CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay
Lời Kêu Gọi Hiến Máu Nhân Đạo Lần 18 (HM18)
Thư Vận Động Cúng Dường Trai Phạn Và Hộ Trì Cho Khóa Tu (GN2)
Tổng Kết Chương Trình  Cúng Dường Ghế Cho Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Tỉnh Hải Dương (C165)
Bản Tin Số 28: Tháng 6 & 7/2018
Thông Báo: Thay Đổi Lịch Cúng Dường Trường Hạ Miền Tây: Vĩnh Long - Sóc Trăng (C160)
Thư Mời Truy Cập Trang Web Quỹ Đạo Phật Ngày Nay
Thư vận động Ấn tống 160.000 ấn bản  “Kinh Tụng Căn Bản” (C151)
Quỹ Đạo Phật Ngày Nay tổng kết giao đoạn 1 chương trình ấn tống sách giáo khoa cho 33 trường trung cấp Phật học (C84)
Thư vận động dự án máy nghe Phật Pháp - Đợt 2 (C105)
Thư vận động: Chương trình ấn tống 70.000 quyển các nghi thức tụng hằng ngày (C102)
Thông tin đang cập nhật.
Lời Kêu Gọi Hiến Máu Nhân Đạo Lần 18 (HM18)
Chùa Giác Ngộ: 486 người tham gia Lễ hiến máu nhân đạo(02/06/2018)
Tổng kết Chương trình Hiến Máu Nhân Đạo  Lần thứ 15 (HM15)
Chương trình  “Hiến Máu Nhân Đạo” Lần 14 - T12/2017 (HM14)
Chùa Giác Ngộ: Một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại lần thứ 11
Chùa Giác Ngộ: Một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại ( lần thứ 10)