
* ÚC CHÂU: Đạo tràng Giác Định, 5 Jeanes St, Beverley SA. 5009, Australia. Tel: (041)-780-4357
Ananda Nguyễn, 7/44 North St, AS Cotvale, 3032, Victoria, Australia. Tel: 93709928 (Home); 043-988-7737 (Mobile)
Phù Hồng Ngọc, 80 Kurung Drive, St Albans, 3021, Victoria, Australia. Tel: 93108281 (Home)
* CANADA: Bảo Chân, 50 Lynn Williams St Suite 502, Toronto, On M6C 3R9, Canada Tel: 416-516-5894
| Website: http://www.tusachphathoc.com và  http://www.buddhismtoday.com