CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Không có kẻ thù

Tiêu đềsắp xếp tăng dần
Không Có Kẻ Thù - 5.2. Nguồn cuội của chiến tranh
Không Có Kẻ Thù - 5.1. Nỗ lực cho hòa bình
Không Có Kẻ Thù - 4.7. Đánh giá khách quan
Không Có Kẻ Thù - 4.6. Đánh giá tích cực
Không Có Kẻ Thù - 4.5. Phương pháp đồng đẳng
Không Có Kẻ Thù - 4.4. Phương pháp thỏa hiệp
Không Có Kẻ Thù - 4.3. Nguyên nhân nội kết
Không Có Kẻ Thù - 4.2. Nhận diện nội kết
Không Có Kẻ Thù - 4.1. Hóa giải nội kết
Không Có Kẻ Thù - 3.7. Bàn tay yêu thương
Không Có Kẻ Thù - 3.6. Mở rộng tâm hồn
Không Có Kẻ Thù - 3.5. Đầu mối sân hận
Không Có Kẻ Thù - 3.4. Tâm lý độc tôn
Không Có Kẻ Thù - 3.3. Đừng nhân bản hận thù
Không Có Kẻ Thù - 3.2. Bình nguyên tươi mát
Không Có Kẻ Thù - 3.1. Sát sanh trong tư tưởng
Không Có Kẻ Thù - 2.9. Nối dây thân ái
Không Có Kẻ Thù - 2.8. Không tha thứ gây ra đại họa
Không Có Kẻ Thù - 2.7. Từ bi và tha thứ
Không Có Kẻ Thù - 2.6. Dòng suối giải oan
Không Có Kẻ Thù - 2.5. Tình yêu vị kỷ
Không Có Kẻ Thù - 2.4. Xoa dịu nỗi đau
Không Có Kẻ Thù - 2.3. Ba pháp quán để trị liệu
Không Có Kẻ Thù - 2.2. Đừng vịn vô ngã
Không Có Kẻ Thù - 2.1. Quán không tác giả
Không Có Kẻ Thù - 1.7. Tháo dây oan trái
Không Có Kẻ Thù - 1.6. Gieo tâm quảng đại
Không Có Kẻ Thù - 1.5. Quán ân nghĩa
Không Có Kẻ Thù - 1.4. Khoanh vùng cảm xúc
Không Có Kẻ Thù - 1.3. Nghệ thuật buông xả
Không Có Kẻ Thù - 1.2. Chủ nghĩa cực đoan
Không Có Kẻ Thù - 1.1. Tâm lý ngủ ngầm

Video mới nhất

Vấn đáp: Bố thí không trụ tướng, năng lực ngoại cảm - TT. Thích Nhật Từ

Các câu hỏi:
1/ Bố thí không trụ tướng
2/Khái niệm Tâm, Ý và Thức
3/ Vô ngã, nhân quả và tái sinh. Năng lực ngoại cảm
4/ Lễ cầu siêu và trai đàn chẩn tế
5/ Tu tịnh khẩu và tam bộ nhất bái
6/ Phật pháp là chân lý

Đã được Thầy Nhật Từ giảng tại TP. Vallejo, Hoa Kỳ, ngày 25-06-2017, và Niệm Phật đường Fremont, Hoa Kỳ, ngày 26-06-2017.

Vấn đáp: Xá lợi Phật, Chuyển Thức thành Trí - TT. Thích Nhật Từ

Các câu hỏi:
1/ Xá lợi Phật, bố thí nội tài
2/ Chuyển Thức thành Trí
3/ Giải nghĩa ngũ uẩn giai không
4/ Khái niệm có và không, 84 ngàn pháp môn
5/ Thiền tông và Tịnh Độ tông
6/ Phá chấp trong kinh Kim Cang
7/ Sắc không trong Bát Nhã tâm kinh
8/ Trường phái cựu dịch và tân dịch, Bồ tát Quan Thế Âm
9/ Gieo trồng hạt giống Phật pháp, con đường đến hạnh phúc

Đã được Thầy Nhật Từ giảng tại TP. Vallejo, Hoa Kỳ, ngày 25-06-2017

Đức Phật cười độ lượng - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại đạo tràng Khánh Anh, Hoa Kỳ, ngày 24-06-2017.

Phá chấp diệt khổ trong kinh Kim Cang - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại TP. Vallejo, Hoa Kỳ, ngày 25-06-2017.

Cách thức tổ chức khóa tu thiền - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Trường TCPH Đồng Nai, ngày 18-07-2017.

Bí quyết hôn nhân bền vững - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 08-07-2017.

Cần đổi mới "Thực đơn tâm linh" trong nghi thức tụng niệm - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Trường TCPH Đồng Nai, ngày 18-07-2017.

Thiền Tứ Niệm Xứ - Quán Pháp 4: Tứ Thánh Đế - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Trường TCPH BRVT, ngày 18-07-2017.