CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 04/12/2012

Tổng quan về Đại thừa và Tiểu thừa

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 28-12-2016.

Tịnh Độ nhân gian (2016)

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Đình Quán, Hà Nội, ngày 17-12-2016.

Vườn Lâm-tỳ-ni (2016) - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại Lịch sử Đức Phật do Thầy Nhật Từ giảng tại Vườn Lâm Tỳ Ni, Ấn Độ, ngày 20-10-2016.

Tọa đàm: Cốt lõi pháp môn Tịnh độ

Buổi tọa đàm gồm các vị: TT. Thích Chiếu Tuệ, TT. Thích Nhật Từ, ĐĐ. Thích Quảng Phú, TS. Bùi Hữu Dược và cư sĩ Diệu Âm tại chùa Tăng Phúc, Hà Nội, ngày 22-11-2016

Phật tích Kushinagar (2016) - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Kushinagar ( Câu Thy Na) ngày 21-10-2016

Vấn đáp: Hình thức an táng, cách thờ phượng, danh xưng Phật giáo, ngụy kinh và chân kinh  - TT. Thích Nhật Từ

Các câu hỏi: Hình thức an táng - Phân biệt cách thức thờ phượng của 3 miền - Các danh xưng trong Phật giáo - Ngụy Kinh và Chân Kinh - Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phật Hoàng Trần Nhân Tông do Thầy Nhật Từ giảng tại Bồ Đề Đạo Tràng, ngày 25-10-2016.

Vấn đáp: Ý nghĩa chuyển pháp luân, niệm Phật, các ấn thế, hỗ trợ người thân lúc lâm chung - TT. Thích Nhật Từ

Các câu hỏi: Ý nghĩa chuyển Pháp luân - Niệm danh hiệu Phật - Niệm Phật A Di Đà - Các ấn thế của Đức Phật - Hỗ trợ người thân lúc lâm chung được Thầy Nhật Từ giảng tại Tịnh xá Trúc Lâm, ngày 23-10-2016.

Sư phạm hoằng pháp 14: Thuật nói chuyện trước đám đông

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 15/04/2016

Sư phạm hoằng pháp 15: Tình huống giảng pháp thường gặp

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 18/04/2016

Sư Phạm Hoằng Pháp 13: Vượt qua sợ hãi trước đám đông (15/04/2016)

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 15/04/2016

Sư Phạm Hoằng Pháp 11: Kế hoạch cho bài pháp thoại hay (12/04/2016)

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 12/04/2016

Sư Phạm Hoằng Pháp 12: Cách soạn bài pháp thoại chuẩn (12/04/2016)

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 12/04/2016

Sư phạm hoằng pháp 1: Khái quát về sư phạm hoằng pháp

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 30/12/2015

Sư Phạm Hoằng Pháp 10: Ba nguyên tắc dạy Phật pháp (12/03/2016)

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 12/03/2016.

Sư phạm hoằng pháp 07: Pháp sư: Yêu cầu về nội điển và ngoại điển

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 25/01/2016

Sư phạm hoằng pháp 08: Pháp sư: Kỹ năng thuyết pháp

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 25/01/2016

Sư phạm hoằng pháp 09: Pháp sư: Tác phong và phẩm chất cần có

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 26/01/2016

Sư phạm hoằng pháp 06: Đức Phật – Nhà hoằng pháp vĩ đại

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 19/01/2016

Sư phạm hoằng pháp 03: Nguyên tắc hoằng pháp “Khế hợp quy luật và căn tính”

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 18/01/2016

Sư phạm hoằng pháp 04: Nguyên tắc hoằng pháp “Phù hợp với hoàn cảnh xã hội”

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 18/01/2016

Sư phạm hoằng pháp 05: Mục đích hoằng pháp và đặc điểm của Phật pháp

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 19/01/2016

Sư phạm hoằng pháp 02: Nguyên tắc hoằng pháp “Lấy Phật và Phật pháp làm quy chiếu”

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 04/01/2016

Video mới nhất

Thiền chỉ và thiền quán - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Thiền lần 3 tại chùa Giác Ngộ, ngày 23-04-2017

Phật giáo và lối sống xanh - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Pháp Vân, Hà Nội, ngày 15-04-2017

Bảy chữ hạnh phúc - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong lễ Hằng Thuận tại chùa Giác Ngộ, ngày 15-04-2017.

Kinh Đại Chuyển Pháp Luân - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Vườn Nai, ngày 24-02-2017

Vượt qua bệnh tự ái - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Tịnh xá Ngọc Pháp, Nha Trang, ngày 02-03-2017

Tương lai trong tầm tay - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 11-04-2017.

Chất lượng cuộc sống doanh nhân theo Phật giáo

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Trường Thọ Spa, Hải Phòng, ngày 09-04-2017.

Kinh nghiệm tổ chức lễ cưới tại chùa

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Vẽ, Hải Phòng, ngày 08-04-2017.