CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại

Kinh Duy Ma Cật 09: Pháp môn bất nhị (26/06/2012)
Giảng tại chùa Hưng Phước, ngày 26/06/2012
Kinh Viên Giác 02: Vượt qua huyễn ảo để đạt viên giác (22/06/2012) Thích Nhật Từ
Giảng tại trường hạ Tịnh xá Trung Tâm, ngày 22/06/2012
Triết học ngôn ngữ Phật giáo 11: Từ biểu thị và sự đa nghĩa (22/06/2012) Thích Nhật Từ
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 22/06/2012
Kinh Duy Ma Cật 01: Xây dựng Tịnh Độ tại trần thế (15/06/2012)
Giảng tại trường hạ chùa Tường Vân, ngày 15/06/2012
Triết học ngôn ngữ Phật giáo 09: Bản chất tham chiếu (15/06/2012)
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 15/06/2012
Kinh Viên Giác 01: Chuyển hóa vô minh để sống hạnh phúc hơn (15/06/2012)
Giảng tại trường hạ Tịnh xá Trung Tâm, ngày 15/06/2012
Triết học ngôn ngữ Phật giáo 08: Bốn châm ngôn đàm thoại (12/06/2012)
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 12/06/2012
Kinh Hiền Nhân 01: Các đức tính nên học (10/06/2012)
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 10/06/2012
Triết học ngôn ngữ Phật giáo 07: Logic và đàm thoại (08/06/2012)
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 08/06/2012
Kinh Di Giáo 10: Phút cuối cuộc đời (03/06/2012)
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 03/06/2012
Kinh Di Giáo 08: Nuôi lớn trí tuệ (27/05/2012)
Giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 27/05/2012
Kinh Di Giáo 09: Cẩm nang vượt qua khổ đau (27/05/2012)
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 27/05/2012

Video mới nhất

PPNCPH5: Những điều nên tránh trong cách đặt tựa đề luận văn, luận án - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN cơ sở 1 TPHCM, ngày 27-10-2017.
PPNCPH4: Xác định vấn đề cần nghiên cứu - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN cơ sở 1 TPHCM, ngày 24-10-2017.
PPNCPH3: Tiến trình nghiên cứu - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN cơ sở 1 TPHCM, ngày 24-10-2017.
PPNCPH2: Thành phẩm- Tiêu chuẩn và đề tài nghiên cứu - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN cơ sở 1 TPHCM, ngày 23-10-2017.
Tuổi trẻ: Kiến thức-Tình yêu và sự nghiệp - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Cảnh Linh, Hải Dương, ngày 29-10-2017.
Vấn đáp: Tu học Phật tại chùa, pháp tu Tam thời hệ niệm - TT. Thích Nhật Từ
Các câu hỏi về: 1/ Tu học Phật tại chùa 2/ Pháp tu Tam thời hệ niệm 3/ Thuyết luân hồi-tái sinh 4/ Tùy duyên và Nhân duyên 5/ Ý nghĩa câu niệm Phật 6/ Cư sĩ có nên lập...
Pháp Phật nhiệm màu - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Vẽ, Hải Phòng, ngày 29-10-2017.
PPNCPH1: Khái niệm và phương pháp nghiên cứu Phật học - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại GHPGVN cơ sở 1 TPHCM, ngày 23-10-2017.