CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại

Thành Duy Thức Luận (2012) - Phần 17: Năm cấp độ chuyển hóa

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 11/12/2012

Thành Duy Thức Luận (2012) - Phần 16: Ba cấp độ nhận thức (Tam Tự Tính)

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 10/12/2012

Thành Duy Thức Luận (2012) - Phần 15: Tiến trình sinh tử

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 10/12/2012

Thành Duy Thức Luận (2012) - Phần 14: Tâm lý bất định

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 07/12/2012

Thành Duy Thức Luận (2012) - Phần 13: Tâm lý thiện

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 04/12/2012

Thành Duy Thức Luận (2012) - Phần 10: Nhân duyên của Thức

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 26/11/2012.

Thành Duy Thức Luận (2012) - Phần 11: Tâm lý phổ quát

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 26/11/2012

Thành Duy Thức Luận (2012) - Phần 12: Tâm lý chuyên biệt

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 27/11/2012.

Thành Duy Thức Luận (2012) - Phần 8: Bản chất và phân loại ý thức

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 13/11/2012.

Thành Duy Thức Luận (2012) - Phần 9: Năm thức giác quan (13/11/2012)

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 13/11/2012

Thành Duy Thức Luận (2012) - Phần 6: Hạt giống và tính cách con người

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 06/11/2012.

Thành Duy Thức Luận (2012) - Phần 7: Thức Mạt-na

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 09/11/2012.

Video mới nhất

Cách thức tổ chức khóa tu thiền - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Trường TCPH Đồng Nai, ngày 18-07-2017.

Bí quyết hôn nhân bền vững - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 08-07-2017.

Cần đổi mới "Thực đơn tâm linh" trong nghi thức tụng niệm - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Trường TCPH Đồng Nai, ngày 18-07-2017.

Thiền Tứ Niệm Xứ - Quán Pháp 4: Tứ Thánh Đế - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Trường TCPH BRVT, ngày 18-07-2017.

Vượt qua bệnh than thở và than phiền - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Niệm Phật đường Fremont, Hoa Kỳ, ngày 26-06-2017.

Thiền Tứ Niệm Xứ - Quán Pháp 2: Năm uẩn, sáu giác quan và sáu đối tượng - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Phổ Quang, ngày 16-07-2017.

Vấn đáp: Vãng sanh và hộ niệm, cầu an và cầu siêu - TT. Thích Nhật Từ

Các câu hỏi:

1/ Vãng sanh và hộ niệm
2/ Cầu an và cầu siêu
3/ Phong tục dân gian trong tang lễ
4/ Tệ nạn nghiện ngập trong giới trẻ
5/ Hiện tượng nhà ngoại cảm
6/ Phương pháp tu học Phật
7/ Khái quát về đạo Phật

Đã được Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Phước Huệ, Hoa Kỳ, ngày 01-07-2017 và đạo tràng Quảng Diệu Giác, Hoa Kỳ, ngày 29-06-2017.

Thiền Tứ Niệm Xứ - Quán Pháp 3: Bảy yếu tố giác ngộ (Thất giác chi) - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Thiền lần 6 tại chùa Giác Ngộ, ngày 16-07-2017.