CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại

Triết học ngôn ngữ Phật giáo 15: Quy chiếu và đồng quy chiếu (10/07/2012)

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 10/07/2012

Phương pháp nghiên cứu 02: Quy định hình thức của luận văn thạc sĩ (10/07/2012) Thích Nhật Từ

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 10/07/2012

Kinh Duy Ma Cật 11: Hạnh Bồ Tát (10/07/2012) Thích Nhật Từ

Giảng tại trường hạ chùa Hưng Phước, ngày 10/07/2012

Ứng dụng Thiền trong cuộc sống (08/07/2012)

Giảng tại CLB Hưu Trí Quận 3, ngày 08/07/2012

Kinh Viên Giác 04: Giải thoát trong tầm tay (06/07/2012) Thích Nhật Từ

Giảng tại trường hạ Tịnh xá Trung Tâm, ngày 06/07/2012

Triết học ngôn ngữ Phật giáo 14: Phương cách giải thích (06/07/2012) Thích Nhật Từ

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 06/07/2012

Kinh Duy Ma Cật 04: Hướng dẫn Phật pháp vượt qua khổ đau (04/07/2012)

Giảng tại trường hạ chùa Tường Vân, ngày 04/07/2012

Triết học ngôn ngữ Phật giáo 13: Nghệ thuật giải thích (03/07/2012)

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 03/07/2012

Kinh Duy Ma Cật 10: Kho tàng không cùng tận (03/07/2012) Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Hưng Phước, ngày 03/07/2012

Kinh Duy Ma Cật 03: Sáng tạo trong Phật pháp và làm Phật sự (30/06/2012) Thích Nhật Từ

Giảng  tại trường hạ chùa Tường Vân, ngày 30/06/2012

PPNC (2012) - Bài 1: Cách chọn đề tài nghiên cứu (29/06/2012)

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 29/06/2012.

Triết học ngôn ngữ Phật giáo 12: Bản chất tên gọi (29/06/2012)

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 29/06/2012

Kinh Viên Giác 03: Luân hồi, ái dục và tuệ giác (29/06/2012)

Giảng tại trường hạ Tịnh xá Trung Tâm, ngày 29/06/2012

Video mới nhất

Học chân lý Phật, hành chân lý Phật và truyền chân lý Phật - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 19-09-2017.
Cách Trị Liệu Của Đức Phật - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi - Canada ngày 21-05-2017.
Tri ân Người khai sáng trí tuệ - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc lần 28 tại chùa Giác Ngộ, ngày 17-09-2017.
Mười Điều Tự Nhắc Mỗi Ngày - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do thầy Nhật Từ giảng tại đạo tràng Phật tử Lê - Canada ngày 23-05-2017.
Vấn đáp: Xả niệm thanh tịnh- Trải nghiệm tâm từ bi - TT. Thích Nhật Từ
Các câu hỏi về: 1/ Xả niệm thanh tịnh 2/ Thực tập chánh niệm 3/ Làm sao để tu thiền tiến bộ? 4/ Trải nghiệm tâm từ bi 5/ Hiến mô tạng cho y học 6/ Kinh Pali trong giáo dục Phật học 7/ Thờ phượng của người Phật tử Đã được Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Long Hoa, Canada, ngày 25-05 và Đạo tràng Giác Ngộ, Canada, ngày 30-05-2017.
Giác Ngộ Thoát Khổ Đau - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do thầy Nhật Từ giảng tại đạo tràng Giác Ngộ - Hoa Kỳ, ngày 30-05-2017.
Đạo Phật là gì - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Miến Điện, Canada, ngày 25-05-2017
Vấn đáp: Thiền Vipassana - Quý trọng hạnh phúc gia đình - TT. Thích Nhật Từ
Các câu hỏi về: 1/ Thiền Vipassana 2/ Quý trọng hạnh phúc gia đình 3/ Phương pháp chuyển hóa tâm thức 4/ Cốt lõi của đạo Phật 5/ Vượt qua vọng tưởng 6/ Ý thức phụng sự, công quả 7/ Tự ái sai lầm là tự sát 8/ Tuyên bố vô ngã của đức Phật 9/ Thiền-Pháp môn của đại chúng, nỗi sợ chết của người già 10/ Hoằng pháp cho cộng đồng Việt tại Canada 11/ Sống đạo của người tại gia Đã được Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Miến Điện, Canada, ngày 25-05-2017.