PHÁP ÂM ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
 

DƯỢC CHẤT TÂM LINH (GIẢNG GIẢI KINH DƯỢC SƯ)

 Thích Nhật Từ giảng

   Kinh Dược Sư 1: Ý nghĩa Dược Sư (Chùa Giác Ngộ, 1-10-05)

   Kinh Dược Sư 2: Hạnh nguyện Phật Dược Sư (Chùa Giác Ngộ, 17-10-05)

   Kinh Dược Sư 3: Vượt qua xung đột và bỏn xẻn (Chùa Giác Ngộ, 15-11-05)

   Kinh Dược Sư 4: Giải oan và hồi đầu (Chùa Giác Ngộ, 30-11-05)

   Kinh Dược Sư 5: Chuyển nghiệp hoạnh tử (Chùa Giác Ngộ, 15-12-05)

   Kinh Dược Sư 6: Chuyển nghiệp hoạnh tử 2 (Chùa Giác Ngộ, 30-12-05)

  Kinh Dược Sư 7: Phương pháp chuyển nghiệp để sống thọ A | B (Đạo tràng Diệu Tâm, 06-01-06)

  Hành pháp Dược Sư (Chùa Giác Ngộ, 4-11-06)

***
      Nghi thức Kinh Dược Sư do Thích Nhật Từ soạn dịch
      Kinh Dược Sư do Thích Nhật Từ dịch, dạng MP3

Các bài pháp thoại dưới đây chỉ là tuyển tập những bài giảng từ năm 2004 trở đi, mà thầy Nhật Từ đã có dịp chia sẻ trong những dịp hoằng pháp trong nước cũng như Hoa Kỳ và Úc châu. Các bài giảng trước đó, do vì chất lượng âm thanh thâu quá kém nên không được giới thiệu trong trang này. Mỗi danh mục có nhiều bài giảng. Để download các bài giảng trong mỗi danh mục, quý vị phải mở từng danh mục ra và download từng bài giảng trong danh mục đó.

Các pháp thoại đã được đánh máy trong năm 2006
 
http://www.tusachphathoc.comOther websites  (Trang Web khác)
 
©  Về Đạo Phật Ngày Nay | Hướng dẫn download | Quy định tác quyền | Chào mừng | Cúng dường
 Địa chỉ: Thich Nhat Tu, Chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP.HCM. Tel: +84-908-153-160.
Các địa chỉ thỉnh miễn phí các bài giảng (pháp âm hay pháp thoại) về Phật giáo của pháp sư Thích Nhật Từ
* HOA KỲ: Linh Chi , 1537 W. Saint Andrew Place, Santa Ana, CA92704. Tel: (714)-434-7445. Email: linhchi_phan@yahoo.com
An Hạnh, 4941 Eberly Dr., San Jose, CA. 95111,  USA. Tel: (408)-281-2047. Cell: (408)-326-9758. Email: anhanh234@yahoo.com
Diệu Hiền: 1952 Waverly Ave, San Jose, CA 95122. Tel: 408-347-0875. Email: nhut_n@sbcglobal.net
Quang Minh - Chúc Diễm: Tel: 510-531-6627. Email: adidalac@yahoo.com 
Quảng Bình: (cell) 773-412-3353. Email: chucluong_huethanh@yahoo.com 
Tâm Đức: 18 Catherine Rd, Framingham, MA01701. Tel: (978)-979-4216
Diệu Anh: 3 Douglas Rd, Lansdale, PA 19446. Tel: 215-692-4640 (Cell). Email: dieuanh01@comcast.net   
Minh Thanh - Diệu Ngộ: 449 Church Rd, Lansdale, PA 19446. Tel: 215-362-8257 (Cell) 
* ÚC CHÂU: Đạo tràng Giác Định, 5 Jeanes St, Beverley SA. 5009, Australia. Tel: (041)-780-4357
Ananda Nguyễn, 7/44 North St, AS Cotvale, 3032, Victoria, Australia. Tel: 93709928 (Home); 043-988-7737 (Mobile)
Phù Hồng Ngọc, 80 Kurung Drive, St Albans, 3021, Victoria, Australia. Tel: 93108281 (Home)
* CANADA: Bảo Chân, 50 Lynn William St, Apartment 502, Toronto, ONT M6K3R9, Tel: 416-516-5894
Email: buddhismtodayinc@yahoo.com | Website: http://www.tusachphathoc.com và  http://www.buddhismtoday.com