CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại

Kinh Duy Ma Cật 09: Pháp môn bất nhị (26/06/2012)

Giảng tại chùa Hưng Phước, ngày 26/06/2012

Kinh Viên Giác 02: Vượt qua huyễn ảo để đạt viên giác (22/06/2012) Thích Nhật Từ

Giảng tại trường hạ Tịnh xá Trung Tâm, ngày 22/06/2012

Triết học ngôn ngữ Phật giáo 11: Từ biểu thị và sự đa nghĩa (22/06/2012) Thích Nhật Từ

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 22/06/2012

Triết học ngôn ngữ Phật giáo 09: Bản chất tham chiếu (15/06/2012)

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 15/06/2012

Kinh Viên Giác 01: Chuyển hóa vô minh để sống hạnh phúc hơn (15/06/2012)

Giảng tại trường hạ Tịnh xá Trung Tâm, ngày 15/06/2012

Kinh Duy Ma Cật 01: Xây dựng Tịnh Độ tại trần thế (15/06/2012)

Giảng tại trường hạ chùa Tường Vân, ngày 15/06/2012

Triết học ngôn ngữ Phật giáo 08: Bốn châm ngôn đàm thoại (12/06/2012)

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 12/06/2012

Kinh Hiền Nhân 01: Các đức tính nên học (10/06/2012)

Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 10/06/2012

Triết học ngôn ngữ Phật giáo 07: Logic và đàm thoại (08/06/2012)

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 08/06/2012

Kinh Di Giáo 10: Phút cuối cuộc đời (03/06/2012)

Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 03/06/2012

Kinh Di Giáo 09: Cẩm nang vượt qua khổ đau (27/05/2012)

Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 27/05/2012

Kinh Di Giáo 08: Nuôi lớn trí tuệ (27/05/2012)

Giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 27/05/2012

Video mới nhất

Cách thức tổ chức khóa tu thiền - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Trường TCPH Đồng Nai, ngày 18-07-2017.

Bí quyết hôn nhân bền vững - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 08-07-2017.

Cần đổi mới "Thực đơn tâm linh" trong nghi thức tụng niệm - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Trường TCPH Đồng Nai, ngày 18-07-2017.

Thiền Tứ Niệm Xứ - Quán Pháp 4: Tứ Thánh Đế - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Trường TCPH BRVT, ngày 18-07-2017.

Vượt qua bệnh than thở và than phiền - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Niệm Phật đường Fremont, Hoa Kỳ, ngày 26-06-2017.

Thiền Tứ Niệm Xứ - Quán Pháp 2: Năm uẩn, sáu giác quan và sáu đối tượng - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Phổ Quang, ngày 16-07-2017.

Vấn đáp: Vãng sanh và hộ niệm, cầu an và cầu siêu - TT. Thích Nhật Từ

Các câu hỏi:

1/ Vãng sanh và hộ niệm
2/ Cầu an và cầu siêu
3/ Phong tục dân gian trong tang lễ
4/ Tệ nạn nghiện ngập trong giới trẻ
5/ Hiện tượng nhà ngoại cảm
6/ Phương pháp tu học Phật
7/ Khái quát về đạo Phật

Đã được Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Phước Huệ, Hoa Kỳ, ngày 01-07-2017 và đạo tràng Quảng Diệu Giác, Hoa Kỳ, ngày 29-06-2017.

Thiền Tứ Niệm Xứ - Quán Pháp 3: Bảy yếu tố giác ngộ (Thất giác chi) - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Thiền lần 6 tại chùa Giác Ngộ, ngày 16-07-2017.