CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Không có kẻ thù

Tiêu đềsắp xếp tăng dần
Không Có Kẻ Thù - 5.2. Nguồn cuội của chiến tranh
Không Có Kẻ Thù - 5.1. Nỗ lực cho hòa bình
Không Có Kẻ Thù - 4.7. Đánh giá khách quan
Không Có Kẻ Thù - 4.6. Đánh giá tích cực
Không Có Kẻ Thù - 4.5. Phương pháp đồng đẳng
Không Có Kẻ Thù - 4.4. Phương pháp thỏa hiệp
Không Có Kẻ Thù - 4.3. Nguyên nhân nội kết
Không Có Kẻ Thù - 4.2. Nhận diện nội kết
Không Có Kẻ Thù - 4.1. Hóa giải nội kết
Không Có Kẻ Thù - 3.7. Bàn tay yêu thương
Không Có Kẻ Thù - 3.6. Mở rộng tâm hồn
Không Có Kẻ Thù - 3.5. Đầu mối sân hận
Không Có Kẻ Thù - 3.4. Tâm lý độc tôn
Không Có Kẻ Thù - 3.3. Đừng nhân bản hận thù
Không Có Kẻ Thù - 3.2. Bình nguyên tươi mát
Không Có Kẻ Thù - 3.1. Sát sanh trong tư tưởng
Không Có Kẻ Thù - 2.9. Nối dây thân ái
Không Có Kẻ Thù - 2.8. Không tha thứ gây ra đại họa
Không Có Kẻ Thù - 2.7. Từ bi và tha thứ
Không Có Kẻ Thù - 2.6. Dòng suối giải oan
Không Có Kẻ Thù - 2.5. Tình yêu vị kỷ
Không Có Kẻ Thù - 2.4. Xoa dịu nỗi đau
Không Có Kẻ Thù - 2.3. Ba pháp quán để trị liệu
Không Có Kẻ Thù - 2.2. Đừng vịn vô ngã
Không Có Kẻ Thù - 2.1. Quán không tác giả
Không Có Kẻ Thù - 1.7. Tháo dây oan trái
Không Có Kẻ Thù - 1.6. Gieo tâm quảng đại
Không Có Kẻ Thù - 1.5. Quán ân nghĩa
Không Có Kẻ Thù - 1.4. Khoanh vùng cảm xúc
Không Có Kẻ Thù - 1.3. Nghệ thuật buông xả
Không Có Kẻ Thù - 1.2. Chủ nghĩa cực đoan
Không Có Kẻ Thù - 1.1. Tâm lý ngủ ngầm

Video mới nhất

Học chân lý Phật, hành chân lý Phật và truyền chân lý Phật - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 19-09-2017.
Cách Trị Liệu Của Đức Phật - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi - Canada ngày 21-05-2017.
Tri ân Người khai sáng trí tuệ - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc lần 28 tại chùa Giác Ngộ, ngày 17-09-2017.
Mười Điều Tự Nhắc Mỗi Ngày - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do thầy Nhật Từ giảng tại đạo tràng Phật tử Lê - Canada ngày 23-05-2017.
Vấn đáp: Xả niệm thanh tịnh- Trải nghiệm tâm từ bi - TT. Thích Nhật Từ
Các câu hỏi về: 1/ Xả niệm thanh tịnh 2/ Thực tập chánh niệm 3/ Làm sao để tu thiền tiến bộ? 4/ Trải nghiệm tâm từ bi 5/ Hiến mô tạng cho y học 6/ Kinh Pali trong giáo dục Phật học 7/ Thờ phượng của người Phật tử Đã được Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Long Hoa, Canada, ngày 25-05 và Đạo tràng Giác Ngộ, Canada, ngày 30-05-2017.
Giác Ngộ Thoát Khổ Đau - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do thầy Nhật Từ giảng tại đạo tràng Giác Ngộ - Hoa Kỳ, ngày 30-05-2017.
Đạo Phật là gì - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Miến Điện, Canada, ngày 25-05-2017
Vấn đáp: Thiền Vipassana - Quý trọng hạnh phúc gia đình - TT. Thích Nhật Từ
Các câu hỏi về: 1/ Thiền Vipassana 2/ Quý trọng hạnh phúc gia đình 3/ Phương pháp chuyển hóa tâm thức 4/ Cốt lõi của đạo Phật 5/ Vượt qua vọng tưởng 6/ Ý thức phụng sự, công quả 7/ Tự ái sai lầm là tự sát 8/ Tuyên bố vô ngã của đức Phật 9/ Thiền-Pháp môn của đại chúng, nỗi sợ chết của người già 10/ Hoằng pháp cho cộng đồng Việt tại Canada 11/ Sống đạo của người tại gia Đã được Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Miến Điện, Canada, ngày 25-05-2017.