CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại

Thuyết minh: Thành Xá Vệ, Cấp Cô Độc, cây bồ đề, tài lộc,Vô Não (09/10/2012) Thích Nhật Từ

Thuyết minh về các Phật tích tại thành Xá Vệ, Ấn Độ, ngày 09/10/2012

Thành Duy Thức Luận (2012) - Phần 3: Phá chấp pháp của ngoại đạo

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 02/10/2012.

Thành Duy Thức Luận (2012) - Phần 1: Giới thiệu Thành Duy Thức Luận

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam TP. HCM, ngày 25/09/2012.

Thành Duy Thức Luận (2012) - Phần 2: Bản chất của cái Tôi

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM, ngày 28/09/2012.

Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa 01: Ba thời kỳ Phật giáo (26/09/2012) Thích Nhật Từ

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam TP. HCM, ngày 26/09/2012

Kinh Quán Vô Lượng Thọ 01: Tù ngục và cực lạc (16/09/2012)

Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 16/09/2012

Những điều người tại gia nên biết (15/09/2012) Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 15/09/2012

Kinh Hiền Nhân 11: Nhân quả và luật pháp (19/08/2012)

Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 19/08/2012

Kinh Hiền Nhân 10: Đừng để đất nước lâm nguy 12/08/2012)

Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 12/08/2012

Kinh Duy Ma Cật 08: Thiền quán và ứng xử thong dong (08/08/2012) Thích Nhật Từ

Giảng tại trường hạ tu viện Tường Vân, ngày 08/08/2012

Kinh Duy Ma Cật 14: Truyền bá Phật pháp (07/08/2012)

Giảng tại chùa Hưng Phước, ngày 07/08/2012

Kinh Hiền Nhân 09: Hãy sống như nhân duyên (05/08/2012)

Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 05/08/2012

Kinh Viên Giác 08: Lợi ích của nghe Kinh và truyền bá Kinh (03/08/2012) Thích Nhật Từ

Giảng tại trường hạ Tịnh xá Trung Tâm, ngày 03/08/2012

Video mới nhất

Cách thức tổ chức khóa tu thiền - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Trường TCPH Đồng Nai, ngày 18-07-2017.

Bí quyết hôn nhân bền vững - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 08-07-2017.

Cần đổi mới "Thực đơn tâm linh" trong nghi thức tụng niệm - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Trường TCPH Đồng Nai, ngày 18-07-2017.

Thiền Tứ Niệm Xứ - Quán Pháp 4: Tứ Thánh Đế - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Trường TCPH BRVT, ngày 18-07-2017.

Vượt qua bệnh than thở và than phiền - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Niệm Phật đường Fremont, Hoa Kỳ, ngày 26-06-2017.

Thiền Tứ Niệm Xứ - Quán Pháp 2: Năm uẩn, sáu giác quan và sáu đối tượng - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Phổ Quang, ngày 16-07-2017.

Vấn đáp: Vãng sanh và hộ niệm, cầu an và cầu siêu - TT. Thích Nhật Từ

Các câu hỏi:

1/ Vãng sanh và hộ niệm
2/ Cầu an và cầu siêu
3/ Phong tục dân gian trong tang lễ
4/ Tệ nạn nghiện ngập trong giới trẻ
5/ Hiện tượng nhà ngoại cảm
6/ Phương pháp tu học Phật
7/ Khái quát về đạo Phật

Đã được Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Phước Huệ, Hoa Kỳ, ngày 01-07-2017 và đạo tràng Quảng Diệu Giác, Hoa Kỳ, ngày 29-06-2017.

Thiền Tứ Niệm Xứ - Quán Pháp 3: Bảy yếu tố giác ngộ (Thất giác chi) - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Thiền lần 6 tại chùa Giác Ngộ, ngày 16-07-2017.