CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại

Sư phạm hoằng pháp 09: Pháp sư: Tác phong và phẩm chất cần có

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 26/01/2016

Sư phạm hoằng pháp 03: Nguyên tắc hoằng pháp “Khế hợp quy luật và căn tính”

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 18/01/2016

Sư phạm hoằng pháp 04: Nguyên tắc hoằng pháp “Phù hợp với hoàn cảnh xã hội”

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 18/01/2016

Sư phạm hoằng pháp 05: Mục đích hoằng pháp và đặc điểm của Phật pháp

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 19/01/2016

Sư phạm hoằng pháp 06: Đức Phật – Nhà hoằng pháp vĩ đại

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 19/01/2016

Sư phạm hoằng pháp 02: Nguyên tắc hoằng pháp “Lấy Phật và Phật pháp làm quy chiếu”

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 04/01/2016

Sư phạm hoằng pháp

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 29/12/2015

Những bài học từ nơi đức Phật chuyển pháp luân

Giảng tại Phật tích Vườn Nai, Ấn Độ, ngày 08/11/2015

Ý nghĩa biểu tượng đản sinh của đức Phật

Giảng tại vườn Lâm Tỳ Ni, Nepal, ngày 02/11/2015

Thực tập căn bản của Phật tử tại gia

Giảng tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ, ngày 06/11/2015

Đạo Phật cho người mới bắt đầu

Giảng tại chùa Nisshinkutsu, Tokyo, Nhật Bản, ngày 07/06/2015

Kinh Thủ Lăng Nghiêm 5 (2013): Thêm về bản thể của tánh thấy

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, 28-01-2013.

Kinh Thủ Lăng Nghiêm 6 (2013): Bản chất của 5 uẩn

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, 28-01-2013.

Kinh Vô Lượng Thọ 12: Bỏ nghi hoặc đạt trí tuệ

Bỏ nghi hoặc đạt trí tuệ Giảng tại chùa Xá Lợi, 27-01-2013.

Video mới nhất

Vấn đáp: Bố thí không trụ tướng, năng lực ngoại cảm - TT. Thích Nhật Từ

Các câu hỏi:
1/ Bố thí không trụ tướng
2/Khái niệm Tâm, Ý và Thức
3/ Vô ngã, nhân quả và tái sinh. Năng lực ngoại cảm
4/ Lễ cầu siêu và trai đàn chẩn tế
5/ Tu tịnh khẩu và tam bộ nhất bái
6/ Phật pháp là chân lý

Đã được Thầy Nhật Từ giảng tại TP. Vallejo, Hoa Kỳ, ngày 25-06-2017, và Niệm Phật đường Fremont, Hoa Kỳ, ngày 26-06-2017.

Vấn đáp: Xá lợi Phật, Chuyển Thức thành Trí - TT. Thích Nhật Từ

Các câu hỏi:
1/ Xá lợi Phật, bố thí nội tài
2/ Chuyển Thức thành Trí
3/ Giải nghĩa ngũ uẩn giai không
4/ Khái niệm có và không, 84 ngàn pháp môn
5/ Thiền tông và Tịnh Độ tông
6/ Phá chấp trong kinh Kim Cang
7/ Sắc không trong Bát Nhã tâm kinh
8/ Trường phái cựu dịch và tân dịch, Bồ tát Quan Thế Âm
9/ Gieo trồng hạt giống Phật pháp, con đường đến hạnh phúc

Đã được Thầy Nhật Từ giảng tại TP. Vallejo, Hoa Kỳ, ngày 25-06-2017

Đức Phật cười độ lượng - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại đạo tràng Khánh Anh, Hoa Kỳ, ngày 24-06-2017.

Phá chấp diệt khổ trong kinh Kim Cang - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại TP. Vallejo, Hoa Kỳ, ngày 25-06-2017.

Cách thức tổ chức khóa tu thiền - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Trường TCPH Đồng Nai, ngày 18-07-2017.

Bí quyết hôn nhân bền vững - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 08-07-2017.

Cần đổi mới "Thực đơn tâm linh" trong nghi thức tụng niệm - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Trường TCPH Đồng Nai, ngày 18-07-2017.

Thiền Tứ Niệm Xứ - Quán Pháp 4: Tứ Thánh Đế - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Trường TCPH BRVT, ngày 18-07-2017.