CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại

Triết học ngôn ngữ Phật giáo 15: Quy chiếu và đồng quy chiếu (10/07/2012)

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 10/07/2012

Phương pháp nghiên cứu 02: Quy định hình thức của luận văn thạc sĩ (10/07/2012) Thích Nhật Từ

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 10/07/2012

Kinh Duy Ma Cật 11: Hạnh Bồ Tát (10/07/2012) Thích Nhật Từ

Giảng tại trường hạ chùa Hưng Phước, ngày 10/07/2012

Ứng dụng Thiền trong cuộc sống (08/07/2012)

Giảng tại CLB Hưu Trí Quận 3, ngày 08/07/2012

Triết học ngôn ngữ Phật giáo 14: Phương cách giải thích (06/07/2012) Thích Nhật Từ

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 06/07/2012

Kinh Viên Giác 04: Giải thoát trong tầm tay (06/07/2012) Thích Nhật Từ

Giảng tại trường hạ Tịnh xá Trung Tâm, ngày 06/07/2012

Kinh Duy Ma Cật 04: Hướng dẫn Phật pháp vượt qua khổ đau (04/07/2012)

Giảng tại trường hạ chùa Tường Vân, ngày 04/07/2012

Triết học ngôn ngữ Phật giáo 13: Nghệ thuật giải thích (03/07/2012)

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 03/07/2012

Kinh Duy Ma Cật 10: Kho tàng không cùng tận (03/07/2012) Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Hưng Phước, ngày 03/07/2012

Kinh Duy Ma Cật 03: Sáng tạo trong Phật pháp và làm Phật sự (30/06/2012) Thích Nhật Từ

Giảng  tại trường hạ chùa Tường Vân, ngày 30/06/2012

PPNC (2012) - Bài 1: Cách chọn đề tài nghiên cứu (29/06/2012)

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 29/06/2012.

Triết học ngôn ngữ Phật giáo 12: Bản chất tên gọi (29/06/2012)

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 29/06/2012

Kinh Viên Giác 03: Luân hồi, ái dục và tuệ giác (29/06/2012)

Giảng tại trường hạ Tịnh xá Trung Tâm, ngày 29/06/2012

Video mới nhất

Cách thức tổ chức khóa tu thiền - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Trường TCPH Đồng Nai, ngày 18-07-2017.

Bí quyết hôn nhân bền vững - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 08-07-2017.

Cần đổi mới "Thực đơn tâm linh" trong nghi thức tụng niệm - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Trường TCPH Đồng Nai, ngày 18-07-2017.

Thiền Tứ Niệm Xứ - Quán Pháp 4: Tứ Thánh Đế - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Trường TCPH BRVT, ngày 18-07-2017.

Vượt qua bệnh than thở và than phiền - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Niệm Phật đường Fremont, Hoa Kỳ, ngày 26-06-2017.

Thiền Tứ Niệm Xứ - Quán Pháp 2: Năm uẩn, sáu giác quan và sáu đối tượng - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Phổ Quang, ngày 16-07-2017.

Vấn đáp: Vãng sanh và hộ niệm, cầu an và cầu siêu - TT. Thích Nhật Từ

Các câu hỏi:

1/ Vãng sanh và hộ niệm
2/ Cầu an và cầu siêu
3/ Phong tục dân gian trong tang lễ
4/ Tệ nạn nghiện ngập trong giới trẻ
5/ Hiện tượng nhà ngoại cảm
6/ Phương pháp tu học Phật
7/ Khái quát về đạo Phật

Đã được Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Phước Huệ, Hoa Kỳ, ngày 01-07-2017 và đạo tràng Quảng Diệu Giác, Hoa Kỳ, ngày 29-06-2017.

Thiền Tứ Niệm Xứ - Quán Pháp 3: Bảy yếu tố giác ngộ (Thất giác chi) - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Thiền lần 6 tại chùa Giác Ngộ, ngày 16-07-2017.