PHÁP ÂM ĐẠO PHẬT NGÀY NAY

Home | Đại Tạng Kinh | Kinh Luật Luận | Nghi Thức | Pháp Thoại Chủ Đề Sách | Truyện | Hình Ảnh | Nhạc | Thông Báo | Kết Nối

 

Các bài pháp thoại dưới đây chỉ là tuyển tập những bài giảng từ năm 2004 trở đi, mà thầy Nhật Từ đã có dịp chia sẻ trong những dịp hoằng pháp trong nước cũng như Hoa Kỳ và Úc châu. Các bài giảng trước đó, do vì chất lượng âm thanh thâu quá kém nên không được giới thiệu trong trang này. Mỗi danh mục có nhiều bài giảng. Để download các bài giảng trong mỗi danh mục, quý vị phải mở từng danh mục ra và download từng bài giảng trong danh mục đó.

THÁNG 1 NĂM 2006

         1-1-06: Chuyển hoá tâm lý tự mãn trong tu tập | Vấn đáp - Đại Kinh Ví Dụ Lõi Cây 29 (Chùa Xá Lợi)
         Đầu năm đi chùa (Chùa Giác Ngộ, đêm Giao Thừa Bính Tuất 2006)
         06-01-06: Kinh Dược Sư 7: Phương pháp chuyển nghiệp để sống thọ A | B (Đạo tràng Diệu Tâm) 
         8-1-06: Nghệ thuật sống hoà hợp A | phần B - Tiểu Kinh Rừng Sừng Bò 30 (Chùa Xá Lợi)
         15-1-05: Pháp môn nào là số một A | phần B | vấn đáp - Đại Kinh Rừng Sừng Bò 31 (Chùa Xá Lợi) 
         18-1-06: Triết lý sống qua ngụ ngôn con Chó (Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Tân Hiệp, tỉnh Bình Phước) 
         23-1-06: Triết lý sống qua ngụ ngôn con Chó - phần 2 (Trung Tâm Dạy Nghề Thanh Thiếu Niên 3) 
 

THÁNG 2 NĂM 2006

         1-2-06: Cái tôi được chuyển hoá (Tiểu Kinh Saccaka 35)
         5-2-06: Hạnh phúc tuổi già  (Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Tân Hiệp, tỉnh Bình Phước) 
         5-2-06: Ngũ phúc lâm môn A | phần B (Chùa Giác Ngộ mùng tám tết)
         11-2-06: Nói về lễ hội tình yêu (Chùa Giác Ngộ)
         13-2-06: Phật giáo hoá lễ hội tình yêu (Chùa Giác Ngộ)
         19-2-06: Năm Tuất nói về hạnh Mộc Tồn (Chùa Ấn Quang)
         19-2-06: Năm Tuất học hạnh con chó A | phần B (Chùa Xá Lợi)
         16-2-06: Vượt qua số phận (Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Tân Hiệp, tỉnh Bình Phước)
         21-2-06: Đối diện cái bệnh (Phật thất lần 38 tại Chùa Hoằng Pháp)
         25-2-06: Tuổi già tươi trẻ (chùa Liên Hoa)
         25-2-06: Vượt qua căng thẳng tuổi già (Chùa Đức Quang)
         26-2-06: Phẩm hạnh người xuất gia | phần 2 (Đại Kinh Người Chăn Bò 33, Chùa Xá Lợi)
         26-2-06: Chuyển nghiệp con chó (Chùa Diệu Tâm)
         26-2-06: Chăm sóc bệnh nhân (Chùa Phổ Quang, kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam)
 
 

THÁNG 3 NĂM 2006

         4-3-06: Chuyển hoá để sống an vui qua tục ngữ con chó (Trung tâm Bảo trợ Xã hội Bà Rịa Vũng Tàu) 
         5-3-06: Thuật chăn dắt tâm linh | phần 2 (Tiểu Kinh Người Chăn Bò 34, Chùa Xá Lợi)
         8-3-06: Đẹp và nết (Chùa Giác Ngộ, nhân ngày quốc tế phụ nữ 2006)
         10-3-06: Nguyên tắc sư phạm giáo lý Phật giáo (Lớp Cao cấp Giảng sư, chùa Hoà Khánh)
         11-3-06: Nết của phái đẹp (Chùa Ấn Quang)
         11-3-06: Cái tôi được chuyển hoá - Tiểu Kinh Saccaka 35 (Chùa Xá Lợi)
         12-3-06: Tiếp biến văn hoá trong hoằng pháp (Lớp Cao Cấp Giảng Sư)
         17-3-06: Kinh nghiệm hoằng pháp của đức Phật (Lớp Cao cấp Giảng sư, chùa Hoà Khánh)
         20-3-06: Phương pháp minh hoạ cụ thể trong pháp thoại (Lớp Cao cấp Giảng sư, chùa Hoà Khánh)
         23-3-06: Phương pháp diễn dịch duyên khởi trong hoằng pháp (Lớp Cao cấp Giảng sư, chùa Hoà Khánh)
         27-3-06: Phương pháp quy nạp nhân quả trong hoằng pháp (Lớp Cao cấp Giảng sư, chùa Hoà Khánh)
         30-3-06: Kể chuyện trong hoằng pháp (Lớp Cao cấp Giảng sư, chùa Hoà Khánh)
         3-4-06: Thuyên thích trong hoằng pháp (Lớp Cao cấp Giảng sư, chùa Hoà Khánh)
         6-4-06: Chuyện minh hoạ trong hoằng pháp (Lớp Cao cấp Giảng sư, chùa Hoà Khánh)
 

THÁNG 4 NĂM 2006

         Tu thân và tu tâm (Đại Kinh Saccaka 36)
         Chuyển hoá năng lượng tính dục | phần 2 (Tiểu Kinh Đoạn Tận Ái 37)
         Nghệ thuật chặt đứt mắc xích khổ đau, B (Đại Kinh Đoạn Tận Ái Kinh 38)
         Phẩm hạnh người xuất gia A, B (Đại Kinh Xóm Ngựa 39, 4-06)
 

THÁNG 5 NĂM 2006

         12-5-06: Chất liệu an lạc (Niệm Phật Đường An Lạc Hạnh, Melbourne, Úc châu)
         13-5-06: Tâm bình thế giới bình (Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc châu)
         15-5-06: Trái tim của Mẹ | vấn đáp (nhân Mother's Day, chùa Pháp Hoa, Adelaide, Úc châu)
         16-5-06: Khôi phục niềm tin | vấn đáp (chùa Pháp Hoa, Adelaide, Úc châu)
         17-5-06: Chân dung Phật tử | vấn đáp (chùa Pháp Hoa, Adelaide, Úc châu)
         19-5-06: Nỗi oan thì là mà  | vấn đáp (Chùa Quang Minh, Melbourne, Úc châu)
         20-5-06: Phát nguyện | vấn đáp (Chùa Quang Minh, Melbourne, Úc châu)
         20-5-06: Làm phước (Chùa Phước Trí, Melbourne, Úc châu)
         21-5-06: Độ người thân (Chùa Hoa Nghiêm, Melbourne, Úc châu)
         23-5-06: Đỗ nghiệp | vấn đáp (Chùa Quang Minh, Melbourne, Úc châu)
         26-5-06: Nối kết tình thâm  | vấn đáp  (Chùa Phật Đà, Queensland, Úc châu)
         27-5-06: Ánh sáng chánh pháp  | vấn đáp (Chùa Pháp Quang, Queensland, Úc châu)
         27-5-06: Pháp đàm về tu tập và nghi thức tụng niệm (Chùa Linh Sơn, Queensland, Úc châu)
         28-5-06: Đi chùa (Chùa Phật Đà, Queensland, Úc châu)
         28-5-06: Chết đi về đâu | vấn đáp (Chùa Pháp Quang, Queensland, Úc châu)
         29-5-06: Pháp đàm về tái sanh và tu tập (Chùa Pháp Quang, Queensland, Úc châu)
 

THÁNG 6 NĂM 2006

         3-6-06: Vượt qua tuổi già cô đơn | vấn đáp (Chùa Chánh Giác, Perth, Úc châu)
         4-6-06: Gieo hạt nhân từ  | vấn đáp (Chùa Chánh Giác, Perth, Úc châu)
         5-6-06: Thông điệp Kinh Địa Tạng | vấn đáp (Chùa Pháp Hoa, Adelaide, Úc châu)
         6-6-06: Kinh Địa Tạng 1: Phát nguyện độ sinh và độ mẹ (Chùa Pháp Hoa, Adelaide, Úc châu)
         7-6-06: Kinh Địa Tạng 2: Làm người đồng hành (Chùa Pháp Hoa, Adelaide, Úc châu)
         8-6-06: Kinh Địa Tạng 3: Quán nghiệp duyên (Chùa Pháp Hoa, Adelaide, Úc châu)
         8-6-06: Kinh Địa Tạng 4: Quán nghiệp cảm (Chùa Pháp Hoa, Adelaide, Úc châu)
         9-6-06: Kinh Địa Tạng 5: Bản chất của nghiệp | vấn đáp nghiệp hàm oan (Chùa Pháp Hoa, Adelaide, Úc châu)
         10-6-06: Kinh Địa Tạng 6: Phương pháp chuyển nghiệp I | II | vấn đáp (Chùa Pháp Hoa, Adelaide, Úc châu)
         11-6-06: Kinh Địa Tạng 7: Cứu người sống, độ người chết I | phần II (Chùa Pháp Hoa, Adelaide, Úc châu)
         14-6-06: Kinh Địa Tạng 8: Hãy cứu độ người thân | phần II (Chùa Pháp Hoa, Adelaide, Úc châu)
         17-6-06: Kinh Địa Tạng 9: Xưng tán việc lợi lạc (Chùa Vĩnh Nghiêm, Sydney, Úc châu)
         18-6-06: Kinh Địa Tạng 10: Phước duyên của giống thiện | phần II (Chùa Vĩnh Nghiêm, Sydney, Úc châu)
         24-6-06: Kinh Địa Tạng 11: Hoa nở vườn tâm | phần 2 (Chùa Vĩnh Nghiêm, Sydney, Úc châu)
         25-6-06: Nghiệp riêng và nghiệp chung (Thiền viện Quang Minh, Sydney, Úc châu)
         25-6-06: Kinh Địa Tạng 12: Thấy nghe được lợi ích | phần vấn đáp (Ni viện Thiện Hoà, Sydney, Úc châu)
         28-6-06: Tình Yêu Và Lý Tưởng - phần 1 | phần 2 Giảng tại Chùa Hoằng Pháp
 

THÁNG 7 NĂM 2006

         7-7-06: Kinh Địa Tạng 13: Uỷ thác dấn thân (Phẩm Dặn Dò Cứu Độ Nhân Thiên, chùa Giác Ngộ, Sài Gòn)
         16-7-06: Phẩm hạnh người xuất gia A, B (Đại Kinh Xóm Ngựa 39)
         23-7-06: Tháng bảy siêu độ vong linh (Chùa Giác Ngộ)
         23-7-06: Chính danh và chính hạnh của người tu (Tiểu Kinh Xóm Ngựa 40, Chùa Xá Lợi)
         26-7-06: Bốn thách đố đối với Phật giáo Việt Nam (Trường Hạ Đại Tòng Lâm)
 

THÁNG 8 NĂM 2006

         7-8-06: Đạo làm con (Chùa Giác Ngộ)
         9-8-06: Gương hiếu của Phật (Đạo tràng Diệu Tâm)
         10-8 đến 15-8: Dự hội thảo Phật giáo thế giới lần thứ I tại Sri Lanka)
         27-8-06: Đến với đạo Phật (Kinh Saleyyaka và Kinh Veranjaka thứ 41-42, Kinh Trung Bộ (Chùa Xá Lợi)
         27-8-06: Vẫy chào mặc cảm (Chùa Xá Lợi)
         27-8-2006: Đến với đạo Phật (Kinh Saleyyaka và Kinh Veranjaka thứ 41-42)
         23-8-06: Văn tế thập loại cô hồn của Nguyễn Du, phần I (chùa Giác Ngộ)
 

THÁNG 9 NĂM 2006

         3-9-2006: Có gì phải mặc cảm (Chùa Ấn Quang)
         3-9-06: 56. Kiến thức và trí tuệ - Đại Kinh Phương Quảng 43 (Chùa Xá Lợi)
         4-9-06: Con đi trường học, mẹ đi trường đời 1 | phần 2 (Thích Nhật Từ, Thích Bửu Chánh, Thích Thanh Chương, Thích Lệ Thọ, Thích Minh Nhẫn nhân tổng khai giảng năm học 2006, chùa Phật Quang, Kiên Giang 4-9-06)
         6-9-06: Văn tế, phần 2: Lập đàn siêu độ (chùa Giác Ngộ)
         10-9-06: 57. Thiền quán và giải thoát | vấn đáp - Đại Kinh Phương Quảng 43 (Chùa Xá Lợi)
         16-9-06: Văn tế, phần 3: tế vua quan và mệnh phụ (chùa Pháp Quang, Q.4)
         17-9-06: Vĩnh biệt cuộc đời (Chùa Xá Lợi)
         17-9-06: Buông xả và chuyển hoá - Tiểu Kinh Phương Quảng 44 (Chùa Xá Lợi)
         21-9-06: Văn tế, phần 4: tế tướng soái, thương gia và văn sĩ (chùa Giác Ngộ)
         24-9-06: 59. Khổ đau và hạnh phúc | vấn đáp  -  Tiểu Kinh Pháp Hành 45 (Chùa Xá Lợi)
         29-9-06: Tiếng cười trong pháp thoại (Lớp Cao Đẳng Phật Học Đại Tòng Lâm)
 

THÁNG 10 NĂM 2006

         1-10-06: Vượt qua tuổi già căng thẳng (Chùa Ấn Quang)
         1-10-06: Hành xử khổ vui | vấn đáp - Đại Kinh Pháp Hành 46 (Chùa Xá Lợi)
         5-10-06: Văn tế, phần 5: Tế các hương hồn lạc loài (chết chìm, chết lính, gái lầu xanh và kẻ ăn xin)
         7-10-06: Hãy dành cho con những điều tốt đẹp nhất (Nhân Tết Trung Thu)
         8-10-06: Để con trưởng thành (Nhân Tết Trung Thu, Chùa Xá Lợi)
         8-10-06: Vì sao theo Phật ? | vấn đáp - Kinh Tư Sát 47 (Chùa Xá Lợi)
         14-10-06: Tử nạn và tử tù (Chùa Đức Quang, Q.4)
         15-10-06: Hoà hợp và hoà giải | phần 2 - Kinh Kosambi 48 (Chùa Xá Lợi)
         21-10-06: Văn tế, phần 6: Độ các hương linh hoạnh tử (Chùa Giác Ngộ)
         22-10-06: Pháp đàm về tu học Phật (Chùa Ấn Quang)
         22-10-06: Phật, Chúa và Ma | vấn đáp (Kinh Phạm Thiên Cầu Thỉnh 49, Chùa Xá Lợi)
 

THÁNG 11 NĂM 2006

         3-11-06: Có gì phải sầu đau ? (Chùa An Phú)
         4-11-06: Hành pháp Dược Sư (Chùa Giác Ngộ)
         5-11-06: Tâm và hành vi (Chùa Xá Lợi)
         5-11-06: Giáo dục kẻ xấu | phần 2 (Kinh Hàng Ma 50, Chùa Xá Lợi)
         11-11-06: Đối thoại triết học: Vô ngã là gì? (Chùa An Phú)
         12-11-06: Thuật sống hạnh phúc | phần 2 (Kinh Kandaraka 51, Chùa Xá Lợi)
         18-11-06: Tu tập và vãng sinh (Chùa Đức Quang)
         18-11-06: Đối thoại triết học: Đạo đức trong tái sinh (Chùa An Phú)
         19-11-06: Sống chung với bệnh (Chùa Giác Ngộ)
         19-11-06: Đi tìm kho báu (Kinh Bát Thành, Chùa Xá Lợi)
         20-11-06: Tấm lòng người Thầy (Chùa Giác Ngộ, nhân ngày nhà giáo Việt Nam 2006)
         25-11-06: Thức và thân trong tái sinh (Chùa An Phú)
         26-11-06: Ảnh hưởng cộng nghiệp (Chùa Ấn Quang)
         26-11-06: Hành trình tâm linh | vấn đáp  (Kinh Hữu Học 53, Chùa Xá Lợi)
 

THÁNG 12 NĂM 2006

         1-12-06: Đối thoại triết học 4: Bản chất thời gian (Chùa An Phú)
         3-12-06: Ngăn chặn Sida & thực hiện cam kết | phần 2 (Nhân ngày thế giới phòng chống HIV/ AIDS, Chùa Xá Lợi)
         3-12-06: Từ bỏ chuyện đời | phần 2 - Kinh Potaliya 54 (Chùa Xá Lợi)
         4-12-06: Ý nghĩa hoa sen (Chùa Giác Ngộ)
         8-12-06: Đối thoại triết học 5: Hạt giống và điều kiện | phần 2 (Chùa An Phú)
         10-12-06: Biểu tượng hoa sen (Chùa Ấn Quang)
         10-12-06: Văn hoá ẩm thực | vấn đáp (Chùa Xá Lợi)
         16-12-06: Hạnh khiêm cung qua hình ảnh Thường Bất Khinh (Chùa Liên Hoa, Q.6)
         16-12-06: Đối thoại triết học 6: Nhân quả không sai | phần 2 (Chùa An Phú)
         17-12-06: Lễ Phật (Chùa Giác Ngộ)
         17-12-06: Độ người khác đạo | phần 2 - Kinh Upali 56 (Chùa Xá Lợi)
         19-12-06: Phật giáo nhập thế (Chùa Giác Ngộ)
         22-12-06: Đổi thói quen đổi cuộc đời (Trung Tâm Bảo Trợ XH Tân Hiệp)
         23-12-06: Luân hồi và giải thoát | phần 2 (Chùa An Phú)
         24-12-06: Người thừa kế nghiệp | phần 2 - Kinh Hạnh Con Chó 57 (Chùa Xá Lợi)
         24-12-06: Nguyên lý Phật giáo nhập thế (Chùa Ấn Quang)
         27-12-06: Chuyển hoá thói quen (Trung tâm Người Già và Tàn Tật Thạnh Lộc)
         30-12-06: Đối thoại triết học: Kinh nghiệm Niết-bàn | phần 2 (Chùa An Phú)
         31-12-06: Chiến thắng thói quen | phần 2 (Chùa Xá Lợi)
         31-12-06: Tuyên ngôn chân lý | phần 2 - Kinh Vương Tử Vô Uý (Chùa Xá Lợi)
 
 
 Địa chỉ: Thích Nhật Từ, Chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP.HCM. Tel: (0084-8)-908153160. Email: thichnhattu@yahoo.com
Các địa chỉ thỉnh miễn phí các bài giảng (pháp âm hay pháp thoại) về Phật giáo của pháp sư Thích Nhật Từ
* HOA KỲ: Linh Chi , 1537 W. Saint Andrew Place, Santa Ana, CA92704. Tel: (714)-434-7445.
An Hạnh, 4941 Eberly Dr., San Jose, CA. 95111,  USA. Tel: (408)-281-2047. Cell: (408)-326-9758.
Diệu Hiền: 1952 Waverly Ave, San Jose, CA 95122. Tel: 408-347-0875.
Quang Minh - Chúc Diễm: Tel: 510-531-6627.  
Quảng Bình: (cell) 773-412-3353.  
Tâm Đức: 18 Catherine Rd, Framingham, MA01701. Tel: (978)-979-4216
Diệu Anh: 3 Douglas Rd, Lansdale, PA 19446. Tel: 215-692-4640 (Cell).    
Minh Thanh - Diệu Ngộ: 449 Church Rd, Lansdale, PA 19446. Tel: 215-362-8257 (Cell) 
* ÚC CHÂU: Đạo tràng Giác Định, 5 Jeanes St, Beverley SA. 5009, Australia. Tel: (041)-780-4357
Ananda Nguyễn, 7/44 North St, AS Cotvale, 3032, Victoria, Australia. Tel: 93709928 (Home); 043-988-7737 (Mobile)
Phù Hồng Ngọc, 80 Kurung Drive, St Albans, 3021, Victoria, Australia. Tel: 93108281 (Home)
* CANADA: Bảo Chân, 50 Lynn Williams St Suite 502, Toronto, On M6C 3R9, Canada Tel: 416-516-5894
| Website: http://www.tusachphathoc.com và  http://www.buddhismtoday.com