CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại

Thành Duy Thức Luận (2012) - Phần 4: Phá chấp Pháp của các trường phái Phật giáo

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 30/10/2012.

Thành Duy Thức Luận (2012) - Phần 5: Thức Alaya

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 02/11/2012.

Kinh Vô Lượng Thọ 02: Khi nhà vua làm Bồ Tát (04/11/2012)

Giảng tai chùa Xá Lợi, ngày 04/11/2012

Để tu Thiền và niệm Phật có kết quả (18/10/2012)

Giảng tại tháp Chuyển Pháp Luân, Sarnath, Ấn Độ, ngày 18/10/2012

Phật tử cần tu tập những gì (17/10/2012)

Giảng tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ, ngày 17/10/2012

Đức Phật và giáo pháp căn bản (15/10/2012) Thích Nhật Từ

Giảng tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ, ngày 15/10/2012

Thuyết minh: Khổ hạnh và bảy tuần lễ đầu của đức Phật (14/10/2012) Thích Nhật Từ

Thuyết minh về Phật tích Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ, ngày 14/10/2012

Thuyết minh: Núi Linh Thứu, Pháp sư Huyền Trang, Nalanda (13/10/2012) Thích Nhật Từ

Thuyết minh về các Phật tích núi Linh Thứu và trường đại học Nalanda, Ấn Độ, ngày 13/10/2012

Thành Duy Thức Luận (2012) - Phần 15: Tiến trình sinh tử

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 10/12/2012

Khi phụ nữ làm vợ và làm mẹ (12/10/2012) Thích Nhật Từ

Giảng tại Thành Tỳ Xá Ly, Ấn Độ, ngày 12/10/2012

Chuẩn bị cuối đời (11/10/2012)

Giảng tại Chùa Niết Bàn, Kusinagar, Ấn Độ, ngày 11/10/2012

Bảy phương pháp dứt trừ khổ đau (10/10/2012) Thích Nhật Từ

Giảng tại Vườn Lâm Tỳ Ni, Nepal, ngày 10/10/2012

Năm quy luật cuộc đời (09/10/2012)

Giảng tại Chùa Kỳ Viên, thành Xá Vệ, Ấn Độ, ngày 09/10/2012

Video mới nhất

Đừng để hiểu lầm làm bạn khổ đau - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại tu viện Hương Hải, Hoa Kỳ, ngày 06-06-2017.
Vượt qua xung đột - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Phổ Chiếu, Hoa Kỳ, ngày 07-06-2017.
Không nhìn lỗi người và cách đối diện chỉ trích - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Khánh Việt, Hoa Kỳ, ngày 08-06-2017.
Vấn đáp: Vợ Phật tử, chồng công giáo - Tụng kinh Pháp Hoa có lợi ích gì? - TT. Thích Nhật Từ
Các câu hỏi về: 1/ Vợ Phật tử, chồng công giáo 2/ Tụng kinh Pháp Hoa có lợi ích gì? 3/ Đối nhân xử thế 4/ Giải phóng sự tiêu cực 5/ Xung đột giữa cha mẹ và con cái 6/ Danh sắc trong 12 nhân duyên 7/ Vượt qua trở ngại trong đời Đã được Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Vô Lượng Quang, tu viện Quan Âm, chùa Liên Hoa, Hoa Kỳ, ngày 10-12-14/06/2017.
Các trở ngại trong hôn nhân khác đạo - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Vô Lượng Quang, Hoa Kỳ, ngày 10-06-2017.
Đừng để sự tiêu cực làm bạn khổ - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Tu viện Quan Âm, Hoa Kỳ, ngày 12-06-2017.
Hãy cười nhiều hơn mỗi ngày - TT.Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Hoa Nghiêm - Hoa Kỳ, ngày 16-06-2017.
Vấn đáp: Vãng sanh tây phương- Hiểu đúng về Xá lợi - TT. Thích Nhật Từ
Các câu hỏi về: 1/ Cách trị bệnh mất ngủ 2/ Giải tỏa oan trái trong gia đình 3/ Báo hiếu trong đạo Phật 4/ Vãng sanh tây phương 5/ Hiểu đúng về Xá lợi 6/ Thức tái sinh 7/ Soi gương nhân cách 8/ Học thuyết ngạ quỷ 9/ Tâm đồng với Như Lai Đã được Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Hoa Nghiêm và Như Lai Thiền tự, Hoa Kỳ, ngày 16 & 17-06-2017.