CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại

Bước đầu học Phật (26/01/2013)

Giảng cho các Phật tử mới Quy Y tại cơ sở sinh hoạt tạm của chùa Giác Ngộ (139/5 Phan Đăng Lưu, P.2, Q. Phú Nhuận), ngày 26/01/2013

Kinh Thủ Lăng Nghiêm 3 (2013): Nhận diện chân tâm

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 21/01/2013

Kinh Thủ Lăng Nghiêm 4 (2013): Bản chất tánh thấy

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 21/01/2013

Dẫn Nhập Triết Học Phật Giáo 3: Bối cảnh xã hội thời đức Phật  (2013)

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, 16-01-2013.

Dẫn Nhập Triết Học Phật Giáo 4: Nền tảng triết học Ấn giáo (16/01/2013)

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, 16-01-2013.

Kinh Thủ Lăng Nghiêm 1 (2013): Tổng quan về kinh Thủ Lăng Nghiêm

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 14/01/2013

Kinh Thủ Lăng Nghiêm 2 (2013): Phá 7 chấp về Tâm

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 14/01/2013

Kinh Vô Lượng Thọ 9 (2013): Khích lệ tiến tu

Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 06/01/2013.

Dẫn nhập Triết học Phật giáo 01: 3 giai đoạn Triết học Phật giáo (05/01/2013)

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 05/01/2013

Dẫn nhập Triết học Phật giáo 02: Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa (05/01/2013)

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 05/01/2013

Video mới nhất

Học chân lý Phật, hành chân lý Phật và truyền chân lý Phật - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 19-09-2017.
Cách Trị Liệu Của Đức Phật - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi - Canada ngày 21-05-2017.
Tri ân Người khai sáng trí tuệ - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc lần 28 tại chùa Giác Ngộ, ngày 17-09-2017.
Mười Điều Tự Nhắc Mỗi Ngày - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do thầy Nhật Từ giảng tại đạo tràng Phật tử Lê - Canada ngày 23-05-2017.
Vấn đáp: Xả niệm thanh tịnh- Trải nghiệm tâm từ bi - TT. Thích Nhật Từ
Các câu hỏi về: 1/ Xả niệm thanh tịnh 2/ Thực tập chánh niệm 3/ Làm sao để tu thiền tiến bộ? 4/ Trải nghiệm tâm từ bi 5/ Hiến mô tạng cho y học 6/ Kinh Pali trong giáo dục Phật học 7/ Thờ phượng của người Phật tử Đã được Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Long Hoa, Canada, ngày 25-05 và Đạo tràng Giác Ngộ, Canada, ngày 30-05-2017.
Giác Ngộ Thoát Khổ Đau - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do thầy Nhật Từ giảng tại đạo tràng Giác Ngộ - Hoa Kỳ, ngày 30-05-2017.
Đạo Phật là gì - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Miến Điện, Canada, ngày 25-05-2017
Vấn đáp: Thiền Vipassana - Quý trọng hạnh phúc gia đình - TT. Thích Nhật Từ
Các câu hỏi về: 1/ Thiền Vipassana 2/ Quý trọng hạnh phúc gia đình 3/ Phương pháp chuyển hóa tâm thức 4/ Cốt lõi của đạo Phật 5/ Vượt qua vọng tưởng 6/ Ý thức phụng sự, công quả 7/ Tự ái sai lầm là tự sát 8/ Tuyên bố vô ngã của đức Phật 9/ Thiền-Pháp môn của đại chúng, nỗi sợ chết của người già 10/ Hoằng pháp cho cộng đồng Việt tại Canada 11/ Sống đạo của người tại gia Đã được Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Miến Điện, Canada, ngày 25-05-2017.