CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại

Kinh Duy Ma Cật 07: Tầm cầu chân lý và khai thác tiềm năng (01/08/2012)

Giảng tại trường hạ tu viện Tường Vân, ngày 01/08/2012

Kinh Duy Ma Cật 13: Cúng dường chánh pháp (30/07/2012) Thích Nhật Từ

Giảng tại trường hạ chùa Hưng Phước, ngày 31/07/2012

PPNC (2012) - Bài 4: Phân tích đề cương luận văn

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 27/07/2012.

Kinh Viên Giác 07: An cư và chỉ quán song tu (27/07/2012)

Giảng tại trường hạ Tịnh xá Trung Tâm, ngày 27/07/2012

Kinh Hiền Nhân 07: Tội ác, hổ thẹn và trí tuệ (22/07/2012)

Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 22/07/2012

Triết học ngôn ngữ Phật giáo 17: Dụ ngôn (20/07/2012) Thích Nhật Từ

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 20/07/2012

Phương pháp nghiên cứu 03: Những điều nên tránh khi đặt tựa đề luận án (20/07/2012) Thích Nhật Từ

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 20/07/2012

Kinh Viên Giác 06: Vượt qua bốn bệnh chấp trong lúc tu (20/07/2012)

Giảng tại trường hạ Tịnh xá Trung Tâm, ngày 20/07/2012

Kinh Duy Ma Cật 06: Thăm bệnh và vượt qua bệnh khổ (18/07/2012)

Giảng tại trường hạ tu viện Tường Vân, ngày 18/07/2012

Kinh Hiền Nhân 06: Đáng kính và đáng ghét (15/07/2012)

Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 15/07/2012

Giàu và nghèo: Phân tích nhạc phẩm của Lâm Thái Hiền (14/07/2012) Thích Nhật Từ

Giảng tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tân Hiệp, Bình Phước, ngày 14/07/2012

Triết học ngôn ngữ Phật giáo 16: Ẩn dụ Phật giáo (13/07/2012)

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 13/07/2012

Kinh Viên Giác 05: Phá chấp và bánh xe thiền quán (13/07/2012) Thích Nhật Từ

Giảng tại trường hạ Tịnh xá Trung Tâm, ngày 13/07/2012

Kinh Duy Ma Cật 05: Thắp đèn vô tận và pháp thí (11/07/2012) Thích Nhật Từ

Giảng tại trường hạ tu viện Tường Vân, ngày 11/07/2012

Video mới nhất

Cách thức tổ chức khóa tu thiền - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Trường TCPH Đồng Nai, ngày 18-07-2017.

Bí quyết hôn nhân bền vững - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 08-07-2017.

Cần đổi mới "Thực đơn tâm linh" trong nghi thức tụng niệm - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Trường TCPH Đồng Nai, ngày 18-07-2017.

Thiền Tứ Niệm Xứ - Quán Pháp 4: Tứ Thánh Đế - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Trường TCPH BRVT, ngày 18-07-2017.

Vượt qua bệnh than thở và than phiền - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Niệm Phật đường Fremont, Hoa Kỳ, ngày 26-06-2017.

Thiền Tứ Niệm Xứ - Quán Pháp 2: Năm uẩn, sáu giác quan và sáu đối tượng - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Phổ Quang, ngày 16-07-2017.

Vấn đáp: Vãng sanh và hộ niệm, cầu an và cầu siêu - TT. Thích Nhật Từ

Các câu hỏi:

1/ Vãng sanh và hộ niệm
2/ Cầu an và cầu siêu
3/ Phong tục dân gian trong tang lễ
4/ Tệ nạn nghiện ngập trong giới trẻ
5/ Hiện tượng nhà ngoại cảm
6/ Phương pháp tu học Phật
7/ Khái quát về đạo Phật

Đã được Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Phước Huệ, Hoa Kỳ, ngày 01-07-2017 và đạo tràng Quảng Diệu Giác, Hoa Kỳ, ngày 29-06-2017.

Thiền Tứ Niệm Xứ - Quán Pháp 3: Bảy yếu tố giác ngộ (Thất giác chi) - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Thiền lần 6 tại chùa Giác Ngộ, ngày 16-07-2017.