CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại

Thuyết minh: Thành Xá Vệ, Cấp Cô Độc, cây bồ đề, tài lộc,Vô Não (09/10/2012) Thích Nhật Từ

Thuyết minh về các Phật tích tại thành Xá Vệ, Ấn Độ, ngày 09/10/2012

Thành Duy Thức Luận (2012) - Phần 3: Phá chấp pháp của ngoại đạo

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 02/10/2012.

Thành Duy Thức Luận (2012) - Phần 1: Giới thiệu Thành Duy Thức Luận

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam TP. HCM, ngày 25/09/2012.

Thành Duy Thức Luận (2012) - Phần 2: Bản chất của cái Tôi

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM, ngày 28/09/2012.

Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa 01: Ba thời kỳ Phật giáo (26/09/2012) Thích Nhật Từ

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam TP. HCM, ngày 26/09/2012

Kinh Quán Vô Lượng Thọ 01: Tù ngục và cực lạc (16/09/2012)

Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 16/09/2012

Kinh Hiền Nhân 11: Nhân quả và luật pháp (19/08/2012)

Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 19/08/2012

Kinh Hiền Nhân 10: Đừng để đất nước lâm nguy 12/08/2012)

Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 12/08/2012

Kinh Duy Ma Cật 08: Thiền quán và ứng xử thong dong (08/08/2012) Thích Nhật Từ

Giảng tại trường hạ tu viện Tường Vân, ngày 08/08/2012

Kinh Duy Ma Cật 14: Truyền bá Phật pháp (07/08/2012)

Giảng tại chùa Hưng Phước, ngày 07/08/2012

Kinh Hiền Nhân 09: Hãy sống như nhân duyên (05/08/2012)

Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 05/08/2012

Kinh Viên Giác 08: Lợi ích của nghe Kinh và truyền bá Kinh (03/08/2012) Thích Nhật Từ

Giảng tại trường hạ Tịnh xá Trung Tâm, ngày 03/08/2012

Video mới nhất

Học chân lý Phật, hành chân lý Phật và truyền chân lý Phật - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 19-09-2017.
Cách Trị Liệu Của Đức Phật - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi - Canada ngày 21-05-2017.
Tri ân Người khai sáng trí tuệ - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc lần 28 tại chùa Giác Ngộ, ngày 17-09-2017.
Mười Điều Tự Nhắc Mỗi Ngày - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do thầy Nhật Từ giảng tại đạo tràng Phật tử Lê - Canada ngày 23-05-2017.
Vấn đáp: Xả niệm thanh tịnh- Trải nghiệm tâm từ bi - TT. Thích Nhật Từ
Các câu hỏi về: 1/ Xả niệm thanh tịnh 2/ Thực tập chánh niệm 3/ Làm sao để tu thiền tiến bộ? 4/ Trải nghiệm tâm từ bi 5/ Hiến mô tạng cho y học 6/ Kinh Pali trong giáo dục Phật học 7/ Thờ phượng của người Phật tử Đã được Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Long Hoa, Canada, ngày 25-05 và Đạo tràng Giác Ngộ, Canada, ngày 30-05-2017.
Giác Ngộ Thoát Khổ Đau - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do thầy Nhật Từ giảng tại đạo tràng Giác Ngộ - Hoa Kỳ, ngày 30-05-2017.
Đạo Phật là gì - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Miến Điện, Canada, ngày 25-05-2017
Vấn đáp: Thiền Vipassana - Quý trọng hạnh phúc gia đình - TT. Thích Nhật Từ
Các câu hỏi về: 1/ Thiền Vipassana 2/ Quý trọng hạnh phúc gia đình 3/ Phương pháp chuyển hóa tâm thức 4/ Cốt lõi của đạo Phật 5/ Vượt qua vọng tưởng 6/ Ý thức phụng sự, công quả 7/ Tự ái sai lầm là tự sát 8/ Tuyên bố vô ngã của đức Phật 9/ Thiền-Pháp môn của đại chúng, nỗi sợ chết của người già 10/ Hoằng pháp cho cộng đồng Việt tại Canada 11/ Sống đạo của người tại gia Đã được Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Miến Điện, Canada, ngày 25-05-2017.