PHÁP ÂM ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
 

 DANH MỤC PHÁP THOẠI CỦA THẦY NHẬT TỪ NĂM 2007

 

Các bài pháp thoại dưới đây chỉ là tuyển tập những bài giảng từ năm 2004 trở đi, mà thầy Nhật Từ đã có dịp chia sẻ trong những dịp hoằng pháp trong nước cũng như Hoa Kỳ và Úc châu. Các bài giảng trước đó, do vì chất lượng âm thanh thâu quá kém nên không được giới thiệu trong trang này. Mỗi danh mục có nhiều bài giảng. Để download các bài giảng trong mỗi danh mục, quý vị phải mở từng danh mục ra và download từng bài giảng trong danh mục đó.

MẶC ĐỊNH
Bài đang đánh: Tên người phiên tả màu đen
Bài đã đánh xong: Tên người phiên tả màu đỏ

PHÁP THOẠI THÁNG 1 NĂM 2007

         03-1-07: Để trọn niềm vui (Chùa Giác Ngộ, mừng xuân mới Dương lịch) Nguyễn Huyền Cầm
         07-1-07: Tin sâu nhân quả (Chùa Tôn Vân, Long An) Chân Trí
         07-1-07: Loại hình cảm xúc | phần 2 - Kinh Nhiều Cảm Xúc 59 (Chùa Xá Lợi) Chân Tịnh Ích
         13-1-07: Năm Hợi nói chuyện con heo (Chùa Đức Quang) Huỳnh Ngọc Hạnh
         14-1-07: Nhân quả không sai | phần 2 - Kinh Không Gì Chuyển Hướng 60 (Chùa Xá Lợi) Đồng Minh
         21-1-07: Chuyển nghiệp Trư Bát Giới (Chùa Xá Lợi) Diệu Ánh và Lệ Mỹ
         21-1-07: Triết lý về con heo (Chùa Ấn Quang) Lê Quang Tuấn Vũ
         21-1-07: Thuật giáo dục trẻ em - Kinh Giáo Giới La-hầu-la 61 (Chùa Xá Lợi) Diệu Nga
         23-1-07: Quay về và hướng thượng - phần 2  (Ni viện Long Hoa, Long An) Ngọc Ân
         27-1-07: Ý nghĩa thành đạo | phần 2 (Lễ Phật thành đạo tại Thất Xá Lợi, Đồng Nai) Giao Châu
         27-1-07: Hàng phục ma quân (Lễ Phật thành đạo tại Tu viện Toàn Giác, Đồng Nai) Đức Thịnh
         28-1-07: Quán niệm và chuyển hoá | phần 2 - Đại Kinh Giáo Giới La-hầu-la 62 (Chùa Xá Lợi) Leonne Le và Thanh Túc

 

PHÁP THOẠI THÁNG 2 NĂM 2007

         1-2-07: Ý nghĩa xuân Di-lặc (Chùa Giác Ngộ) Phương Linh
         4-2-07: Con đường thực tiễn - Kinh Malunkya 63 (Chùa Xá Lợi) Tâm Lễ
         5-2-07: Quay đầu là bờ (Giảng cho 1847 phạm nhân tại Trại giam K.20, xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) Diệu Thủy
         13-2-07: Vượt qua chính mình (Giảng cho gần 600 người cai nghiện tại Trung tâm Giáo Dục Lao động XH tỉnh BRVT ) Lê Minh Luân
         13-2-07: Hạnh phúc hôm nay (Giảng cho gần 600 người bụi đời và tâm thần tại Trung tâm Bảo Trợ XH tỉnh BRVT) Diệu Ngọc
         18-2-07: Minh triết hành hương (Ngày mùng 2 tết Đinh Hợi)  
         21-2-07: Niệm Phật và trị liệu | vấn đáp (Ni viện Long Hoa, Long An) Nguyễn Huyền Cầm
         24-2-07: An lạc và cát tường (Chùa Giác Ngộ) Đồng Minh
         25-2-07: Để đời vui hơn (Giảng và tặng quà cho khoảng trại viên tại Trung tâm Bảo Trợ Xã Hội Chánh Phú Hoà, Bình Dương) Minh Tâm 04
         26-2-07: Nụ cười hoan hỷ (Giổ tổ Chân Truyền, Chùa Châu Long, Tiền Giang) Tâm Việt

 

PHÁP THOẠI THÁNG 3 NĂM 2007

         2-3-07: Lễ Phật quanh năm không bằng Rằm tháng giêng (Chùa Giác Ngộ) Phương Lang
         3-3-07: Làm đệ tử Phật (Quy y Tam Bảo, Chùa Giác Ngộ) Diệu Ngọc
         4-3-07: Hình ảnh vầng trăng (Chùa Xá Lợi)

Quang Tín

         4-3-07: Ngắm trăng (Rằm tháng Giêng Chùa Phổ Quang) Diệu Thu
         4-3-07: Chuyển hoá trói buộc - Kinh Man Đồng Tử 64 (Chùa Xá Lợi) Tú Huệ
         3-3-07: Làm lại cuộc đời (Giảng và tặng quà cho khoảng 400 kỷ nữ và cán bộ tại Trung tâm BTXH Phú Nghĩa, 6-3-07) Lê Quang Tuấn Vũ
         11-3-07: Huấn luyện hạnh thánh | phần 2 - Kinh Bhaddali 65 (Chùa Xá Lợi) Hà Lan
         17-3-07: Quyết nghi về Trai đàn bình đẳng giải oan (Chùa Vĩnh Long, Long An) Phúc Minh
         17-3-07: Quyết nghi về Trai đàn và kỳ siêu (Chùa Đức Quang, Q.4) Diệu Phúc
         18-3-07: Giá trị của giới hạnh | phần 2 - Kinh Ví Dụ Con Chim Cáy 66 (Chùa Xá Lợi) Đỗ Điền Sơn
         23-3-07: Trợ niệm lâm chung | phần 2 (Long Hoa Ni Viện, Long An) Diệu Phúc
         23-3-07: Trợ niệm cho người hai tín ngưỡng (Khánh thành chùa Bửu Long, Tiền Giang) Tâm Diệu Hạnh
         25-3-07: Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng | Nhận xét của thầy Thích Nhật Từ về ngoại cảm và cõi âm (chùa Hoằng Pháp, 25-3-07) Tâm Lễ
         25-3-07: Quyết nghi về ngoại cảm và cõi âm  (Chùa Ấn Quang, 25-3-07) Quốc Thịnh
         25-3-07: Huấn luyện đời sống tâm linh | Phần vấn đáp - Kinh Catuma 67 (Chùa Xá Lợi, 25-3-07) Nguyệt Vạn Hòa

 

PHÁP THOẠI THÁNG 4 NĂM 2007

         1-4-07: Vai trò ngoại cảm và tâm linh (Chùa Xá Lợi) Chân Khánh
         1-4-07: Pháp đàm một ngày an lạc | phần 2 Thích Thiện Bảo, Thích Lệ Thọ, Thích Đức Trường, Thích Nhật Từ  (Chùa Phổ Quang) Huệ Ngọc
         1-4-07: Xuất gia: Động cơ và bản chất - Kinh Nalakapana 68 (Chùa Xá Lợi) Tú Huệ
         1-4-07: Quyết nghi một ngày an lạc (Chùa Giác Ngộ) Quảng Ba
         5-4-07: Hoằng pháp trong trại giam (Lớp Cao Cấp Giảng Sư)

Nguyễn Huyền Cầm

         6-4-07: Quan âm Thị Kính (Viên Giác Thiền Tự) Diệu Mỹ
         8-4-07: Năm điều đạo đức - phần 2  (Chùa Tôn Vân) Trực Tâm
         8-4-07: Ngoại cảm và tâm linh (Chùa Ấn Quang) Chơn Tụng
         8-4-07: Hành giả tâm linh - Kinh 69 (Chùa Xá Lợi) Tâm Lễ
         8-4-07: Tu là gì - phần 2 (Chùa Giác Ngộ) Nguyệt Vạn Hòa
         15-4-07: Quyết nghi "Ý nghĩa chữ tu" - phần 2 TT. Minh Nghĩa, TT. Chơn Không, ĐĐ. Nhật Từ, ĐĐ. Thiện Minh, ĐĐ. Quang Thạnh (Khoá tu 1 ngày an lạc, kỳ 2, Chùa Phổ Quang) Diễm Phương
         15-4-07: Theo dấu chân Thánh - phần 2 - Kinh Kitagiri 70 (Chùa Xá Lợi) Ngọc Anh
         15-4-07: Hành trì và cõi âm | phần 2 (Long Hoa Ni Viện) Nguyễn Huyền Cầm
         22-4-07: Quyết nghi về vô thường (Chùa Xá Lợi) Mai Trâm
         22-4-07: Toàn tri của bậc giác ngộ | phần 2 (Chùa Xá Lợi) Vân An
         23-4-07: Tự do nội tại | phần 2 (Giảng cho khoảng 1850 phạm nhân tại trại giam K20, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) Lệ Trinh
         29-4-07: Triết lý của Phật | phần 2 (Kinh Aggivacchagotta 72, chùa Xá Lợi) Loan Nguyễn
         30-4-07: Quyết nghi về ăn chay (Chùa Giác Ngộ) Trần Kông Khoa

 

PHÁP THOẠI THÁNG 5 NĂM 2007

         06-5-07: Triết lý vô ngã | phần 2 (Chùa Giác Nguyên) Bích Thu
         06-5-07: Thực tập vô ngã | phần 2 (Chùa Ấn Quang) Quảng Ba
         06-5-07:  Đạo đức và giải thoát - Đại Kinh Vachagotta 73 (Chùa Xá Lợi) Minh Luân
         08-5-07:  Con đường an vui - phần 2 (Chùa Vạn Mỹ, Tiền Giang) Bích Thủy
         11-5-07:  Vượt qua tình và tưởng trong niệm Phật (Kinh Niệm Phật Ba-la-mật, phẩm Duyên Khởi, Chùa Hoằng Pháp) Vân An
         12-5-07:  Truyền thống và hành trì | phần 2 (Chùa Đức Quang) Diệu Phúc
         13-5-07:  Thiền và trị liệu | phần 2 Thích Nhật Từ, Thích Đức Trường, Thích Thiện Quý (Chùa Phổ Quang) Tâm Lễ
         13-5-07:  Giả từ ưa ghét | vấn đáp - Kinh Trường Trảo 74 (Chùa Xá Lợi)  Khanh Lam
         16-5-07:  Thực tập thiền và trị liệu (Chùa Giác Ngộ) Thanh Hương
         30-5-07:  Phật đản Liên Hiệp Quốc 2007 (Chùa Giác Ngộ) Đồng Phúc

 

PHÁP THOẠI THÁNG 6 NĂM 2007

         03-6-07:  Phật giáo và quản lý tốt (Chùa Xá Lợi) Thúy
         03-6-07:  Nguyên lý quản lý tốt (Chùa Ấn Quang) Tuyết Phương
         05-6-07:  Phát triển bền vững (Chùa Kim Huê, Sa Đéc) Ngô Thảo Vân
         09-6-07:  Trọng tâm của phát triển bền vững (Chùa Đại Tòng Lâm, BRVT) Phương Nhân

 

PHÁP THOẠI TẠI HOA KỲ, MÙA HẠ NĂM 2007

         15-6-07:  Chữ Hoà trong đạo Phật - phần 2 (Đạo tràng Phổ Hoà, San Jose) Diệu Nga & Tú Huệ
         16-6-07:  Duy Thức 1: Chủ thể và đối tượng - phần 2 (Đạo tràng Chúc Hảo, San Jose) Đồng Quang
         16-6-07:  Tuổi trẻ và tình yêu  - phần 2 - phần 3 (Đạo tràng Minh Tâm,  San Jose) Diệu Thúy
         17-6-07:  Chuyển hoá tâm thức (Đạo tràng Duyên & Quan, Oakland)

Giao Châu & Nguyễn Cúc

         17-6-07:  Ý nghĩa tu đức (Chùa Đức Viên, San Jose) Tuệ Bửu
         19-6-07:  Ngũ quán Quan Âm - phần 2 (Quan Âm Tịnh Xá, San Jose) Huỳnh Ngọc Hạnh
         19-6-07:  Hạnh nguyện Địa Tạng - phần 2 (Đạo tràng Hạnh Giao, San Jose) Diệu An và Ngọc Vũ
       20-6-07:  Triết lý về đất - phần 2 - phần 3 (Đạo tràng Từ Bi Nguyện, Sacramento)
Thủy Tiên & Hiền
         21-6-07:  Cận tử nghiệp - phần 2 (Chùa Phổ Minh, Sacramento) Anh Kiệt
         22-6-07:  Pháp đàm về sinh tử - phần 2 (Chùa Phổ Minh, Sacramento) Tuệ Niệm
         23-6-07:  Cứu người tội khổ - phần 2 (Tu viện Viên Chiếu, Sacramento) Phương Anh
         24-6-07:  Từ bi - phần 2 - phần vấn đáp (Chương trình phát thanh Đuốc Tuệ, Santa Ana) Hoa Tâm
         25-6-07:  Tương lai Phật giáo - phần 2 (Trả lời phỏng vấn chương trình phát thanh Đuốc Tuệ, Santa Ana) Đồng Quang
         26-6-07:  Duy Thức 2: Bản chất tâm thức - phần 2 (Chùa Đức Viên, San Jose) Thanh Thảo
         27-6-07:  Duy Thức 3: Phẩm chất và hoàn cảnh - phần 2 (Chùa Đức Viên, San Jose) Phương Nhân
         28-6-07:  Duy Thức 4: Thức Mạt-na - phần 2 (Chùa Đức Viên, San Jose) Trực Tâm
         29-6-07:  Duy Thức 5: Chuyển hoá thức Mạt-na - phần 2 (Chùa Đức Viên, San Jose) Thái Bình
         30-6-07:  Duy Thức 6: Bản chất ý thức - phần 2 (Chùa Đức Viên, San Jose) Quảng Mãn
         01-7-07:  Duy Thức 7: Loại hình ý thức - phần 2  (Chùa Đức Viên, San Jose)  Diệu Phúc
         01-7-07:  Duy Thức 8:  Bản chất nhãn thức (Chùa An Lạc, San Jose) Diệu Long
         03-7-07:  Tâm và hành vi - phần 2 (Đạo tràng Diệu Huệ, San Francisco) Quang Tín
         06-7-07:  Trí tuệ và đời sống (Chùa Linh Sơn, Boston)
         07-7-07:  Hôn nhân và hạnh phúc - phần 2 (nhân ngày hôn nhân thế kỷ 21, Chùa Linh Sơn, Boston) Minh Cường
         08-7-07:  Quan Âm Diệu Thiện - phần 2 (Chùa Linh Quang, Philadelphia) Nguyên Thanh
         08-7-07:  Kết hôn với Phật pháp - phần 2 (Chùa Giác Lâm, Philadelphia) Ngọc Anh
         08-7-07:  Chết và tái sinh - phần 2 (Đạo tràng Minh Thanh - Diệu Ngộ, Philadelphia) Khanh Lam
         11-7-07:  Bên kia cửa tử (Chùa Quang Minh, Chicago) Đỗ Điền Sơn
         12-7-07:  Hạnh phúc trong già và chết - phần 2. (Chùa Phước Hậu, Milwaukee) Huỳnh Ngọc Hạnh
         13-7-07:  Tuổi trẻ: Tiềm năng và hiện thực - phần 2. Chùa Trúc Lâm, 7020 N Western Ave, Chicago Nhật Ngọc
         14-7-07:  Chân dung Phật tử. Đạo Tràng Pháp Hoa, Santa Ana. Hoa Tâm
         15-7-07:  Hỷ xả - phần 2 - phần vấn đáp. Chương trình phát thanh Đuốc Tuệ, Santa Ana. Diễm Hằng
         16-7-07:  Phật giáo Việt Nam: Cơ duyên và phát triển (Trả lời phỏng vấn Đuốc Tuệ, Santa Ana,  16-7-07) Diệu Huệ
         18-7-07:  Vượt qua chướng duyên - phần 2 (Chùa Liên Hoa, Las Vegas) Kim Hiếu
         20-7-07:  Câu chuyện đạo lý - vấn đáp (Chùa Hải Đức, Jacksonville) Thanh Hảo
         21-7-07:  Tôi và chúng ta (Chùa Hải Đức, Jacksonville) Nguyễn Quang Huy
         21-7-07:  Nương tựa tâm linh - phần 2 (Chùa Hải Đức, Jacksonville) Thanh Ngọc
         22-7-07:  Lập nghiệp (Chùa Hải Đức, Jacksonville) Huệ Ngọc (Mi Mi)
         26-7-07:  Phước Huệ song tu - phần 2 (Chùa Phước Huệ, Tacoma) Hồng Hiếu và Hồng Đức
         28-7-07:  Ba tuệ giác lớn - phần 2 (Chùa Phật Tổ, Long Beach)
         29-7-07:  Lắng nghe và trị liệu (Chùa An Lạc, Ventura) Lê Minh Luân
         29-7-07:  Quyết nghi về tứ vô lượng tâm và ngoại cảm - phần 2 - phần 3 (Chương trình phát thanh Đuốc Tuệ, Santa Ana) Tâm Hương
         03-8-07:  Thâm nhập kinh tạng - phần 2 (Thiền viện Minh Đăng Quang, Houston) Diệu Phúc
         04-8-07:  Tứ đức Quan Âm - phần 2  (Chùa Việt Nam, Houston) Thuý Liên
         04-8-07:  Đem Phật về nhà - phần 2 (Thiền viện Minh Đăng Quang, Houston) Thanh Ngọc
         05-8-07:  Thẻ xanh Tịnh Độ - phần 2 (Chùa Tịnh Luật, Houston) Nhật Ngọc
         05-8-07:  Sống hạnh Tăng thân - phần 2 (Chùa Viên Thông, Houston) Đồng Quang
         07-8-07:  Giả từ nỗi đau mất mát (Chùa Việt Nam, Houston) Như Ý
         08-8-07:  Rũ bỏ trói buộc - phần 2 - phần 3 (Chùa Phước Hải, Charlotte, NC) Diệu Thủy Vân Lê
         09-8-07:  Chuyển hoá phàm ngu - phần 2 (Chùa Phước Hải, Charlotte, NC) Thuý Liên
         11-8-07:  Tinh thần Bồ-tát tại gia - phần 2  - vấn đáp  (Chùa Phước Hải, Charlotte) Hồng Lành
         12-8-07:  Giả từ nỗi đau thất tình (Chùa Hoa Nghiêm, Washington DC) Ngọc Ân
         12-8-07:  Cõi âm, cõi dương - phần 2 - phần 3 (Chùa Hoa Nghiêm, Washington DC) Diệu Long
         12-8-07:  Hỗ trợ cõi âm - phần 2 (Đạo tràng Washington DC) Tuệ Bửu
         13-8-07:  Thực tập và hạnh phúc - phần 2 (Đạo tràng Washington DC) Ngọc Phương
         14-8-07:  Để được an vui - phần 2 (Đạo tràng An Hạnh, San Jose) Nguyễn Minh

 

PHÁP THOẠI THÁNG 8 NĂM 2007

         19-8-07:  Yêu và thương (Chùa Xá Lợi) Diệu Loan
         26-8-07:  Ơn đức sinh thành (Chùa Giác Ngộ) Thúy Liên
         27-8-07:  Làm đệ tử Phật (Chùa Giác Ngộ) Hồng Hiếu

 

PHÁP THOẠI THÁNG 9 NĂM 2007

          2-9-2007: Bản chất của tình thương (Khoá tu Một ngày an lạc, Chùa Phổ Quang) Diệu Ánh
         8-9-2007: Giúp người và cứu mình (Chùa Đức Quang)  
         8-9-2007: Tình thương của cha mẹ (Đạo tràng Diệu Tâm, Hóc Môn) Thanh Thủy
         9-9-2007: Vượt qua dục vọng - phần 2 (Kinh Magandiya 75, Chùa Xá Lợi) Hoa Tâm
         10-9-2007: Ơn thầy nghĩa đạo (Kỷ niệm 15 năm ngày mất của ân sư HT. Thích Thiện Huệ, chùa Giác Ngộ) Thúy Liên
         16-9-2007: Đối diện nghịch cảnh (Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 7, Chùa Hoằng Pháp) Minh Tâm
         16-9-2007: Vượt qua phi đạo đức và sợ hãi (Kinh Trung Bộ 76, Chùa Xá Lợi) Diệu Hạnh
         23-9-2007: Đạo sư - người là ai? - phần 2 (Kinh Maha Sakuludayi 77, Chùa Xá Lợi) Lê Mỹ
         23-9-2007: Tưởng tri và trí tuệ (Chùa Ấn Quang) Nguyễn Hoàng Chương
         25-9-2007: Bỏ kiếp giang hồ (Giảng cho gần 2000 phạm nhân tại trại giam K.20, huyện Giòng Trôm, Bến Tre) Nguyễn Lê Sang và Diệu Tịnh
 
         26-9-2007: Logic 1: Tư duy logic (Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM) Anh Kiệt
         28-9-2007: Thầy tâm linh (Kỷ niệm lần 23 ngày viên tịch HT. Thích Thiện Tường, chùa Giác Nguyên)  
         29-9-2007: Logic 2: Phương pháp tư duy logic (Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM) Nhật Ngọc
         30-9-2007: Điều thiện tối thượng - vấn đáp (Kinh Trung Bộ 78, chùa Xá Lợi) Diệu Thanh
   

PHÁP THOẠI THÁNG 10 NĂM 2007

         03-10-2007: Logic 3: Suy luận diễn dịch và quy nạp (HVPGVN tại TP.HCM) Diệu Loan
         06-10-2007: Logic 4: Dẫn nhập nhân minh luận (HVPGVN tại TP.HCM) Diệu Phúc
         07-10-2007: Hoan hỷ và tuỳ hỷ (Chùa Xá Lợi)

Diệu Thủy (orif)

         07-10-2007: Tối thượng và hạnh phúc nhất | phần 2 (Kinh Thiện Sanh Ưu-đà-di 79, Chùa Xá Lợi) Đồng Quang
         10-10-2007: Logic 5: Chủ trương và chân lý (HVPGVN tại TP.HCM) Lê Mỹ
         10-10-2007: Chung một niềm vui (Chùa Giác Ngộ) Minh Tâm
         13-10-2007: Logic 6:  Các lỗi về chủ trương   (HVPGVN tại TP.HCM) Tâm Việt
         14-10-2007: Dục lạc thường và dục lạc nhất (Kinh Vekhanassa 80, Chùa Xá Lợi) Chơn Hòa Thục
         21-10-2007: Đôi bạn chân tình | phần 2 (Kinh Ghatikara 81, Chùa Xá Lợi)  Nguyên Lương
         24-10-2007: Logic 7: Nói thêm về lỗi chủ trương  | Khảo sát lý do  (HVPGVN tại TP.HCM) Minh Tâm
         24-10-2007: Hãy tự thắp đuốc mà đi (Kỷ niệm lần thứ 9 ngày viên tịch HT. Thích Tịnh Huệ, Chùa Phong Hòa, Cao Lãnh, Đồng Tháp) Phương Quang
         25-10-2007: Siêu độ vong hồn (Thuyết linh cho 76 vong tử nạn do sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ ngày 26-9-07 nhân tuần thất thứ 4, chùa Đông Phước, huyện Bình Minh) Bích Thủy
         27-10-2007: Logic 8: Lý do và chân lý | phần 2 (HVPGVN tại TP.HCM) Diệu Hạnh
         28-10-2007: Hạnh nhẫn và chuyển hóa qua truyện Quan Âm Diệu Thiện (Lễ an vị thánh tượng Bồ-tát Quan Âm cao 25m tại chùa Hoa Nghiêm, Bảo Lâm, Lâm Đồng) Diệu Long
         31-10-2007: Logic 9: Ví dụ và thuyết minh | phần 2 (HVPGVN tại TP.HCM) Phước Bửu
         03-11-2007: Logic 10: Mười lỗi của ví dụ | phần 2 (HVPGVN tại TP.HCM) Nguyễn Quốc Trung

 

PHÁP THOẠI THÁNG 11 NĂM 2007

         04-11-2007: Thực tập khoan dung (Chùa Xá Lợi) Hồng Hiếu
         04-11-2007: Phương trời thong dong | phần 2 (Kinh Ratthapala 82, Chùa Xá Lợi) Hoa Tâm
         04-11-2007: Ma nhập và siêu độ (Chùa Ấn Quang) Bùi Kiến Quốc
         11-11-2007: Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc: Lịch sử và ý nghĩa (Thuyết trình tại Hội Nghị Tập huấn lãnh đạo Phật giáo 32 Tỉnh Thành từ Quảng Trị đến Cà Mau, chùa Phổ Quang) Hoa Minh
         11-11-2007: Truyền thống cũ và mới - Kinh Makhadeva 83 (Chùa Xá Lợi)  
         14-11-2007: Logic 11: Tam đoạn luận và nhân minh luận (HVPGVN tại TP.HCM) Phương Lang
         17-11-2007: Logic 12: Trực quan và chân lý | phần 2 (HVPGVN tại TP.HCM) Lê Minh Luân
         18-11-2007: Thầy giáo chất lượng, giáo dục chất lượng (Nhân ngày nhà giáo Việt Nam lần 25, Chùa Ấn Quangi) Phạm Thị Loan
         18-11-2007: Bình đẳng - Kinh Mathura 84 (Chùa Xá Lợi) Tâm Phước Viên
         23-11-2007: Học hạnh khiêm cung (Chùa Giác Ngộ) Bích Thủy
         25-11-2007: Thực tập khiêm cung (Chùa Phổ Quang) Phạm Lý Xuân Hằng
         25-11-2007: Tìm kiếm hạnh phúc - Kinh Bồ đề Vương tử 84 (Chùa Xá Lợi) Hoàng Chương
         31-11-2007: Logic 13: Suy luận và chân lý (HVPGVN tại TP.HCM) Quảng Mãn

 

PHÁP THOẠI THÁNG 12 NĂM 2007

         2-12-2007: Vượt qua khổ đau (Chùa Xá Lợi) Minh Tâm
         5-12-2007: Logic 14: Các tình huống suy luận 2 (HVPGVN tại TP.HCM) Huệ Ngọc
         8-12-2007: Logic 15: Các suy luận sai (HVPGVN tại TP.HCM) Nguyễn Quỳnh Duyên
         8-12-2007: Tái sinh và chuyển nghiệp | Phần 2 (Chùa Phước Linh, Bà Rịa Vũng Tàu) Diệu Loan
         9-12-2007: Tái sinh và hồi hướng (Chùa Giác Ngộ) Tâm Diệu Hạnh
         22-12-07: Quyết nghi về Phật pháp (Khóa tu bệnh nhân ung bướu tại Chùa Giác Ngộ) Ngọc Phương
         23-12-07: Giúp sinh viên hiểu Phật giáo | phần 2 (Chùa Giác Ngộ) Diệu Thường
         23-12-07: Khi kẻ khủng bố hồi đầu - Kinh Angulimala 86 (Chùa Xá Lợi)  
         23-12-07: Quyết nghi về cúng dường (Chùa Giác Ngộ) Huệ Ngọc
         25-12-07: Niềm tin người niệm Phật (Giảng Kinh Niệm Phật Ba-la-mật tại Khóa tu Phật thất 49, chùa Hoằng Pháp) Minh Tâm
         30-12-07: Lễ hội hóa ngày Phật đản Liên Hợp Quốc (Chùa Xá Lợi) Diệu Long
         30-12-07: Thương tiếc cái chết | phần 2 - Kinh Ái Sinh 87 (Chùa Xá Lợi) Thanh Túc & Hồng Hiếu
   
 
 
 Địa chỉ: Thích Nhật Từ, Chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP.HCM. Tel: (0084-8)-908153160. Email: thichnhattu@yahoo.com
Các địa chỉ thỉnh miễn phí các bài giảng (pháp âm hay pháp thoại) về Phật giáo của pháp sư Thích Nhật Từ
* HOA KỲ: Linh Chi , 1537 W. Saint Andrew Place, Santa Ana, CA92704. Tel: (714)-434-7445.
An Hạnh, 4941 Eberly Dr., San Jose, CA. 95111,  USA. Tel: (408)-281-2047. Cell: (408)-326-9758.
Diệu Hiền: 1952 Waverly Ave, San Jose, CA 95122. Tel: 408-347-0875.
Quang Minh - Chúc Diễm: Tel: 510-531-6627.  
Quảng Bình: (cell) 773-412-3353.  
Tâm Đức: 18 Catherine Rd, Framingham, MA01701. Tel: (978)-979-4216
Diệu Anh: 3 Douglas Rd, Lansdale, PA 19446. Tel: 215-692-4640 (Cell).    
Minh Thanh - Diệu Ngộ: 449 Church Rd, Lansdale, PA 19446. Tel: 215-362-8257 (Cell) 
* ÚC CHÂU: Đạo tràng Giác Định, 5 Jeanes St, Beverley SA. 5009, Australia. Tel: (041)-780-4357
Ananda Nguyễn, 7/44 North St, AS Cotvale, 3032, Victoria, Australia. Tel: 93709928 (Home); 043-988-7737 (Mobile)
Phù Hồng Ngọc, 80 Kurung Drive, St Albans, 3021, Victoria, Australia. Tel: 93108281 (Home)
* CANADA: Bảo Chân, 50 Lynn Williams St Suite 502, Toronto, On M6C 3R9, Canada Tel: 416-516-5894
| Website: http://www.tusachphathoc.com và  http://www.buddhismtoday.com