CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại

Bước đầu học Phật (26/01/2013)

Giảng cho các Phật tử mới Quy Y tại cơ sở sinh hoạt tạm của chùa Giác Ngộ (139/5 Phan Đăng Lưu, P.2, Q. Phú Nhuận), ngày 26/01/2013

Kinh Thủ Lăng Nghiêm 3 (2013): Nhận diện chân tâm

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 21/01/2013

Kinh Thủ Lăng Nghiêm 4 (2013): Bản chất tánh thấy

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 21/01/2013

Dẫn Nhập Triết Học Phật Giáo 3: Bối cảnh xã hội thời đức Phật  (2013)

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, 16-01-2013.

Dẫn Nhập Triết Học Phật Giáo 4: Nền tảng triết học Ấn giáo (16/01/2013)

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, 16-01-2013.

Kinh Thủ Lăng Nghiêm 1 (2013): Tổng quan về kinh Thủ Lăng Nghiêm

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 14/01/2013

Kinh Thủ Lăng Nghiêm 2 (2013): Phá 7 chấp về Tâm

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 14/01/2013

Kinh Vô Lượng Thọ 9 (2013): Khích lệ tiến tu

Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 06/01/2013.

Dẫn nhập Triết học Phật giáo 01: 3 giai đoạn Triết học Phật giáo (05/01/2013)

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 05/01/2013

Dẫn nhập Triết học Phật giáo 02: Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa (05/01/2013)

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 05/01/2013

Video mới nhất

Cách thức tổ chức khóa tu thiền - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Trường TCPH Đồng Nai, ngày 18-07-2017.

Bí quyết hôn nhân bền vững - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 08-07-2017.

Cần đổi mới "Thực đơn tâm linh" trong nghi thức tụng niệm - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Trường TCPH Đồng Nai, ngày 18-07-2017.

Thiền Tứ Niệm Xứ - Quán Pháp 4: Tứ Thánh Đế - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Trường TCPH BRVT, ngày 18-07-2017.

Vượt qua bệnh than thở và than phiền - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Niệm Phật đường Fremont, Hoa Kỳ, ngày 26-06-2017.

Thiền Tứ Niệm Xứ - Quán Pháp 2: Năm uẩn, sáu giác quan và sáu đối tượng - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Phổ Quang, ngày 16-07-2017.

Vấn đáp: Vãng sanh và hộ niệm, cầu an và cầu siêu - TT. Thích Nhật Từ

Các câu hỏi:

1/ Vãng sanh và hộ niệm
2/ Cầu an và cầu siêu
3/ Phong tục dân gian trong tang lễ
4/ Tệ nạn nghiện ngập trong giới trẻ
5/ Hiện tượng nhà ngoại cảm
6/ Phương pháp tu học Phật
7/ Khái quát về đạo Phật

Đã được Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Phước Huệ, Hoa Kỳ, ngày 01-07-2017 và đạo tràng Quảng Diệu Giác, Hoa Kỳ, ngày 29-06-2017.

Thiền Tứ Niệm Xứ - Quán Pháp 3: Bảy yếu tố giác ngộ (Thất giác chi) - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Thiền lần 6 tại chùa Giác Ngộ, ngày 16-07-2017.