CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Bốn Ân Lớn (30/08/2008) Thích Nhật Từ

Ấn tống

Giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 30-08-08

Album: 
Pháp thoại Hoa Kỳ tháng 8 năm 2008 (20/30-08)
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Quy Sơn Cảnh Sách, Pháp thoại tại Mỹ 2008
Bạn: Không có. TB: 1.9 (36 votes)
2.165 lượt nghe.
Bình luận

Video mới nhất

Vai trò đạo sư của tăng ni và cách hành đạo hiệu quả - TT. Thích Nhật Từ
Những chia sẻ tâm huyết của Thầy Nhật Từ với tăng ni trẻ tại HVPGVN TPHCM, ngày 08-09-2018
TT. Thích Nhật Từ thuyết giảng tại Trung tâm nhân đạo Hộ Pháp BRVT 01-09-2018
Giảng tại Trung tâm nhân đạo Hộ Pháp BRVT 01-09-2018
Vượt lên trên hận thù - TT. Thích Nhật Từ | Pháp thoại mới nhất 2018
giảng trong khóa tu Ngày An Lạc 52 tại chùa Giác Ngộ, ngày 02-09-2018
Nếu tôi là cộng sản... - TT. Thích Nhật Từ
Giảng trong khóa tu Ngày An Lạc 52 tại chùa Giác Ngộ, ngày 02-09-2018
Vấn đáp: Tu hai hoặc nhiều pháp môn, văn hóa xuất gia - TT. Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Tu hai hoặc nhiều pháp môn, văn hóa xuất gia - TT. Thích Nhật Từ
Các tu tập căn bản của Phật tử tại gia - TT. Thích Nhật Từ
giảng tại chùa Phật Ngọc Xá Lợi, Vĩnh Long 18-08-2018