PHÁP ÂM ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
 

CÁC PHÁP THOẠI TẠI HOA KỲ, HÈ 2005

Thích Nhật Từ giảng

• Nhận diện oan trái A | B
(Chùa An Lạc, San Jose, 11 June 05)
• Vượt qua oan trái A | B
(Chùa An Lạc, San Jose, 12 June 05)
• Vượt qua vu khống A | B
(Đạo tràng Diệu Huệ, San Francisco, 16 June 05)
• Chuyển nghiệp 1A | 1B
(Đạo tràng Từ Bi Nguyện, San Jose, 17 June 05)
• Chuyển nghiệp 2A | 2B
(Chùa Duyên Giác, San Jose, 18 June 05)
• Thông điệp Bồ-tát Quảng Đức A | B
(Chùa Quảng Đức, San Jose, 19 June 05)
• Tình phụ tử của Phật 1A | 1B | 2A | 2B
(Chùa Tuệ Viên, San Jose, Father’s Day 19 June 05)
• Tình cha núi cả A | B
(Đạo tràng An Hạnh, San Jose, Father’s Day 20 June 05)
• Chuyển hoá cảm xúc 1A | 1B | 1C
(Chùa Quan Âm, San Jose, 21 June 05)
• Đối diện cái chết 1A | 1B 1C
(Đạo tràng Chúc Hảo, San Jose, 23-06-2005)
• Đối diện cái chết 2A | 2B | 2C(vấn đáp)
(Tịnh xá Ngọc An, Sacramento, 25-06-2005)
• Chuyển hoá cảm xúc 2A | 2B
(Tu viện Viên Chiếu, Sacramento, 25-06-2005)
• Phép lạ Giáo Hoá 1A | 1B
(Chùa Linh Sơn, Dickinson, 02-7-05)
• Phép lạ Tuệ Giác 2A | 2B
(Chùa Viên Thông, Houston, 02-7-05)
• Chuyển hoá cảm xúc 3A | 3B | 3C(vấn đáp)
(Chùa Việt Nam, Houston, 03-7-05)
• Chuyển Hoá Sợ Hãi 1A | 1B | 1C(vấn đáp)
(Thiền Viện Minh Đăng Quang, Houston, 7-8-05)
• Phép lạ làm lành A | B | C (vấn đáp)
(Chùa Hải Đức, Jacksonville, 9-7-05)
• Phép lạ thay đổi vận mệnh A | B | C (vấn đáp)
(Chùa Hải Đức, Jacksonville, 9-7-05)
• Hoá giải hận thù A | B
(Chùa Hải Đức, Jacksonville, 10-7-05)
• Không có kẻ thù A | B C (vấn đáp)
(Chùa Hải Đức, Jacksonville, 10-7-05)
• Ngã hoá hận thù A | B
(Chùa Hải Đức, Jacksonville, 11-7-05)
• 
Kinh nghiệm cận tử và trợ tử 1A | 1B | 1C (vấn đáp)
(Thiền Viện Minh Đăng Quang, Houston, 14-7-05)
• Đột biến cận tử và tính cách 2A | 2B vấn đáp 1 | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
(Đạo tràng Tiếng Chuông Tỉnh Thức, Houston, ngày 16/7/2005)
• Nuôi lớn tâm tuỳ hỷ 1A | 1B | vấn đáp 1 | 2
(Chùa Tịnh Luật, Houston, July 17, 05)
• Lắng nghe và chuyển hoá qua hạnh Bồ-tát Quán Âm 1A1B1C
(Chùa Phật Tổ, Long Beach, khánh thành Chùa và ngày vía Bồ-tát Quan Âm, 22/7/2005)
• Dung thông văn hoá qua hạnh Bồ-tát Quán Âm 1A1B1C
(Chùa Phật Tổ, Long Beach, nhân khánh thành Chùa và ngày vía Bồ-tát Quan Âm, 23/7/2005)
• Đạo Phật nhập thế qua hạnh nguyện bồ-tát Quan Âm  A | B | C (vấn đáp)
(Chùa Hương Tích, Santa Ana, ngày 30-7-05)
 • Làm lại cuộc đời lúc lâm chung A | B
(Đạo tràng Tâm Cát, Santa Ana, ngày 31-7-05)
 • Tuổi trẻ, tự lực và hoá giải 
(Trao đổi với nhân sĩ chương trình phát thanh Đuốc Tuệ, Santa Ana, ngày 31-7-05)
 • Hương thơm của thương yêu và sự hiểu biết A | B
(Chùa Di Đà, Santa Ana, ngày 31-7-05)
 • Để hiểu và thương A | B
(Chùa Liên Hoa, Las Vegas, ngày 03-8-05)
 • Hạnh nguyện Quan Thế Âm
(Đạo tràng Pháp Hoa, Santa Ana, 07-8-05)
(Thính giả chương trình phát thanh Đuốc Tuệ, Santa Ana, 07-8-05)

 

 
http://www.tusachphathoc.comOther websites  (Trang Web khác)
©  Về Đạo Phật Ngày Nay | Hướng dẫn download | Quy định tác quyền | Chào mừng | Cúng dường
 Địa chỉ: Thich Nhat Tu, Chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP.HCM. Tel: +84-908-153-160.
Các địa chỉ thỉnh miễn phí các bài giảng (pháp âm hay pháp thoại) về Phật giáo của pháp sư Thích Nhật Từ
* HOA KỲ: Linh Chi , 1537 W. Saint Andrew Place, Santa Ana, CA92704. Tel: (714)-434-7445. Email: linhchi_phan@yahoo.com
An Hạnh, 4941 Eberly Dr., San Jose, CA. 95111,  USA. Tel: (408)-281-2047. Cell: (408)-326-9758. Email: anhanh234@yahoo.com
Diệu Hiền: 1952 Waverly Ave, San Jose, CA 95122. Tel: 408-347-0875. Email: nhut_n@sbcglobal.net
Quang Minh - Chúc Diễm: Tel: 510-531-6627. Email: adidalac@yahoo.com 
Quảng Bình: (cell) 773-412-3353. Email: chucluong_huethanh@yahoo.com 
Tâm Đức: 18 Catherine Rd, Framingham, MA01701. Tel: (978)-979-4216
Diệu Anh: 3 Douglas Rd, Lansdale, PA 19446. Tel: 215-692-4640 (Cell). Email: dieuanh01@comcast.net   
Minh Thanh - Diệu Ngộ: 449 Church Rd, Lansdale, PA 19446. Tel: 215-362-8257 (Cell) 
* ÚC CHÂU: Đạo tràng Giác Định, 5 Jeanes St, Beverley SA. 5009, Australia. Tel: (041)-780-4357
Ananda Nguyễn, 7/44 North St, AS Cotvale, 3032, Victoria, Australia. Tel: 93709928 (Home); 043-988-7737 (Mobile)
Phù Hồng Ngọc, 80 Kurung Drive, St Albans, 3021, Victoria, Australia. Tel: 93108281 (Home)
* CANADA: Bảo Chân, 50 Lynn William St, Apartment 502, Toronto, ONT M6K3R9, Tel: 416-516-5894
Email: buddhismtodayinc@yahoo.com | Website: http://www.tusachphathoc.com và  http://www.buddhismtoday.com