CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại

Kinh Duy Ma Cật 07: Tầm cầu chân lý và khai thác tiềm năng (01/08/2012)

Giảng tại trường hạ tu viện Tường Vân, ngày 01/08/2012

PPNC (2012) - Bài 4: Phân tích đề cương luận văn

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 27/07/2012.

Kinh Duy Ma Cật 13: Cúng dường chánh pháp (30/07/2012) Thích Nhật Từ

Giảng tại trường hạ chùa Hưng Phước, ngày 31/07/2012

Kinh Viên Giác 07: An cư và chỉ quán song tu (27/07/2012)

Giảng tại trường hạ Tịnh xá Trung Tâm, ngày 27/07/2012

Kinh Hiền Nhân 07: Tội ác, hổ thẹn và trí tuệ (22/07/2012)

Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 22/07/2012

Phương pháp nghiên cứu 03: Những điều nên tránh khi đặt tựa đề luận án (20/07/2012) Thích Nhật Từ

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 20/07/2012

Kinh Viên Giác 06: Vượt qua bốn bệnh chấp trong lúc tu (20/07/2012)

Giảng tại trường hạ Tịnh xá Trung Tâm, ngày 20/07/2012

Triết học ngôn ngữ Phật giáo 17: Dụ ngôn (20/07/2012) Thích Nhật Từ

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 20/07/2012

Kinh Duy Ma Cật 06: Thăm bệnh và vượt qua bệnh khổ (18/07/2012)

Giảng tại trường hạ tu viện Tường Vân, ngày 18/07/2012

Kinh Hiền Nhân 06: Đáng kính và đáng ghét (15/07/2012)

Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 15/07/2012

Giàu và nghèo: Phân tích nhạc phẩm của Lâm Thái Hiền (14/07/2012) Thích Nhật Từ

Giảng tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tân Hiệp, Bình Phước, ngày 14/07/2012

Triết học ngôn ngữ Phật giáo 16: Ẩn dụ Phật giáo (13/07/2012)

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 13/07/2012

Kinh Viên Giác 05: Phá chấp và bánh xe thiền quán (13/07/2012) Thích Nhật Từ

Giảng tại trường hạ Tịnh xá Trung Tâm, ngày 13/07/2012

Kinh Duy Ma Cật 05: Thắp đèn vô tận và pháp thí (11/07/2012) Thích Nhật Từ

Giảng tại trường hạ tu viện Tường Vân, ngày 11/07/2012

Video mới nhất

Học chân lý Phật, hành chân lý Phật và truyền chân lý Phật - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 19-09-2017.
Cách Trị Liệu Của Đức Phật - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi - Canada ngày 21-05-2017.
Tri ân Người khai sáng trí tuệ - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc lần 28 tại chùa Giác Ngộ, ngày 17-09-2017.
Mười Điều Tự Nhắc Mỗi Ngày - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do thầy Nhật Từ giảng tại đạo tràng Phật tử Lê - Canada ngày 23-05-2017.
Vấn đáp: Xả niệm thanh tịnh- Trải nghiệm tâm từ bi - TT. Thích Nhật Từ
Các câu hỏi về: 1/ Xả niệm thanh tịnh 2/ Thực tập chánh niệm 3/ Làm sao để tu thiền tiến bộ? 4/ Trải nghiệm tâm từ bi 5/ Hiến mô tạng cho y học 6/ Kinh Pali trong giáo dục Phật học 7/ Thờ phượng của người Phật tử Đã được Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Long Hoa, Canada, ngày 25-05 và Đạo tràng Giác Ngộ, Canada, ngày 30-05-2017.
Giác Ngộ Thoát Khổ Đau - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do thầy Nhật Từ giảng tại đạo tràng Giác Ngộ - Hoa Kỳ, ngày 30-05-2017.
Đạo Phật là gì - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Miến Điện, Canada, ngày 25-05-2017
Vấn đáp: Thiền Vipassana - Quý trọng hạnh phúc gia đình - TT. Thích Nhật Từ
Các câu hỏi về: 1/ Thiền Vipassana 2/ Quý trọng hạnh phúc gia đình 3/ Phương pháp chuyển hóa tâm thức 4/ Cốt lõi của đạo Phật 5/ Vượt qua vọng tưởng 6/ Ý thức phụng sự, công quả 7/ Tự ái sai lầm là tự sát 8/ Tuyên bố vô ngã của đức Phật 9/ Thiền-Pháp môn của đại chúng, nỗi sợ chết của người già 10/ Hoằng pháp cho cộng đồng Việt tại Canada 11/ Sống đạo của người tại gia Đã được Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Miến Điện, Canada, ngày 25-05-2017.