PHÁP ÂM ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
 

DỘNG TAN CỬA NGỤC (GIẢNG GIẢI KINH ĐỊA TẠNG)

 Thích Nhật Từ giảng

   Thông điệp Kinh Địa Tạng | vấn đáp (Lời Tựa của Kinh, chùa Pháp Hoa, Adelaide, 05-6-06)

   Kinh Địa Tạng 1: Phát nguyện độ sinh và độ mẹ (Phẩm Thần Thông trên Cung Trời Đao Lợi, chùa Pháp Hoa, Adelaide, 06-6-06)

   Kinh Địa Tạng 2: Làm người đồng hành (Phẩm Phân Thân Tập Hội, chùa Pháp Hoa, Adelaide, 06-6-06)

   Kinh Địa Tạng 3: Quán nghiệp duyên (Phẩm Quán Chúng Sinh Nghiệp Duyên, chùa Pháp Hoa, Adelaide, 08-6-06)

   Kinh Địa Tạng 4: Quán nghiệp cảm (Phẩm Nghiệp Cảm của Chúng Sinh, chùa Pháp Hoa, Adelaide, 08-6-06)

   Kinh Địa Tạng 5: Bản chất của nghiệp | vấn đáp về nghiệp hàm oan (Phẩm Danh Hiệu của Địa Ngục, chùa Pháp Âm, Adelaide, 09-6-06)

   Kinh Địa Tạng 6: Phương pháp chuyển nghiệp I | phần II | vấn đáp (Phẩm Như Lai Tán Thán, chùa Pháp Hoa, Adelaide, 10-6-06)

   Kinh Địa Tạng 7: Cứu người sống, độ người chết I | phần II (Phẩm Lợi Ích cả Kẻ Còn Người Mất, chùa Pháp Hoa, Adelaide, 11-6-06)

   Kinh Địa Tạng 8: Cứu độ người thân | phần II (Phẩm Các Vua Diêm La Khen Ngợi, chùa Pháp Hoa, Adelaide, 14-6-06)

   Kinh Địa Tạng 9: Xưng tán việc lợi lạc (Phẩm Xưng Danh Hiệu Chư Phật, chùa Vĩnh Nghiêm, Sydney, 17-6-06)

   Kinh Địa Tạng 10: Phước duyên của giống thiện | phần II (Phẩm So Sánh Nhơn Duyên Công Đức của sự Bố Thí, chùa Vĩnh Nghiêm, Sydney, 18-6-06)

   Kinh Địa Tạng 11: Hoa nở vườn tâm | phần 2 (Phẩm Địa Thần Hộ Pháp, chùa Vĩnh Nghiêm, Sydney, 24-6-06)

   Kinh Địa Tạng 12: Thấy nghe được lợi ích | vấn đáp (Ni viện Thiện Hoà, Sydney, 25-6-06)

   Kinh Địa Tạng 13: Uỷ thác dấn thân (Phẩm Dặn Dò Cứu Độ Nhân Thiên, chùa Giác Ngộ, Sài Gòn, 7-7-06)

 

 
http://www.tusachphathoc.comOther websites  (Trang Web khác)
 
©  Về Đạo Phật Ngày Nay | Hướng dẫn download | Quy định tác quyền | Chào mừng | Cúng dường
 Địa chỉ: Thich Nhat Tu, Chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP.HCM. Tel: +84-908-153-160.
Các địa chỉ thỉnh miễn phí các bài giảng (pháp âm hay pháp thoại) về Phật giáo của pháp sư Thích Nhật Từ
* HOA KỲ: Linh Chi , 1537 W. Saint Andrew Place, Santa Ana, CA92704. Tel: (714)-434-7445. Email: linhchi_phan@yahoo.com
An Hạnh, 4941 Eberly Dr., San Jose, CA. 95111,  USA. Tel: (408)-281-2047. Cell: (408)-326-9758. Email: anhanh234@yahoo.com
Diệu Hiền: 1952 Waverly Ave, San Jose, CA 95122. Tel: 408-347-0875. Email: nhut_n@sbcglobal.net
Quang Minh - Chúc Diễm: Tel: 510-531-6627. Email: adidalac@yahoo.com 
Quảng Bình: (cell) 773-412-3353. Email: chucluong_huethanh@yahoo.com 
Tâm Đức: 18 Catherine Rd, Framingham, MA01701. Tel: (978)-979-4216
Diệu Anh: 3 Douglas Rd, Lansdale, PA 19446. Tel: 215-692-4640 (Cell). Email: dieuanh01@comcast.net   
Minh Thanh - Diệu Ngộ: 449 Church Rd, Lansdale, PA 19446. Tel: 215-362-8257 (Cell) 
* ÚC CHÂU: Đạo tràng Giác Định, 5 Jeanes St, Beverley SA. 5009, Australia. Tel: (041)-780-4357
Ananda Nguyễn, 7/44 North St, AS Cotvale, 3032, Victoria, Australia. Tel: 93709928 (Home); 043-988-7737 (Mobile)
Phù Hồng Ngọc, 80 Kurung Drive, St Albans, 3021, Victoria, Australia. Tel: 93108281 (Home)
* CANADA: Bảo Chân, 50 Lynn William St, Apartment 502, Toronto, ONT M6K3R9, Tel: 416-516-5894
Email: buddhismtodayinc@yahoo.com | Website: http://www.tusachphathoc.com và  http://www.buddhismtoday.com
pan style="COLOR: #000000; FONT-FAMILY: Tahoma"> http://www.buddhismtoday.com >