PHÁP ÂM ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
 

TÂM THƯ KÊU GỌI PHÁT TÂM ĐÁNH MÁY

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 Kính thưa quý Đạo hữu Phật tử xa gần,

Hiện tại, có vài đạo hữu đã và đang phát tâm phiên tả (đánh máy) một số bài giảng của Thầy Nhật Từ. Thay mặt cho Thầy và Hội Ấn Tống và Từ Thiện Đạo Phật Ngày Nay, chúng con/chúng tôi kính xin chân thành tán thán công đức của liệt quí vị.

Vì tâm nguyện “Trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh” nên việc hoằng pháp của Thầy liên tục và thường xuyên ở nhiều nơi. Trung bình mỗi tháng thầy giảng 8-10 bài pháp thoại. Những khi đi hoằng pháp ở hải ngoại thì số lượng bài giảng tăng lên, trung bình 20 / tháng, như trong chuyến đi hoằng pháp ở Úc vừa qua, Thầy đã giảng 34 thời giảng. Do vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 3 năm giảng có thâu băng, số lượng pháp thoại đã lên đến gần 300 bài, nhưng nhân lực đánh máy thì không có. Nhóm xuất bản Đạo Phật Ngày Nay đang nỗ lực biên tập và xuất bản Tủ Sách Đạo Phật Ngày Nay, bao gồm kinh sách và tác phẩm của thầy Nhật Từ phiên dịch, sáng tác hay giảng dạy.

Trên tinh thần đó, Hội xin tha thiết kêu gọi quý Đạo hữu Phật tử phát tâm giúp đánh máy hoặc dịch ra tiếng Anh các bài giảng đã đánh máy, để Hội thực hiện có thể ấn hành hoặc ấn tống, giúp cho người thích đọc sách Phật học có thêm tài liệu để tham khảo cần thiết.

Nếu quí vị nào muốn phát tâm, trước nhất xin cho chúng con/chúng tôi biết qua buddhismtodayinc@yahoo.com để lên danh sách, nhằm tránh đánh máy trùng lặp. Sau đó, chúng con/ chúng tôi sẽ  trả lời email hướng dẫn link cần thiết để tự download bài pháp thoại muốn phiên tả từ trang web http://tusachphathoc.com. Khi đánh xong, vui lòng gởi cho chúng con/chúng tôi bản điện tử (theo dạng Word document) về địa chỉ email nêu trên.

Kính mong quí vị thường xuyên vào trang http://tusachphathoc.com để cập nhật danh sách các bài giảng đang được đánh máy để tiện theo dõi và giúp đánh máy những bài giảng mới.

Thay mặt cho Thầy Nhật Từ và Hội Ấn Tống và Từ Thiện Đạo Phật Ngày Nay chúng con/chúng tôi kính xin chân thành tri ân quý Đạo hữu Phật tử xa gần đã ủng hộ cho chương trình phiên tả và ấn hành tủ sách Đạo Phật Ngày Nay được sớm thành tựu.

Ngưỡng nguyện hồng ân chư Phật mười phương gia hộ quý vị cùng gia quyến thân tâm thường an lạc, bồ đề tâm tăng trưởng và hanh thông trong cuộc sống.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma-ha-tát.

Kính thư,
Hải Hạnh

 

Bài đang đánh: Tên người phiên tả màu đen.
Bài đã đánh xong: Tên người phiên tả màu đỏ.

 

DANH MỤC PHÁP THOẠI ĐANG ĐÁNH MÁY  

Stt

               Chủ đề 01:           HẠNH TẶNG QUÀ

NGƯỜI PHIÊN TẢ

01

Quà tặng vật chất

Viên Định

02

Quà tặng tinh thần

Viên Định

03

Quà tặng chánh pháp

Viên Định

04

Quà tặng tuyệt hảo

Như Thùy

05

Tinh thần tặng quà

Viên Định

06

Vấn đáp

Viên Định

Stt

               Chủ đề 02:          HẠNH CỦA BIỂN

     

01

Hạnh của biển

Phương Nhã

02

Nhận thức không chấp thủ

Phương Nhã

3-4

Vấn đáp tại chùa Linh Duyên

Phương Nhã

05

Vấn đáp tại chùa Tam Bảo

Phương Nhã

6-7

Sinh hoạt thiếu nhi Dallas

Phương Nhã

8-12

Hành xứ và thân cận xứ

Phương Nhã

Stt

Chủ đề 03: NÓI VỚI NGƯỜI XUẤT GIA & THỌ GIỚI

 

1-3

Nói với người muốn xuất gia 1

Hoàng Thị Nguyệt

 

Nói với người muốn xuất gia 2

Hoàng Thị Nguyệt

 

Nói với người muốn xuất gia 3

Hoàng Thị Nguyệt

04

Nói với người mới thọ giới

Phương Nhã

5-6

Vấn đáp về xuất gia

Hoàng Thị Nguyệt

Stt

            Chủ đề 04:     HOÁ GIẢI HÀM OAN

      

01

(Năm pháp thoại chuyển hoá oan ức)

Phương Nhã

Stt

            Chủ đề 05:      KHỔ ĐAU & HẠNH PHÚC

 

01

Vô sở uý

Phương Nhã

02

Hạnh phúc

Phương Nhã

03

Hạnh an vui

Phương Nhã

04

Hạnh xứ và thân cận xứ

Phương Nhã

05

Nghịch cảnh

Hoàng Thị Nguyệt

06

Sống hạnh phúc

Phương Nhã

07

Cầu an trong kinh Dược Sư

Phương Nhã

08

Cầu an và được an

Phương Nhã

Stt

             Chủ đề 06:        NÉT ĐẸP VÀ TỪ BI

    

01

Hai loại nét đẹp

Phương Nhã

02

Hảo và đẹp

Phương Nhã

03

Từ bi nguyện

Phương Nhã

04

Tình yêu và từ bi

Phương Nhã

5-6

Liễu quán 1 & 2

Hoàng Thị Nguyệt

 

Nết của phái đẹp

Phương Nhã

Stt

              Chủ đề 07:    THAY ĐỔI VẬN MỆNH

 

01

Thay đổi vận mệnh (Chùa Liên Hoa)

Đồng Thức

02

Thay đổi vận mệnh (Chùa Tịnh Độ)

Đồng Thức

03

Thay đổi vận mệnh (Chùa Giác Ngộ)

Phương Nhã

04

Đạo tâm

Hoàng Thị Nguyệt

05

Đền ơn đáp nghĩa

Diệu Tâm

06

Trưởng thành trong tạ ơn

Diệu Tâm

Stt

             Chủ đề 08: SAN SẺ NIỀM ĐAU HẢI CHẤN

     

01

(Hai bai pháp thoại về sóng thần ngày 26/12/04)

Phương Nhã

Stt

             Chủ đề 09:  Ý THỨC VỀ KHỦNG HOẢNG

        

01

Ý thức về khủng hoảng

Huỳnh Ngọc Hạnh

02

Nhu cầu hiện đại hoá Phật giáo

Huỳnh Ngọc Hạnh

03

Biên giới hoằng pháp

Huỳnh Ngọc Hạnh

04

Bộ kinh thánh Phật giáo

Huỳnh Ngọc Hạnh

05

Phục hưng PG Ấn-độ

Huỳnh Ngọc Hạnh

06

Đưa Phật giáo vào đời

Huỳnh Ngọc Hạnh

07

Về hai quyển sách chống PG

Huỳnh Ngọc Hạnh

Stt

             Chủ đề 10:       SÂN HẬN & NỘI KẾT

 

1-2

Chinh phục cơn giận (2 bài)

Hoàng Thị Nguyệt

03

Hoá giải hận thù

Kiều

04

Vấn đáp về sân hận

Hoàng Thị Nguyệt

05

Bất mãn và sân hận

Phương Nhã

06

Hoá giải nội kết

Hoàng Thị Nguyệt

07

Giải phóng sân hận (chùa An Phú)

Huỳnh Ngọc Hạnh

 

 

 

Stt

             Chủ đề 11:            BUÔNG XẢ

 

01

Buông xả (Chùa Từ Quang, Dullas)

Phương Nhã

02

Hành xả

Phương Nhã

03

Buông xả (Chùa Phổ Đà, Santa Ana)

Phương Nhã

04

Buông xả (TV Minh Đăng Quang, Los)

Hoàng Thị Nguyệt

05

Hạnh an lạc

Phương Nhã

06

Giải phóng khổ đau

Phương Nhã

07

Tịnh độ nhân gian

Hoàng Thị Nguyệt

 

Nghịch cảnh

Hoàng Thị Nguyệt

Stt

TỰA BÀI GIẢNG

 

01

Mặc cảm tội lỗi

Quảng Tâm

02

Mặc cảm tự ti

Quảng Tâm

03

Thiết chế tăng đoàn Phật giáo (3 bài)

Tâm Phương

04

Hạnh cúng dường 1 & 2

Phương Nhã

05

Thói quen và đời sống

Diệu Tịnh

 

Stt

TỰA BÀI GIẢNG

 

01

Chuyển hoá cảm xúc

Huỳnh Ngọc Hạnh

 

Chuyển hoá cảm xúc 2

Huỳnh Ngọc Hạnh

 

Chuyển hoá cảm xúc 3

Phương Nhã

02

Đối diện cái chết (trọn bộ mp3)

Hoàng Thị Nguyệt

03

Bồ tát Quan âm (trọn bộ mp3)

Diệu Tâm

04

Hiểu thương tuỳ hỷ (trọn bộ mp3)

Tâm Phương

 

Tuổi trẻ tự lực va hoá giải (trọn bộ mp3)

Quảng Tâm

05

Không có kẻ thù (trọn bộ mp3)

Phương Nhã

06

Phép lạ làm lành Diệu Đạo
  Phép lạ thay đổi vận mệnh Diệu Hương

 

Phép lạ giáo hóa

Huỳnh Ngọc Hạnh

  Phép lạ tuệ giác Huỳnh Ngọc Hạnh

07

Thế giới cực lạc (trọn bộ MP3)

Nguyễn Văn Huy

 

Tông chỉ niệm Phật

Tâm Phương

08

Tình Cha núi cả

Diệu Hương

  Tình phụ tử của Phật Chơn Tịnh Ích - Diệu Hương - Diệu Đạo

09

Nhận diện oan trái

Huỳnh Ngọc Hạnh

 

Vượt qua oan trái

Huỳnh Ngọc Hạnh

 

Vượt qua vu khống

Huỳnh Ngọc Hạnh

10

 

 

11

Cuộc đời đức Phật (trọn bộ MP3)

Viên Định

 

Tuổi trẻ, tự lực và hoá giải

Quảng Tâm

  Chuyển nghiệp (Chùa Duyên Giác, San Jose, 18 June 05) Huỳnh Ngọc Hạnh
  Chuyển nghiệp (Đạo tràng Từ Bi Nguyện, San Jose, 17 June 05) Huỳnh Ngọc Hạnh
  Chuyển Hoá Sợ Hãi  (TV. Minh Đăng Quang, Houston, 7-8-05) Huỳnh Ngọc Hạnh

  

Stt

KINH TRUNG BỘ

NGƯỜI PHIÊN TẢ

01

Dẫn nhập về Kinh Trung Bộ

Quang Tín

2-3

Cấp độ nhận thức (Kinh Pháp Môn Căn Bản 1)

Nguyệt Vạn Hòa và Hồng Hiếu

4-7

Bảy cách tu (Kinh Tất Cả Lậu Hoặc 2)

Hà Lan 

08

Gia tài của Phật (Kinh Thừa Tự Pháp 3)

Phương Nhã

09

Gia tài của Phật (Kinh Thừa Tự Pháp 3)

Phương Nhã

10-11

Chinh phục sợ hãi (Kinh Sợ Hãi và Khiếp Đảm 4)

Phương Nhã

12

Tâm lý vị ngã trung tâm (Kinh Không Uế Nhiễm 5)

Phương Nhã

13-15

Bản chất của ước muốn (Kinh Ước Nguyện 6)

Phương Nhã

16

Thanh tẩy tâm để sống an vui (Kinh Ví Dụ Tấm Vải 7)

Phương Nhã

17

Phương pháp chuyển nghiệp (Kinh Đoạn Giảm 8)

Phương Nhã

18

Cái nhìn tuệ giác (Kinh Chánh Tri Kiến 9)

Phương Nhã

19-20

Thiết lập chánh niệm (Kinh Tứ Niệm Xứ 10)

Diệu Anh  

21

Giải trừ kiến chấp (Tiểu Kinh Sư Tử Hống 11)

Diệu Anh  

22-23

Sự siêu việt của đức Phật (Ðại Kinh Sư Tử Hống 12)

Diệu Anh  

22b

   Sử dụng ý thức chuyển hoá nỗi đau (vấn đáp)

Tâm Phương

24-5a

Vẫy chào khổ đau (Ðại Kinh Khổ Uẩn 13)

Diệu Anh  

25b

Vẫy chào khổ đau (Tiểu Kinh Khổ Uẩn 14)

Diệu Anh  

26

Chuyển hoá nhân cách (Kinh Tư Lượng 15)

Hồng Hiếu

27

Mất phương hướng và vướng mắc (Kinh Tâm Hoang Vu 16)

Thu Thủy

28

Con người, môi trường và tâm linh (Kinh Khu Rừng 17)

Nguyễn Thành Bửu

29

Không tranh chấp với đời (Kinh Mật Hoàn 18)

Diệu Thuần và Ngọc Trang

30

Tư duy và khuynh hướng (Kinh Song Tầm 19)

Diệu Thúy

31

Năm cách chuyển hoá tư duy (Kinh An Trú Tầm 20)

Diệu Phúc

32

Chuyển hoá sân hận (Kinh ví dụ cái cưa 21)

Lê Quang Tuấn Vũ

34

Sử dụng ý thức chuyển hoá niềm đau

Nguyễn Huyền Cầm

35

Bản chất của người xuất gia (Kinh Ví Dụ Con Rắn 23)

Quỳnh Nhiên

36

Bản chất của chánh pháp  (Kinh Ví Dụ Con Rắn 23)

Tâm Hiền

37

Đối thoại liên thế giới (Kinh Gò Mối 23)

Huỳnh Ngọc Hạnh

38

Bước đi và đích đến (Kinh Trạm Xe 24)

Thiện Tâm

39

Cạm bẫy (Kinh Bẫy Mồi 25)

Quỳnh Nhiên

40

Tầm cầu con đường tâm linh (Kinh Thánh Cầu 26)  

Nguyệt Vạn Hòa

41

Theo dấu chân Phật (Tiểu Kinh Ví Dụ Dấu Chân Voi 27) 

Diệu Tâm

42

Chuyển hoá thái độ chấp thân (Đại Kinh Ví Dụ Dấu Chân Voi 28)

Lê Minh Luân

43

Chuyển hoá tâm lý tự mãn trong tu tập (Đại Kinh Ví Dụ Lõi Cây 29) 

Tâm Phương

44

Tiểu Kinh Ví Dụ Lõi Cây 30

 

45

Nghệ thuật sống hoà hợp  (Tiểu Kinh Rừng Sừng Bò 31)

Hà Lan 

46

   Pháp môn nào là số một (Đại Kinh Rừng Sừng Bò 32) 

Hà Lan

47

Phẩm hạnh người xuất gia (Đại Kinh Người Chăn Bò 33)

Chơn Tịnh Ích

48

Nghệ thuật vượt sông tâm linh (Tiểu Kinh Người Chăn Bò 34)

Lý Nga

49

    Cái tôi được chuyển hoá (Tiểu Kinh Saccaka 35)

Tuyết Hạnh & Chơn Tịnh Ích

50

Tu thân và tu tâm (Đại Kinh Saccaka 36)

Phương Nhã

51

Chuyển hoá năng lượng tính dục (Tiểu Kinh Đoạn Tận Ái 37)

Tuấn Linh

52

Nghệ thuật chặt đứt mắc xích khổ đau (Đại Kinh Đoạn Tận Ái Kinh 38)

Hoàng Oanh

53

Phẩm hạnh người xuất gia A, B (Đại Kinh Xóm Ngựa 39)

Hải Hạnh

54

Chính danh và chính hạnh của người tu (Tiểu Kinh Xóm Ngựa 40)

Chơn Tịnh Ích

55

Đến với đạo Phật (Kinh Saleyyaka và Kinh Veranjaka thứ 41-42)

Quỳnh Nhiên

56

Kiến thức và trí tuệ (Đại Kinh Phương Quảng 43, phần I) 

Quỳnh Nhiên

57

Thiền quán và giải thoát (Đại Kinh Phương Quảng 43, phần 2)

Từ Kính

58

Buông xả và chuyển hoá (Tiểu Kinh Phương Quảng 44)

Nguyễn Huyền Cầm

59

Khổ đau và hạnh phúc (Tiểu Kinh Pháp Hành 45)

Liên Trần

60

Hành xử khổ vui (Đại Kinh Pháp Hành 46)

Trí Thiền

61

    Vì sao theo Phật (Kinh Tư Sát 47) Diệu Trang

62

    Hoà hợp và hoà giải (Kinh Kosambi 48) Từ Kính

 

Stt 

KINH ĐỊA TẠNG: DỘNG TAN CỬA NGỤC

NGƯỜI PHIÊN TẢ

 

Thông điệp Kinh Địa Tạng và Vấn đáp

Hải Hạnh

 01

Phát nguyện độ sinh và độ mẹ 

Hải Hạnh

 02

Làm người đồng hành

Hải Hạnh

 03

Quán nghiệp duyên 

Hải Hạnh

 04

Quán nghiệp cảm

Hải Hạnh

 05

Bản chất của nghiệp

Phương Nhã

 06

Phương pháp chuyển nghiệp

Phương Nhã

 07

Cứu người sống, độ người chết

Phương Nhã

 08

Cứu độ người thân

Hải Hạnh

 09

Xưng tán việc lợi lạc

Hải Hạnh

  10 

Phước duyên của giống thiện

Đinh Hoàng Thảo

 11

Hoa nở vườn tâm

Nguyễn Huyền Cầm

 12

Thấy nghe được lợi ích và Vấn đáp

Nguyễn Huyền Cầm

  13 

Ủy thác dấn thân

Nguyễn Huyền Cầm

 

Stt  

HÀNH TRÌNH AN VUI
(19 Pháp Thoại tại Úc châu, mùa Đông 2006)

 

 01

Chất liệu an lạc

Minh Quang

 02

Tâm bình thế giới bình

Minh Quang

03

Trái tim của Mẹ và Vấn đáp

Minh Quang

 04

Khôi phục niềm tin và Vấn đáp

Minh Quang

 05

Chân dung Phật tử và Vấn đáp

Hải Hạnh

 06

Nỗi oan thì là mà và Vấn đáp

Hà Lan

 07

Thuật làm phước

Thùy Trang

 08

Phát nguyện và Vấn đáp

Hà Lan

 09

Độ người thân

Thùy Trang

 10

Đỗ nghiệp và Vấn đáp

Hà Lan

 11

Nối kết tình thâm và Vấn đáp

Tuấn Linh

 12

Ánh sáng chánh pháp và Vấn đáp

Diệu Phúc

 13

Pháp đàm về phương pháp tu tập và nghi thức

Thùy Trang

14

Đi chùa

Phương Nhã

15

Chết đi về đâu và Vấn đáp

Phương Nhã

16

Pháp đàm về tái sanh và chứng ngộ

Phương Nhã

17

Vượt qua tuổi già cô đơn và Vấn đáp

Phương Nhã

18

Gieo hạt nhân từ và Vấn đáp

Phương Nhã

19

Nghiệp riêng và nghiệp chung

Phương Nhã

 

stt

DƯỢC CHẤT TÂM LINH (GIẢNG KINH DƯỢC SƯ)

 NGƯỜI PHIÊN TẢ

1   Kinh Dược Sư 1: Ý nghĩa Dược Sư   Phương Nhã
2   Kinh Dược Sư 2: Hạnh nguyện Phật Dược Sư   Phương Nhã
3   Kinh Dược Sư 3: Vượt qua xung đột và bỏn xẻn   Phương Nhã
4   Kinh Dược Sư 4: Giải oan và hồi đầu   Phương Nhã
5   Kinh Dược Sư 5: Chuyển nghiệp hoạnh tử   Phương Nhã
6   Kinh Dược Sư 6: Chuyển nghiệp hoạnh tử 2   Phương Nhã
7   Kinh Dược Sư 7: Phương pháp chuyển nghiệp để sống thọ   Phương Nhã
     

 

THÁNG 7 NĂM 2006

         16-7-06: Phẩm hạnh người xuất gia A, B (Đại Kinh Xóm Ngựa 39) Chơn Tịnh Ích
         23-7-06: Tháng bảy siêu độ vong linh (Chùa Giác Ngộ) Phương Nhã
         23-7-06: Chính danh và chính hạnh của người tu (Tiểu Kinh Xóm Ngựa 40, Chùa Xá Lợi) Chơn Tịnh Ích
         26-7-06: Bốn thách đố đối với Phật giáo Việt Nam (Trường Hạ Đại Tòng Lâm)   Phương Nhã
   

THÁNG 8 NĂM 2006

         7-8-06: Đạo làm con (Chùa Giác Ngộ) Diệu Thủy
         9-8-06: Gương hiếu của Phật (Đạo tràng Diệu Tâm) Quí Thảo
         10-8 đến 15-8: Dự hội thảo Phật giáo thế giới lần thứ I tại Sri Lanka)  
         27-8-06: Đến với đạo Phật (Kinh Saleyyaka và Kinh Veranjaka thứ 41-42, Kinh Trung Bộ (Chùa Xá Lợi) Quỳnh Nhiên
         27-8-06: Vẫy chào mặc cảm (Chùa Xá Lợi) Chân Trí
         23-8-06: Văn tế thập loại cô hồn của Nguyễn Du, phần I (chùa Giác Ngộ) Phúc Minh
 

THÁNG 9 NĂM 2006

         3-9-2006: Có gì phải mặc cảm (Chùa Ấn Quang) Phương Nhã
         3-9-06: 56. Kiến thức và trí tuệ - Đại Kinh Phương Quảng 43 (Chùa Xá Lợi) Quỳnh Nhiên
         4-9-06: Con đi trường học, mẹ đi trường đời 1 | phần 2 (Thích Nhật Từ, Thích Bửu Chánh, Thích Thanh Chương, Thích Lệ Thọ, Thích Minh Nhẫn nhân tổng khai giảng năm học 2006, chùa Phật Quang, Kiên Giang 4-9-06) Phạm Thị Loan
         6-9-06: Văn tế, phần 2: Lập đàn siêu độ (chùa Giác Ngộ) Diệu Ngọc
         10-9-06: 57. Thiền quán và giải thoát | vấn đáp - Đại Kinh Phương Quảng 43 (Chùa Xá Lợi) Từ Kính
         16-9-06: Văn tế, phần 3: tế vua quan và mệnh phụ (chùa Pháp Quang, Q.4)

Nhật Diệu Huệ và Phương Lang

         17-9-06: Vĩnh biệt cuộc đời (Chùa Xá Lợi) Phương Nhã
         17-9-06: Buông xả và chuyển hoá - Tiểu Kinh Phương Quảng 44 (Chùa Xá Lợi)  Nguyễn Huyền Cầm
         21-9-06: Văn tế, phần 4: tế tướng soái, thương gia và văn sĩ (chùa Giác Ngộ) Phương Anh
         24-9-06: 59. Khổ đau và hạnh phúc | vấn đáp  -  Tiểu Kinh Pháp Hành 45 (Chùa Xá Lợi) Liên Trần
         29-9-06: Tiếng cười trong pháp thoại (Lớp Cao Đẳng Phật Học Đại Tòng Lâm) Tuấn Linh
 

THÁNG 10 NĂM 2006

         1-10-06: Vượt qua tuổi già căng thẳng (Chùa Ấn Quang) Huỳnh Ngọc Hạnh
         1-10-06: Hành xử khổ vui | vấn đáp - Đại Kinh Pháp Hành 46 (Chùa Xá Lợi) Trí Thiền
         5-10-06: Văn tế, phần 5: Tế các hương hồn lạc loài (chết chìm, chết lính, gái lầu xanh và kẻ ăn xin) Chân Khánh
         7-10-06: Hãy dành cho con những điều tốt đẹp nhất (Nhân Tết Trung Thu)  
         8-10-06: Để con trưởng thành (Nhân Tết Trung Thu, Chùa Xá Lợi) Phương Nhã
         8-10-06: Vì sao theo Phật ? | vấn đáp - Kinh Tư Sát 47 (Chùa Xá Lợi) Diệu Trang
         14-10-06: Tử nạn và tử tù (Chùa Đức Quang, Q.4) Nguyệt Vạn Hòa
         15-10-06: Hoà hợp và hoà giải | phần 2 - Kinh Kosambi 48 (Chùa Xá Lợi) Từ Kính
         21-10-06: Văn tế, phần 6: Độ các hương linh hoạnh tử (Chùa Giác Ngộ) Leonne Le
         22-10-06: Pháp đàm về tu học Phật (Chùa Ấn Quang) Diệu Thúy
         22-10-06: Phật, Chúa và Ma | vấn đáp (Kinh Phạm Thiên Cầu Thỉnh 49, Chùa Xá Lợi) Chơn Tịnh Ích
 

THÁNG 11 NĂM 2006

         3-11-06: Có gì phải sầu đau ? (Chùa An Phú) Phương Nhã
         4-11-06: Hành pháp Dược Sư (Chùa Giác Ngộ) Phương Nhã
         5-11-06: Tâm và hành vi (Chùa Xá Lợi) Quang Tín
         5-11-06: Giáo dục kẻ xấu | phần 2 (Kinh Hàng Ma 50, Chùa Xá Lợi) Phúc Minh – Liên Trần
         11-11-06: Đối thoại triết học 1: Vô ngã là gì? (Chùa An Phú) Quốc Thịnh
         12-11-06: Thuật sống hạnh phúc | phần 2 (Kinh Kandaraka 51, Chùa Xá Lợi) Phạm Thị Tuyết Hạnh
         18-11-06: Tu tập và vãng sinh (Chùa Đức Quang) Diễm Phương
         18-11-06: Đối thoại triết học 2: Đạo đức trong tái sinh (Chùa An Phú) Trần Kim Ngân
         19-11-06: Sống chung với bệnh (Chùa Giác Ngộ) Phúc Minh
         19-11-06: Đi tìm kho báu (Kinh Bát Thành 52, Chùa Xá Lợi) Hà Lan
         20-11-06: Tấm lòng người Thầy (Chùa Giác Ngộ, nhân ngày nhà giáo VN 2006) Phú Tuệ
         25-11-06: Đối thoại triết học 3: Thức và thân trong tái sinh (Chùa An Phú) Nguyễn Huyền Cầm
         26-11-06: Ảnh hưởng cộng nghiệp (Chùa Ấn Quang) Ngọc Nhàn
         26-11-06: Hành trình tâm linh | vấn đáp  (Kinh Hữu Học 53, Chùa Xá Lợi) Phúc Minh
   

THÁNG 12 NĂM 2006

         1-12-06: Đối thoại triết học 4: Bản chất thời gian (Chùa An Phú) Tú Huệ
         3-12-06: Ngăn chặn Sida & thực hiện cam kết | phần 2 (Nhân ngày thế giới phòng chống HIV/ AIDS, Chùa Xá Lợi) Diệu Thủy
         3-12-06: Từ bỏ chuyện đời | phần 2 - Kinh Potaliya 54 (Chùa Xá Lợi) Tuấn Linh
         8-12-06: Đối thoại triết học 5: Hạt giống và điều kiện | phần 2 (Chùa An Phú) Mật Hạnh
         10-12-06: Văn hoá ẩm thực - Kinh Jivaka 55 (Chùa Xá Lợi) Đức Thịnh
         10-12-06: Biểu tượng hoa sen (Chùa Ấn Quang) Chân Trí
         16-12-06: Hạnh khiêm cung qua hình ảnh Thường Bất Khinh (Chùa Liên Hoa, Q.6) Phương Nhã
         16-12-06: Đối thoại triết học 6: Nhân quả không sai | phần 2 (Chùa An Phú) Tuệ Bửu
         17-12-06: Lễ Phật (Chùa Giác Ngộ) Phương Nhã
         17-12-06: Độ người khác đạo | phần 2 - Kinh Upali 56, Chùa Xá Lợi) Phương Nhã
         19-12-06: Phật giáo nhập thế (Chùa Giác Ngộ) Diệu Thủy
         22-12-06: Đổi thói quen đổi cuộc đời (Trung Tâm Bảo Trợ XH Tân Hiệp) Quỳnh Anh - Thanh Trúc
         23-12-06: Đối thoại triết học 7: Luân hồi và giải thoát | phần 2 (Chùa An Phú) Hà Lan
         24-12-06: Nguyên lý Phật giáo nhập thế (Chùa Ấn Quang) Phú Tuệ
         24-12-06: Người thừa kế nghiệp | phần 2 - Kinh Hạnh Con Chó 57 (Chùa Xá Lợi) Phương Nhã
         27-12-06: Chuyển hoá thói quen (Trung tâm Người Già và Tàn Tật Thạnh Lộc) Phương Nhã
         30-12-06: Đối thoại triết học: Kinh nghiệm Niết-bàn | phần 2 (Chùa An Phú) Nguyen Thanh
         31-12-06: Chiến thắng thói quen | phần 2 (Chùa Xá Lợi) Quốc Thịnh
         31-12-06: Tuyên ngôn chân lý | phần 2 - Kinh Vương Tử Vô Uý (Chùa Xá Lợi) Thiện Tâm
   
 

   

 
 Địa chỉ: Thích Nhật Từ, Chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP.HCM. Tel: (0084-8)-908153160. Email: thichnhattu@yahoo.com
Các địa chỉ thỉnh miễn phí các bài giảng (pháp âm hay pháp thoại) về Phật giáo của pháp sư Thích Nhật Từ
* HOA KỲ: Linh Chi , 1537 W. Saint Andrew Place, Santa Ana, CA92704. Tel: (714)-434-7445.
An Hạnh, 4941 Eberly Dr., San Jose, CA. 95111,  USA. Tel: (408)-281-2047. Cell: (408)-326-9758.
Diệu Hiền: 1952 Waverly Ave, San Jose, CA 95122. Tel: 408-347-0875.
Quang Minh - Chúc Diễm: Tel: 510-531-6627.  
Quảng Bình: (cell) 773-412-3353.  
Tâm Đức: 18 Catherine Rd, Framingham, MA01701. Tel: (978)-979-4216
Diệu Anh: 3 Douglas Rd, Lansdale, PA 19446. Tel: 215-692-4640 (Cell).    
Minh Thanh - Diệu Ngộ: 449 Church Rd, Lansdale, PA 19446. Tel: 215-362-8257 (Cell) 
* ÚC CHÂU: Đạo tràng Giác Định, 5 Jeanes St, Beverley SA. 5009, Australia. Tel: (041)-780-4357
Ananda Nguyễn, 7/44 North St, AS Cotvale, 3032, Victoria, Australia. Tel: 93709928 (Home); 043-988-7737 (Mobile)
Phù Hồng Ngọc, 80 Kurung Drive, St Albans, 3021, Victoria, Australia. Tel: 93108281 (Home)
* CANADA: Bảo Chân, 50 Lynn Williams St Suite 502, Toronto, On M6C 3R9, Canada Tel: 416-516-5894
| Website: http://www.tusachphathoc.com và  http://www.buddhismtoday.com